– Selvskading har blitt en trend

En ny undersøkelse viser at hver femte ungdom i Trondheim har forsøkt å skade seg selv. – Psykisk helse er den store utfordringen i ungdomsgenerasjonen, sier Oppvekstkontoret.

Selvskading (illustrasjonsfoto)

– Selvskadere kommer fra veldig ulike bakgrunner. Felles er at de søker å regulere og lindre intense og smertefulle følelser, sier psykolog Gjertrud Kvalstad.

Foto: Colourbox

Tirsdag presenterte Trondheim kommune den store undersøkelsen «Ung i Trondheim 2013». De aller fleste ungdommene oppgir at de har et godt liv, men det er også mange som sliter med psykiske problemer.

– Vi vet at selvskading er en trend og at ungdom deler bilder av skader på Instagram og andre sosiale medier, sier rådgiver på Oppvekstkontoret i Trondheim kommune, Monica Holden Aasen.

Tallene fra undersøkelsen i Trondheim er omtrent de samme som tilsvarende undersøkelser i resten av landet.

LES: Unge jenter er ulykkelige

Representativ undersøkelse

Torvet i Trondheim

Utfordringer med dårlig psykisk helse øker med alder, og tiltar fra 9. trinn, viser undersøkelsen fra Trondheim.

Foto: Randi Lillealtern / NRK
Thea og Elin

De fleste ungdommer i Trondheim oppgir at de har et godt liv. Her er Thea og Elin på Trondheim Torg.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Kommunen har samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune om å kartlegge ungdommenes livsstil og livssituasjon.

Alle elever i ungdomsskolen samt første- og andreklasse i videregående skole ble invitert til å svare. 8042 ungdommener svarte, noe som tilsvarer en svarprosent på hele 83 prosent for ungdomsskolen og 65 prosent for videregående skole. Undersøkelsen gir dermed et representativt bilde av de unges liv.

Og det viser seg at ungdom i Trondheim stort sett har det veldig bra. De er fornøyde med skolen, vennene, lokalmiljøet og foreldrene.

Men selv om denne generasjonen stort sett har det bra på de fleste områder, finner vi en relativt stor gruppe som sliter psykisk.

LES: Aktive ungdommer har bedre psykisk helse

De fleste selvskadere er jenter

Rundt 20 prosent sier de er plaget av ensomhet, og opp mot 15 prosent svarer bekreftende på spørsmål som viser at de er i et «depressivt stemningsleie». De er blant annet redde eller engstelige, nervøse eller de opplever matthet og svimmelhet. Og bare rundt halvparten er fornøyde med utseendet sitt.

22 prosent oppgir at de har forsøkt å skade seg selv, og det er langt flere jenter enn gutter som oppgir selvskading. 8 prosent svarer ja på spørsmål om de noen gang har forsøkt å ta sitt eget liv.

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Gunn Røstad, sier de har etablert en plan for psykisk helse, og at de nå prioriterer psykiske vansker i skolesammenheng.

– Vi jobber med ulike tiltak opp mot bydelene i Trondheim, skolene og gjennom barne- og familietjenesten. Hver bydel får et psykososialt team, bestående av lege, psykolog og annet helsepersonell, sier hun.

LES: Lise står åpent frem som selvskader

Ungdommene er ikke overrasket

Gunn Røstad

– Hver bydel får nå et psykososialt team, sier kommunaldirektør Gunn Røstad.

Foto: Randi Lillealtern / NRK
Vegard, Elin og Lise

Flere av ungdommene på Trondheim Torg sier de kjenner noen som sliter psykisk. Her er f.v. Vegard og Elin. Lise til høyre.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Ungdommene NRKs reporter snakket med på Trondheim Torg i dag er ikke overrasket over de høye selvskadertallene.

– Mange er ikke komfortable med seg selv., eller de har opplevd negative ting på skolen eller hjemme, sier en jente.

– Det er en fluktløsning. Der noen velger å trene for å hindre de vonde tankene, velger andre smerte. Når du får vondt fysisk, reagerer kroppen, og tankene du hadde er ikke lenger like viktig. De blir borte, sier en annen, som kjenner flere som sliter med psykiske problemer.

En tredje jente sier det er veldig mye press på ungdommene, noe som gir kroppsfiksering og et ønske om å være perfekt.

En ung gutt istemmer at de opplever et press på å gjøre alt bra.

– Men vi er jo bare mennesker. Vi er opplært til å tro at alle skal få suksess, men det er det jo bare mindretallet som oppnår, sier han.

LES: Unge tar smertestillende for å takle stress

– Selvskading lindrer vonde følelser

Psykolog Gjertrud Kvalstad jobber på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Hun sier selvskadere ikke har noe ønske om å ta livet sitt, men at de prøver å regulere og lindre intense og smertefulle følelser gjennom blant annet kutting.

– Ikke alle som selvskader står i fare for alvorlig skjevutvikling. Noen prøver det bare ut. Men der hvor det er knyttet til å regulere sterke følelser eller depresjon, skal de utredes og behandles hos spesialisthelsetjenesten.

Kvalstad sier det for selvskadere ofte handler om en medfødt sårbarhet. Det skal mindre til før de aktiverer sterke følelser, og de bruker lengre tid på å roe seg ned. Hvis omgivelsene ikke skjønner dette, kan det utvikle seg til å bli et stort problem.

Gjertrud Kvalstad

– Mange skammer seg over selvskadingen, og det er viktig hvordan de blir møtt, sier psykolog Gjertrud Kvalstad.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

– Det er veldig ulikt hvor åpne ungdommene er. Derfor er det viktig at skolehelsetjenesten, fastleger og legevakt har øynene åpne for dette med selvskading.

Psykologen understreker at selv om selvskadingen ikke er veldig farlig i seg selv, kan det være et uttrykk for store vansker og må derfor tas på alvor.

– Den gode nyheten er at det finnes tilgang på behandling som gir gode resultater, sier Kvalstad.