Northugs straffesak sendt til Statsadvokaten

TRONDHEIM (NRK) Politiet har nå levert innstilling til påtalebeslutning mot Petter Northug (28) etter fyllekjøringen i vår. Advokat og ekspert på promillerett, Morten Johan Bjønnes, tror skistjernen risikerer ubetinget fengsel i opp mot 45 dager.

Audi Petter Northug

KRAFTIG SMELL: Skistjernen Petter Northug totalvraket denne bilen da han kjørte i beruset tilstand og krasjet med et autovern på Byåsen i Trondheim i mai 2014. I bilen satt også Northugs kamerat som ble lettere skadd i krasjen. Også han er siktet for promillekjøring.

Foto: Henrik Sundgård

Det er fortsatt ikke kjent hvilke hovedpunkter som ligger i innstillingen fra politiet i Sør-Trøndelag, men det er ventet at statsadvokaten vil ta ut endelig tiltale i løpet av uka.

Det er fire måneder siden Petter Northug jr. krasjet sin Audi A7 ved Byåsen i Trondheim. Northug stakk av fra stedet, men ble pågrepet i sin egen leilighet etter kort tid.

Allerede samme dag innrømmet Northug promillekjøringen.

Nå nærmer det seg rettssak. Politiet er ferdig med etterforskningen av saken og har nå sendt sin innstilling videre til statsadvokaten som bestemmer om det skal tas ut tiltale i saken.

Politiet opplyser at de ikke vil kommentere saken ytterligere før det er fattet påtalebeslutning.

– Risikerer fengsel

Advokat Morten Johan Bjønnes er ekspert på promillesaker. Han tror Northug må belage seg på mellom 21 og 45 dager ubetinget fengsel etter fyllekjøringen.

– Når slike saker får et større omfang, er det ofte statsadvokaten som behandler. Det har med sakens kompleksitet å gjøre og eventuelt størrelsen på promillen. Det er en ulykke med personskade og store materielle skader. Northug er i strafferettslig sammenheng en helt vanlig mann, sier Bjønness til NRK.no.

Det er ventet at behandlingen vil ta rundt en uke. Først da vil det være klart hva som er innholdet i tiltalen.

Tiltaler er som hovedregel offentlige.

LES: Northug bryter med støtteapparatet

Mistenker høy fart

Advoakt Morten Johan Bjønness

Morten Johan Bjønness er ekspert på promillesaker.

Foto: Privat

Både Northug og den andre personen som satt i bilen er siktet for promillekjøring. Politiet har i tillegg mistanke om at bilen har hatt høyere fart enn tillatt.

Det er 40-sone på ulykkesstedet.

– Utgangspunktet for straff er 21 dager ubetinget fengsel i henhold til rettspraksis. Ved særlig skjerpende omstendigheter kan straff opp mot 45 dager gis. Jeg har hørt om promillesaker hvor det har blitt gitt 60 dager i fengsel, men da har det vært særdeles skjerpende omstendigheter, sier Bjønness.

Olav Rønneberg

Olav Rønneberg er leder for krimredaksjonen i NRK.

Leder for krimredaksjonen i NRK, Olav Rønneberg, mener det er viktig at saken behandles likt med alle andre straffesaker.

– Det er viktig for folks rettsoppfatning at Northug i denne saken behandles på samme måte som alle andre. Det gjelder både tiltalen, lengden på straffen, og soningsvilkårene. Det kan vurderes en viss strafferabatt på grunn av den voldsomme mediebelastningen, men dette er argumenter det i liten grad har blitt tatt hensyn til i tidligere saker, sier Olav Rønneberg.

Bakgrunn: Forventer at han tar sin straff

Forlot krasjstedet

Ved promille opp til 0,5 gis vanligvis bare bot.

Fra 0,5 til 1,2 i promille er vanlig praksis bot og betinget eller ubetinget fengsel. Ved promille over 1,2 gis både bot og ubetinget fengsel.

Ved utmåling av straffen tas det særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført. I tillegg idømmes gjerne tap av førerretten. Ved promille over 1,2 kan sjåføren miste lappen i minst to år.

Det er ikke kjent hvor høy promille Northug hadde under ulykken, men han har innrømmet at han var så beruset at han ikke var i stand til å ta riktige valg.

– Ved promille over 1,2 er strafferammen normalt 21 dager i fengsel pluss halvannen månedslønn i bot, sier Bjønnes.

Forlot vennen i bilen

bilde

Ulykken skjedde ved denne rundkjøringen, som bilen har kjørt rett over før den krasjet inn i autovernet som man ser skrått til høyre på bildet.

Foto: Henrik Sundgård

Northug forlot ulykkesstedet og ble hentet av politiet hjemme i sitt eget hus.

I tillegg ble Northugs passasjer skadd i krasjen. Dette er faktorer som kan være skjerpende i straffeutmålingen.

– Han hadde mest sannsynligvis høy fart og kjørte midt på natten på vått føre. Han risikerer å bli tiltalt for overtredelse av veitrafikklovens paragraf tre. Den sier at man skal vise aktsomhet i trafikken. Aktsomhetskravet i trafikken er veldig strengt.
Han kan også bli tiltalt for overtredelse av veitrafikklovens paragraf 12 fordi han forlot ulykkesstedet og en skadd kamerat, sier Bjønness.

Bakgrunn: Her trener Northug for første gang etter fylleskandalen

En dyr affære

bil

Slik så Petter Northugs millionglis ut etter den famøse kjøreturen i mai.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Helt uavhengig av strafflengden vil promillekjøringa bli en dyr affære for Northug.

I de aller fleste tilfellene må promilledømte betale halvannen ganger brutto månedslønn i bot. For Northugs vedkommende vil det bli minst 200. 000 kroner om vi baserer det på ligningstallene hans fra 2012, men den eksakte størrelsen blir en skjønnsmessig vurdering fra retten.

– Grunnen til at boten ofte settes til halvannen månedslønn, er at det skal svi like mye for alle. Enten man er aksjemegler eller arbeidsledig, sier Bjønness.

Kan sone etter sesongen

Saken mot Northug vil trolig gå som en tilståelsessak i retten.

Ifølge eksperter NRK har snakket med, er sannsynligheten stor for at Petter Northug slipper å sone en eventuell fengselsdom i oppkjøringen til sesongen eller i selve sesongen.

Den kan utsettes til første passende anledning, som for Northug sin del betyr til våren 2015.

– Retten skal ta hensyn til at man ikke skal ødelegge mer enn nødvendig for personen. Når dommen er rettskraftig sendes den til kriminalomsorgen. I utgangspunktet sender de en innkalling til soning. Man kan søke om utsettelse av soningen hvis det er sterke grunner til det. Northug er en profesjonell idrettsutøver. Det kan godt være at han kan få en fruktbar dialog med kriminalomsorgen som gjør at han kan få utsatt soningen til etter sesongen. Problemstillingen hans er nok at han er avhengig av å få kombinert gjennomføringen av straffen med mye trening, sier Bjønness.

Jorid Midtlyng

Jorid Midtlyng er regiondirektør i Kriminalomsorgen region nord.

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK Trøndelag

Det er soningskø i Norge og Kriminalomsorgen har en del kø de må ta seg av. Regiondirektør i Kriminalomsorgen region nord, Jorid Midlyng, forteller at det skal mye til for å få soningsutsettelse.

– Utgangspunktet er at man skal gjennomføre straffen innen 60 dager etter avsagt dom. For soning i fengesel, er det soningskø, men for elektronisk fotlenkesoning er det foreløpig ikke kø i vår region. Det er anledning til å søke om soningsutsettelse. De personlige behovene for den domfelte blir da vurdert opp mot de hensyn etaten må ta, sier regiondirektør i Kriminalomsorgen Jorid Midtlyng til NRK.no.

LES OGSÅ: Northugs nye trener: – Alt er fryd og gammen
KOSTET DYRT: Northug må punge ut for ulykkesbilen

Fotlenke kan være aktuelt

Tilbudet om elektronisk fotlenkesoning ble innført i Trøndelag i mai.

Selv om man velger å være hjemme, så kan man ikke bestemme tidspunktet for soningen selv. Man må søke om soningsutsettelse hvis man ønsker å endre tidspunktet.

– Et av vilkårene er at du får idømt en straff som er fire måneder eller mindre og det er veldig strenge krav når det kommer til fotlenkesoning. Man må ha et fast bosted og ha jevnlige møter med kriminalomsorgen. Når man ikke er på arbeid, skal man være hjemme. Det er totalforbud mot alkohol og andre rusmidler. Hvis man ikke overholder disse reglene risikerer man å bli overført til fengsel, sier Bjønness.

Elektronisk fotlenkesoning har blitt populært etter at ordningen ble innført i Trondheim i mai. Mange av dem som vanligvis skulle sonet promille og fartsdommen sin på Verdal har heller benyttet seg av muligheten til fotlenkesoning.

–Det er populært, fordi det gir en mulighet til å opprettholde jobb, utdanning og forpliktelser i hjemmet. Det er likevel ikke noe lettvint ordning, fordi det er en krevende soningsform og man må leve veldig strukturert med kontroll og begrensninger, sier regiondirektør i Kriminalomsorgen Jorid Midtlyng til NRK.no.

På vei tilbake

Petter Northug

Northug imponert under Toppidrettsveka i august, og vant.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Etter en trøblete vår med mye oppmerksomhet rundt fyllekjøring og sponsoravklaring, har Petter Northug i sommer gjort det han liker best: Å konkurrere og trene hardt.

I starten av august forlenget Coop avtalen med skistjernen, mens Audi valgte å avslutte.

Skikongen har for det meste gjort unna treningsøktene i hjembygda Meråker og i Trondheim. Det har blitt mange timer med mengdetrening på rulleski og løpeturer i terrenget. Samt styrke- og spenstøkter.

Northug gir full gass på rulleski og er i ferd med å bygge treningsgrunnlaget som kan gi VM-gull i Falun.

– Jeg tenker på VM i Falun stort sett hver dag. Det er jo mesterskapssesong, og man vet hva som gjelder da. Det er så klart høydepunkter før VM i Falun også, men når sesongen er over er det Falun vi husker, sa Northug til NRK i juli.