3000 griser med farlig bakterie må slaktes

Mattilsynet bekrefter at en svinebesetning i Nord-Trøndelag har antibiotikaresistente stafylokokker - MRSA. De venter også på prøvesvar fra i alt 16 besetninger i Trøndelag og Nord-Norge.

Gris

Grisebonden som har fått påvist MRSA i sin besetning må slakte alle dyrene sine. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Alle de 16 besetningene som skal sjekkes, har vært i kontakt med de smittede dyra.

Den 13. februar gikk Mattilsynet ut med mistanken om de farlige bakteriene, som ble påvist hos en person som har hatt kontakt med de aktuelle grisene. I påvente av prøvesvarene ble svinebesetningen underlagt restriksjoner.

– I dag fikk vi bekreftet at vi dessverre har påvist MRSA i en grisebesetning i Nord-Trøndelag. Dette er en bakterietype som kan føre med seg multiresistens mot flere typer antibiotika, sier regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen.

Mattilsynet venter de nærmeste dagene svar på prøver tatt av flere kontaktbesetninger, det vil si de som har levert eller fått gris fra denne besetningen. En ligger i Sør-Trøndelag, 12 i Nord-Trøndelag, en i Nordland og to i Troms.

– Det er for tidlig å si noe om smittekilden, sier Røthe Knudtsen.

Kan være farlig på sykehus og sykehjem

Bjørn Røthe Knudtsen

Bjørn Røthe Knudtsen er regiondirektør i Mattilsynet.

Foto: Camilla Bilstad / NRK
meticillinresistente gule stafylokokker - MRSA

Meticillinresistente gule stafylokokker, MRSA.

Foto: FABRIZIO BENSCH / NTB Scanpix

Hvert år blir det tatt prøver i mange tusen besetninger for å overvåke MRSA-bakterien hos svin. I 2014 ble det påvist ett tilfelle i Norge.

Bakterien er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris. MRSA kan gi økt risiko for pasienter som får den under operasjoner eller sårbehandling på sykehus.

– Den kan også være farlig for folk med sterkt svekket immunforsvar. Men for vanlig friske folk representerer den ingen helsefare, sier Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet.

LES: Frykter resistent svinebakterie

Må slakte alle grisene

Eieren av den aktuelle besetningen har helt siden i forrige uke vært klar over at han ved en bekreftelse på MRSA må slakte hele besetningen sin.

– Husdyrrommene må tømmes for dyr. I tillegg må han gjennomføre vask og desinfeksjon for å sikre at vi ikke får en videre smittespredning til andre besetninger, sier Røthe Knudtsen.

Husdyrrommene må stå tomme en periode før Mattilsynet etter flere prøvetakinger kan gi klarsignal til at det kan settes inn dyr igjen.

Fylkeslegen: Må jobbe med smitteoppsporing

Fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Kvekild, har i likhet med sine kollegaer i Sør-Trøndelag, Nordland og Troms fått beskjed om MRSA-funnet.

Marit Dypdal Kverkild

Fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Kverkild.

Foto: NRK

– Vi har kontakt med, og kan bistå, smittevernlegene og kommunelegene i de aktuelle kommunene. Det er de som må gjøre jobben med smitteoppsporing, sier hun.

– Er det grunn til uro?

– Vi har en faglig veileder på MRSA som smittevernlegene og kommunelegene skal følge nå. Helsetjenesten er vant til å håndtere dette - vi har jobbet med MRSA i ti år nå, sier fylkeslege Kverkild.

– Viktig å håndtere rått kjøtt viktig

Bakterien kan finnes i kjøtt hos svin som er smittet, men Mattilsynet mener det er svært liten risiko for at mennesker skal bli smittet av å spise kjøtt.

Hovedsaklig finnes bakterien på kjøttets overflate, og den drepes ved varmebehandling.

– Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet, opplyser Mattilsynet.