NRK Meny
Normal

– Vil dekke tap etter nedslakting

Landbruksdepartementet lover raskt svar til svineprodusenter som ber om mer i erstatning etter at de har vært nødt til å slakte all grisen på grunn av bakterien LA-MRSA.

Griser før hele grishuset ble tømt og besetningen slaktet.

FØR NEDSLAKTINGA: Hele besetningen måtte slaktes i dette grisehuset i Verdal. Bildet er tatt i 2010.

Foto: Privat

I går ble det kjent at en ny svinebesetning må slaktes ned etter funn av de antibiotikaresistente stafylokokkbakteriene LA-MRSA på en gård i Kasfjord utenfor Harstad.

Dermed har 16 svineprodusenter fått pålegg fra Mattilsynet om å avlive grisene siden februar i år.

– Det er forferdelig å slakte dyr og jeg har ikke vent meg til det. I tillegg er dette en økonomisk katastrofe for svinebønder, sa svineprodusent Kjell Morten Dahlgren i Verdal til NRK i går.

Tomt grisehus og vasking i bakgrunnen etter MRSA

TOMT GRISEHUS: De siste ukene er 1350 griser fra dette grisehuset i Verdal slaktet etter at bakterien LA-MRSA ble påvist.

Foto: Espen Nilsen Holtan

Høringsfrist i dag

Regjeringa har i statsbudsjettet for 2015 foreslått å innføre en kompensasjonsordning for å dekke produksjonstap som oppstår etter pålagt nedslakting.

Denne forskriften er sendt ut på høring, og høringsfristen går ut i dag.

– Dette er en ny kompensasjonsordning som skal dekke store deler av produksjonstapet som oppstår, sier ekspedisjonssjef Gunnar Hagen i Matpolitisk avdeling til NRK.

– Nå skal vi vurdere alle innspill, og se om det skal gjøres endringer. Det er en prioritert sak å få på plass ei erstatningsordning så fort som mulig, sier Hagen.

Mener staten må dekke tap

Kjell Morten Dahlgren, svineprodusent

RAMMES HARDT: Svineprodusent Kjell Morten Dahlgren i Verdal fikk pålegg om å slakte all grisen, nå ber han om at svineprodusentene får langt mer i erstatning.

Foto: Espen Nilsen Holtan

Styret i Norsvin mener staten dekke må hele kostnaden og tapet med nedslakting etter at 16 svinebesetninger i Trøndelag og Troms har fått påvist den antibiotikaresistente bakterien.

– Dette er ingen dyresykdom. Ingen dyr har blitt syke. Vi gjør dette for folkehelsa. Det blir feil om svineprodusenter blir økonomisk skadelidende, sier Tor Henrik Jule, leder i Norsvin i Trøndelag.

Svinebonde Kjell Morten Dahlgren vet ikke om han klarer å starte på nytt etter å ha slaktet 1300 gris og sier at han skal i et nytt møte med banken over helga.

Lover svar før sommeren

– I løpet av et par måneder blir det klart hvor stor kompensasjonsordningen til svineprodusentene blir, sier ekspedisjonssjef Gunnar Hagen i Matpolitisk avdeling.

Han sier dette ikke er en sak som skal behandles av Stortinget.

– Det er veldig bra at næringa støtter opp om tiltakene for å hindre at bakterien får fotfeste og overføres fra svinebesetninger til mennesker, sier Hagen.

Vasking etter MRSA

VASKING OG DESINFISERING: Mattilsynet har pålagt nedslakting og vasking etter påvisning av bakterien LA-MRSA i 16 besetninger i Trøndelag og Troms.

Foto: Espen Nilsen Holtan