Hopp til innhold

Lederne er reddere enn før

En av fire ledere lot være å varsle om kritikkverdige forhold på jobben. 420 ledere fryktet konsekvensene mer, viser Ledelsesbarometeret.

Audun Ingvartsen, leder i Lederne

FLERE REDDE LEDERE: Alle bør være bekymret når lederne blir reddere, sier leder Audun Ingvartsen i fagorganisasjonen Lederne.

Foto: Audun Torsdalen

– Tallene våre viser at i over halvparten av tilfellene der lederne tier, er det frykt for å miste jobben som gjør at de ikke varsler, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Lederne mener lav aksept for uenighet og kritikk oppfattes som illojalt på mange arbeidsplasser. Det kan gi bedriftskulturer der ulovligheter og etiske overtramp feies under teppet.

56 % hadde opplevde kritikkverdige forhold på jobben. 3 av 4 meldte fra om forholdene. Grafikk.

420 av lederne i undersøkelsen turte ikke melde fra om kritikkverdige forhold i bedriften

420 ledere tiet

Av snaut 3300 ledere og mellomledere har vel halvparten opplevd kritikkverdige forhold i sin virksomhet.

En av fire svarer at de unnlot å varsle. Det viser Norsk Ledelsesbarometer, som er gjort av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

– Det er blitt tøffere

Hans Fjære Øvrum er tillitsvalgt i Statoil

Hans Fjære Øvrum er tillitsvalgt i lederne og hovedverneombud i Statoil. – Det er flere redde ledere der ute nå, sier han.

Foto: Hilde Martine Lindgren

Hans Fjære Øvrum er tillitsvalgt i Lederne med fartstid som hovedverneombud i Statoil. Han kjenner seg godt igjen i undersøkelsen.

– Det er blitt tøffere. I oljebransjen har folk blitt reddere for å si hva de mener og å ytre seg de siste årene, sier Fjære Øvrum. Han ønsker mer bevisstgjøring om hvorfor lederne er mer redde enn før.

Oljebransjen er blant bransjene der ledere har minst innflytelse på hverdagen sin, viser Ledelsesbarometeret.

NHO: – Overraskende

Nina melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO

OVERRASKET: NHO-direktør Nina Melsom er overrasket over at lederne er så redde på jobben. Dette må vi endre, sier hun.

Foto: NHO

Nina Melsom er direktør for tariff og medlemstjenester i NHO. Hennes erfaring er at norske toppledere ønsker en bedriftskultur der det er rom for å ta opp bekymringer og kritikk.

– Derfor er svarene overraskende. I alle bedrifter skal man kunne ta opp det som ligger en på hjertet, det man opplever som en bekymring. Det må ledelsene ta imot på en konstruktiv måte, sier hun.

Dette sier loven om varsling

– Bør føre til politisk debatt

Forsker Eivind Falkum på Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus mener situasjonen er så alvorlig at en bør ha en arbeidslivspolitisk debatt. Han er en av dem som lager Ledelsesbarometeret.

Forskeren: – Feil vei

– Det er overraskende at bortimot ti prosent av dem som har varslet, sier at de mister stillingen på grunn av det. For noen år siden, i 2005-2006, var det bare en prosent som svarte det samme, sier Falkum. Han mener at bedriftenes reaksjoner på varsling har gått i helt feil retning, vekk fra det som var politikeres mening med å lage bedre regler for varsling.

Aksepterer ikke kritikk

– På enkelte arbeidsplasser innledes det nærmest automatisk oppsigelsesprosess mot ansatte som er kritiske, kommenterer forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Konsekvensene kan nemlig være knalltøffe for dem som sier ifra om ting som ikke er som de burde være. Blant dem som varslet, ble 45 prosent utsatt for baksnakking og 26 prosent fikk refs av sin overordnende.

17 prosent i Ledelsesbarometeret svarte at de fikk karrieren skadet eller ødelagt, mens 9 prosent ble tvunget ut av stillingen sin.

AKTUELT NÅ