Hopp til innhold

– Ørland er en sutrekommune

Kommunikasjonsrådgiver Jens Maseng mener det er for mye sutring på Ørland, og ber innbyggerne om å heller fremsnakke Fosen-kommunen. Ordføreren er tildels enig.

Jens Maseng

Sutringa går på bekostning av Ørland kommunes konkurransekraft, mener kommunikasjonsrådgiver Jens Maseng, som selv er innflytter til kommunen.

Foto: Røe Kommunikasjon

– I stor grad er det slik at alle sutrer. Det vil alltid finnes hederlige unntak, men en sutrekommune er der det er legitimt å sutre og ikke ta ansvar for å gjøre ting bedre, sier kommunikasjonsrådgiver Jens Maseng, som selv flyttet til Ørland fra Trondheim for to år siden.

Nå går han ut og råder det politiske miljøet, næringslivsfolk, lag og organisasjoner samt folk flest til å fremsnakke Ørland kommune i stedet for å uttrykke misnøye.

LES: Biskopen ber for flybase-berørte

– Tøylesløs syting

Ørland hovedflystasjon

Maseng er bekymret for at arbeidstakere med viktig kompetanse ikke vil søke seg til den nye kampflybasen.

Foto: Luftforsvaret

At Ørland har fått kampflybasen gir mange muligheter, mener Maseng.

– Men når man går ut og sier at saken om Brekstadfjæra er et spørsmål om fremtiden til hele Ørlands næringsliv, fremstår man veldig sutrete.

Han mener også at saken om ferja mellom Valset og Brekstad er overdimensjonert, og peker på at Ørland nyter godt av over hundre millioner kroner fra fylkeskommunens samferdselsbudsjett.

– Jo, det er riktig at det finnes utfordringer, men å la tøylesløs syting foregå slik det gjør i dag er ikke til Ørlands fordel, sier han.

LES: Misnøye med de nye ferjene

Ordfører: – Ser poenget

Hallgeir Grøntvedt, ordfører i Ørland

– Vi må være enige om å være uenige, og så jobbe videre sammen, sier ordfører Hallgeir Grøntvedt om de politiske prosessene i kommunen.

Foto: Lise Sørensen / NRK

Maseng legger til at mange av kravene, som i støyproblematikken, er legitime, men minner om at det sitter viktig arbeidskraft Bodø som vurderer å flytte til Ørland og studerer hva ørlendingene sier.

– Dette går på bekostning av vår konkurransekraft. Vi trenger kloke hoder, kapital og positiv oppmerksomhet. Det får vi ikke når vi driver og klager hemningsløst, sier han, og legger til at de folkevalgte har et spesielt ansvar.

Ørlandordfører Hallgeir Grøntvedt vil ikke bruke begrepet sutrekommune, men sier han ser poenget til Maseng.

– Jeg har i mange år sagt at kommunepolitikerne burde diskutert seg frem til et flertall og et mindretall, at mindretallet hadde rettet seg etter flertallet og at alle jobbet sammen. Jeg synes også politikerne burde tatt hensyn til fordeler, ulemper og innspill før de tok en avgjørelse på hvor de står politisk i ulike saker.

LES: Bjugn sa nei takk til Ørland

– Lite forutsigbarhet i politikken

Opposisjonsleder Torhild Aarbergsbotten fra Høyre legger ansvaret på den politiske ledelsen i kommunen, som hun mener opptrer vinglete.

– Det nytter ikke å beslutte en ting i et møte, og så ombestemmer flertallet seg og tar opp igjen samme sak i neste møte. Det gir dårlig styring og lite forutsigbarhet, sier hun, og innrømmer at hun er bekymret for omdømmet til kommunen.

Selv om Jens Maseng sier de folkevalgte bør gå foran, retter han også sin kritikk mot næringslivet, frivilligheten og befolkningen generelt.

– Alle bør gå i seg selv.