Hopp til innhold

Tollarar bekymra for sikkerheita: Kan bli aktuelt med væpning på grensa i nord

Tolletaten i nord må styrkast etter inntoget av svensk gjengkriminalitet, meiner tolldirektøren.

Utelukker ikke bevæpning

Utelukkar ikkje væpning.

Tollarar i nord møter stadig oftare tunge, væpna gjengkriminelle på grenseovergangar. Det har fleire gonger ført i farlege situasjonar for dei tilsette.

– Væpning av norske tollarar er ikkje noko som står øvst på lista vi har av tiltak. Men vi lever i tider der eg ikkje vil avvise nokon ting.

Det seier tolldirektør Øystein Børmer til NRK.

– Eg oppfattar at vi i Noreg har ein kultur der væpning er ganske framand. Eg tenker at det er mange andre tiltak som både kan styrke tilsette sikkerheit og vår kontrollevne, som bør vurderast først, seier han.

Øystein Børmer

Tolldirektør Øystein Børmer.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Svenske tollarar kan bere våpen

Væpning av tollarar har blitt tidlegare blitt vurdert sørpå. Ønsket har komme etter risikofylte møte med tunge, kriminelle nettverk.

Dei siste åra har fleire av desse nettverka operert meir og meir i nord.

svensk og finsk side av landegrensa ber tollarane tidvis våpen. Diskusjonen er ikkje ny i Nord-Noreg.

Les også Svenske tollere blir bevæpnet: – Må ha mulighet til å forsvare seg

Svensk toller på Svinesund

Tolldirektøren i Noreg seier det skal mykje til for at dei vil gå til det steget å væpne norske tollarar.

Han seier at det er andre tiltak han heller vil diskutere med politikarar, før han vil ta debatten om væpning.

Auka bemanning er eitt av dei.

– Vi må ha ei brei tilnærming på tiltak. Det handlar om å ha rett kompetanse, opplæring, utstyrsforståing og gode rutinar for å handtere ulike situasjonar. Det handlar også om å sørge for at vi er mange nok på jobb, seier Børmer.

Våpen politi

På ein pressekonferanse onsdag viste politiet fram våpen som har blitt beslaglagt.

Foto: Troms politidistrikt

Møtest med våpen

Politiet i Troms gjekk onsdag denne veka ut og sa at svenske kriminelle nettverk er den største kriminalitetstrusselen i fylket.

Områdesjefen for Tolletaten i Troms og Finnmark, Tom Olsen, sa dagen etter til NRK at dei er bekymra for sikkerheita til dei tilsette.

– Miljøet har blitt tøffare. Det viser dei med at dei har med seg våpen. Vi har funne avsaga hagler og knivar. I nokre tilfelle stikk dei frå kontrollar, sa han.

Politi-tromsø

Politiadvokat Simon Nystuen og politiinspektør Yngve Myrvoll på pressekonferansen onsdag.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Politiet har ein klar teori på kvifor Troms har blitt ein ynda stad for svenske kriminelle nettverk.

– Vi har ei oppfatning om at prisane for narkotika er høgare i Nord-Noreg enn i sør.

Det sa politiinspektør i Troms, Yngve Myrvoll, til NRK tidlegare denne veka.

beslag 1

Narkotika beslaglagt i Troms politidistrikt.

Foto: Troms politidistrikt / Troms politidistrikt

Utrykkingsvegen til politiet bekymrar

Helligskogen i Nord-Troms er ein av grenseovergangane som er føretrekte når tunge kriminelle skal frakte våpen, pengar og narkotika til Nord-Noreg.

Der er tollarane førstelinja når smuglinga blir avdekt.

– Sikkerheita til tilsette må eg vareta uansett kva løyvingar vi har. Situasjonen vi ser med ein aukande trussel mot Noreg og mine tilsette, fører til at vi må bruke fleire ressursar for å jobbe på ein trygg nok måte, seier tolldirektøren.

Tolletaten må styrkes i nord

Helligskogen tollstasjon ligg på grensa mellom Storfjord i Troms og Kilpisjärvi i Finland.

Foto: NRK

Det at politiet fleire plassar i nord har lang utrykkingsveg til grensestasjonar, er ei av årsakene til at det i det heile er opna for å vurdere væpning av tollarar.

– Vi ser at smuglarane ser ut til å bli meir organiserte. Dei har også ei større vilje og evne til å utøve vald. Det er urovekkande, særleg med tanke på kvardagen til mine tilsette, seier Børmer.