Hopp til innhold

Til retten: Legene nekter å godta arbeidstidene

Sykehuslegene nekter å godta arbeidsavtalen etter streiken. I dag stevner de arbeidsgiverne i Spekter for Arbeidsretten.

Streik ved Stavanger universitetssjukehus

Legene nekter å godta tariffavtalen etter streiken. De vil ha mer innflytelse på arbeidstidene og stevner arbeidsgiverne i Spekter for Arbeidsretten i dag.

Foto: Rebecca Bjerga / NRK

Konflikten mellom leger og arbeidsgiverne havner nå i Arbeidsretten fordi legene mener avtalen om arbeidstider etter streiken ikke er til å leve med.

Det er greit å jobbe lange vakter og inntil 60 timer ukentlig, men bare hvis de lokale tillitsvalgte får være med å bestemme forutsigbare vaktplaner, mener legene.

Sykehusstreik ved Ullevål sykehus

Rune Frøyland er forhandlingsleder i Akademikerne Helse og stevner i dag arbeidsgiverne i Spekter for Arbeidsretten.

Foto: HEIKO JUNGE / NTB scanpix

Innflytelse på arbeidstidene var også stridens kjerne da sykehuslegene streiket i høst. Nå krever de igjen mer innflytelse over vaktplanene.

– Vi har sagt at vi ikke gir oss. Vi vil at de lokale tillitsvalgte skal være med og bestemme hvordan vaktene ute i sykehusene settes opp, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne Helse.

Spekter tar stevningen til etterretning.

Bent Høie møtt med streikende leger utenfor Nordlandssykehuset

Helseministeren ble møtt av streikende leger ved Nordlandssykehuset i høst

Foto: Vilde Bratland Erikstad

Lokale leger må ha mer å si

Akademikerne Helse mener legene trenger et ekstra godt vern i form av medbestemmelse for lokale tillitsvalgte i sykehusene.

Marit Hermansen

KREVDE NY AVTALE: Vi trenger en avtale mellom partene som er basert på tillit og samarbeid. Et reelt kollektivt vern om sykehuslegers arbeidstid er helt avgjørende for å få til dette, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Foto: Akademikerne

Grunnen er at leger kan jobbe mer enn det Arbeidsmiljøloven fastsetter, etter en særavtale.

– Denne saken er viktig for Legeforeningen og våre medlemmer, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Også fordelingen av vaktbelastning mellom leger vil de ha medbestemmelse over. Leger kan jobbe lengre og flere vakter enn andre yrkesgrupper, inntil 60 timer i uken og 19-timers vakter. Så har de avspasering på andre tider.

Gammel avtale videreført

Regjeringen avsluttet i fjor høst historiens lengste sykehusstreik med tvungen lønnsnemnd. Grunnen til det var at Helsetilsynet rapporterte muligheter for at liv og helse kom i fare fordi legene var i streik.

Når streik avsluttes på den måten, er det Rikslønnsnemnda som avgjør hva som blir utfallet av lønnskonflikten. I februar videreførte nemnda den gamle avtalen om lønns- og arbeidsbetingelser mellom Spekter og Akademikerne, inkludert legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidsministeren avblåser tidenes lengste legestreik

Akademikerne er i streik i sykehusene

MARKERING: Streikemarkering på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo i september. Da var rundt 600 sykehusleger i streik, landet rundt.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Vil ikke føre frem, tror forsker

Legene led nederlag i Rikslønnsnemnda i februar.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip sier han ikke tror legeforeningen og Akademikerne helse vinner frem i Arbeidsretten heller.

Forsker Åsmund Arup Seip ved Fafo

TVILER: Fafo-forsker Åsmund Arup Seip tviler på om legene vinner frem med sine krav om mer innflytelse over arbeidstidene på sykehusene.

Foto: Fafo

– Jeg tror ikke Arbeidsretten vil se det som sin oppgave å vurdere Rikslønnsnemndas kompetanse i sykehus-tvisten, sier han.

Legeforeningen og Akademikerne Helse har lagt ned påstand til Arbeidsretten om at tariffavtalen kjennes delvis ugyldig. De mener at Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å vurdere for eksempel avtaler om unntak fra Arbeidsmiljøloven. Å ikke ha kompetanse vil bety at nemnda ikke skal uttale seg om slike forhold.

Arbeidsrettsekspert: – Helsestreik vil gjenta seg hvis det ikke blir enighet

Lyspunkt

AKTUELT NÅ