NRK Meny
Normal

484 pasienter rammet av legestreiken

Ved St. Olavs Hospital har 484 polikliniske undersøkelser og 34 operasjoner blitt utsatt som følge av streiken. Nå trappes den opp ytterligere.

Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital i Trondheim.

OPPTRAPPES: Flere leger og akademikere vil bli tatt ut i streik ved St. Olavs Hospital om ikke partene blir enige på onsdag.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I Trondheim er 51 leger og akademikere tatt ut i streik. Onsdag møtes partene til tvungen mekling hos Riksmekleren. Akademikerne velger å trappe opp streiken i forkant av møtet, og tar ut ytterligere ti leger og akademikere ved St. Olavs Hospital i streik fra mandag av.

– Som vi har sagt tidligere, vil vi fortsette å skjerme pasientene. Likevel ser vi at det får konsekvenser når legene går ut i streik, sier leder i Sør-Trøndelag legeforening, Lindy Jarosch-von Schweder, til NRK.

Akademikerne Helse har besluttet å skjerme akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn fra streiken. Likevel fikk ikke en streikende lege ved sykehuset dispensasjon av arbeidsgiver til å operere en 13 år gammel gutt i forrige uke.

– Langt fra virkeligheten

Lindy Jarosch-von Schweder

FOR KOLLEKTIVT VERN: Streikeleder i Sør-Trøndelag legeforening, Lindy Jarosch-von Schweder, ønsker at legene skal være med på å bestemme arbeidstidene.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Onsdag går streiken inn i sin femte uke, og Jarosch-von Schweder håper at partene så fort som mulig finner en god løsning som begge to kan gå med på.

– Vi har skissert tre mulige løsninger nå, og det er rart at ikke noe av dette skal være aktuelt for arbeidsgiver. Det er jo interessant at de som sitter på toppen er så langt fra virkeligheten. De har kanskje aldri vært i klinikken en gang. Da er det vanskeligere å forstå budskapet vårt, sier hun.

Begrenser mulighetene

Den snart fem ukers lange streiken går ut på at arbeidstakerne og Legeforeningen vil ha medbestemmelse når det kommer til arbeidstidene, mens arbeidsgiverorganisasjonen, Spekter, ikke vil gå med på dette.

– Vi kan ikke gå med på at arbeidstidene skal tariff-festes fordi vi ønsker å beholde dagens avtale som gir rom for å planlegge arbeidstiden for leger på ulike måter, sier kommunikasjonsdirektør i Spekter, Gunnar Larsen.

Spekter mener at Legeforeningens krav vil begrense arbeidsgivers muligheter til å planlegge ressursene til det beste både for pasienten, virksomheten og den enkelte lege.

Rammer pasientene

Så langt har 484 pasienter fått utsatt sine planlagte timer ved sykehuset. 34 operasjoner er så langt blitt utsatt.

– Dette er en lovlig streik og får konsekvenser for planlagt behandling når leger tas ut av jobb. Det er veldig forståelig at det er ubekvemt for de pasientene som får utsatt timen, sier kommunikasjonsdirektør, Marit Kvikne, ved St. Olavs Hospital.

Sykehuset vurderer fortløpende om det er fare for liv og helse mens streiken varer. I tillegg jobber sykehuset med hvordan de skal ta igjen etterslepet på behandlinger.

– Det har ikke vært mange telefoner fra pasientene. De som får sin time utsatt får telefonisk beskjed, sier Kvikne.