– Foreldre bør ofre ferie på barnehagetilvenning

Stadig flere ettåringer begynner i barnehage. Professor i pedagogikk ved NTNU mener tre dager med tilvenning er for lite.

(Illustrasjonsbilde)

MÅ HA ÉN UKE: Foreldre bør være sammen med barnet hele den første uken når de begynner i barnehagen, mener May-Britt Drugli, professor ved NTNU. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Små barn trenger lang tid for å venne seg til noe nytt. Mange ettåringer er ikke forberedt på at verden forandrer seg relativt dramatisk, sier May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU.

Ikke faglig begrunnet

Mange arbeidsgivere gir arbeidstakerne tre dager som de kan ta ut for å være sammen med barnet sitt når de begynner i barnehagen. Professoren mener det ikke er tilstrekkelig for en ettåring.

– Det er ingen faglige begrunnelser for at man bare brukere tre dager, det er økonomiske hensyn som gjør at det har blitt sånn, sier Drugli.

Ifølge Drugli fremgår det av svensk forskning at de aller fleste ettåringer trenger mellom en og fem uker før de er godt tilvendt. Barn trenger hele det første semesteret for å virkelig slå seg til ro i barnehagen.

May Britt Drugli, professor ved NTNU

BEDRE FOR BARNET: – Hvis man er to foreldre kan man ofre en feriedag hver. Det skal ikke så veldig mye til før det blir veldig mye bedre for barnet, sier May Britt Drugli, professor ved NTNU.

Foto: NTNU

Bør bruke av foreldrenes ferie

Mange foreldre er i jobb, og har ikke mulighet til å ta seg fri en hel uke. Professoren mener dette kan løses ved at man enten bruker av permisjonstiden, eller at foreldrene rett og slett bruker noen feriedager.

– Hvis man er to foreldre kan man ofre en feriedag hver. Det skal ikke så veldig mye til før det blir veldig mye bedre for barnet, sier hun.

Tilvenningen bør starte med at foreldrene gjør seg trygge på barnehagen, ifølge Drugli. Hvis de er urolig for overgangen vil det nemlig kunne smitte over.

Vil utfordre barnehagene

I noen barnehager får ikke foreldre være med i mer enn tre dager. Dette begrunnes gjerne i at det er enklere å bli kjent når ikke foreldrene er der.

– Det er jeg veldig uenig i. Det kan godt være at det er enklere for de voksne, men for barnet er det best å bruke den tiden de trenger mens foreldrene er der, mener professoren.

Drugli synes foreldre bør være strenge på at de i hvert fall skal ha en uke sammen. Deretter bør foreldre og personell vurdere om barnet trenger mer tid.

Les også: – Norge mangler over 3000 barnehagelærere

Hun er opptatt av at foreldrene samarbeider godt med personalet, slik at de lærer å kjenne barnet bedre.

Andre viktige grep

For de som ikke setter av en hel uke, finnes det heldigvis andre grep som også kan gjøre overgangen enklere.

– Foreldrene kan for eksempel komme litt tidligere på dagen, eller bli litt ekstra når de kommer for å hente, sier Drugli.

I overgangsperioden er det viktig å prioritere samvær med barnet på ettermiddagen og i helgene, forklarer hun.