Hopp til innhold

Finner smuglernes avsagde hagler, kniver og narkotika: – Miljøet har blitt tøffere

Tolletaten i nord har flere ganger stått i farlige situasjoner i møte med gjengkriminelle på grensa. Områdesjefen i nord frykter for sikkerheten til sine ansatte.

Våpen politi
Foto: Troms politidistrikt

– Miljøet har blitt tøffere. Det viser de med at de har med seg våpen. Vi har funnet avsagde hagler og kniver. I noen tilfeller stikker de fra kontroller.

Det sier Tom Olsen. Han er områdeleder i Tolletaten i Troms og Finnmark.

Politiet i Troms gikk onsdag ut med en sterk advarsel. De anser svenske kriminelle nettverk som den største kriminalitetstrusselen i distriktet.

Tolletaten deler politiet sin bekymring. De frykter for sikkerheten til de ansatte.

– Vi er førstelinja på grensa. Vi har i lengre tid merka at dette miljøet har hardnet til.

– Det er tøffere karer som kommer med smuglingsvarer. Når vi finner våpen, og de setter i gang farlige situasjoner ved å stikke av fra kontroller, så er det klart at vi blir bekymra for sikkerheten til egne tjenestefolk, sier Olsen.

Tom Olsen. Tolletaten nord.

Tom Olsen er områdeleder i Tolletaten i Troms og Finnmark

Foto: Synne Somby / NRK

Kan være overvåka

Områdelederen i Tolletaten sier de forsøker så godt de kan å trygge arbeidsforholdene.

– Men det er utfordrende. Vi samarbeider godt med politiet, og vi har alltid smugling av narkotika som førsteprioritet når vi står på grensa.

Han ønsker seg flere ansatte for å ivareta oppgaven som samfunnsbeskytter på landegrensa.

Olsen vil ikke peke på konkrete miljø, men han sier de ser et betydelig omfang av narkotikasmugling i nord.

Tollstasjon mellom Norge og Finland

Tolletaten i Troms og Finnmark har kontroller på grensa til Finland, og Sverige.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– De er i stor grad klar over hvor risikoen gir dem størst sjanse for å kunne lykkes med et smuglingsforsøk.

Han utelukker ikke at nettverkene har oversikt over når tollerne har kontroller på grensa.

– Vi vet fra andre plasser at i landet at man blir overvåka. Det vil være naivt å tro noe annet her, sier Olsen.

– Narkotika dyrere i nord

Politiinspektør i Troms, Yngve Myrvoll, sier de har en teori om hvorfor de svenske kriminelle nettverkene nå har kommet til Nord-Norge.

I ei nylig og omfattende etterforskning ble åtte personer pågrepet. Det ble beslag større mengder narkotika, penger og våpen.

– Vi har hatt etterretningsinformasjon om dette siden 2018. Vi har gradvis sett at det har blitt etablert mer og mer. Troms og hele Nord-Norge har blitt et attraktivt marked for disse aktørene, sier han.

Politiinspektør Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt

Politiadvokat Simon Nystuen og politiinspektør Yngve Myrvoll på onsdagens pressekonferanse.

Foto: Aurora Ytreberg Meløe

I likhet med Tolletaten ser de flere årsaker til det svenske inntoget.

– I en situasjon der trusselbildet er ganske sterk på det sentrale Østlandet og i Sverige, er det ikke så sterk konkurranse i nord. Vi har en formening om at prisene for narkotika er høyere i Nord-Norge.

Svenske bakmenn

I tillegg til pågripelsene og beslagene som er gjort i år, kan tidligere beslag også knyttes til svenske kriminelle nettverk.

I oktober i 2022 ble en ung tromsømann dømt til fengsel i fire og et halvt år, for oppbevaring over 40 kilo hasj og en mindre mengde andre narkotiske stoffer. I samme sak ble en lokal sekstenåring dømt til ungdomsstraff.

Overlevering i sak om grov narkotikakriminalitet i Tromsø.

15. mai i 2022 skal to tenåringer fra Tromsø ha mottatt 37 kilo hasj fra Sverige. Her er bilde fra det som skal være overleveringen.

Foto: Tipser/politiet

De to ungdommene ble stoppa på Tromsøya, i en taxi, med en koffert full av hasj.

Kofferten hadde de mottatt tidligere på dagen, av to svenske bakmenn.

Politiet i Troms bekrefter til NRK at dette er et av tilfellene de mener har tilknytning til tunge, svenske kriminelle nettverk.

Den ene av bakmennene ble dømt til over syv års fengsel av Nord-Troms og Senja tingrett. Han er tidligere dømt til fengsel for grov narkotikakriminalitet i Sverige.

I de svenske rettsdokumentene, som NRK har fått innsyn i, kommer det fram at han har tydelig tilknytning til sentrale personer i Foxtrot-nettverket.

Narkotika. Beslag. Tromsø.

Her ser vi deler av beslaget på 37,66 kilo. Dersom man tar utgangspunkt i at et gram hasj koster 100 kroner, har det en gateverdi på 3,7 millioner kroner.

Foto: Politiet

Skulle lete etter nissen

I desember 2022 var en barnehage i Tromsø kommune på tur. De skulle lete etter nissen, men fant noe helt annet: En bag med 4.795 gram amfetamin, 695 gram kokain og 562 gram hasj.

Tre menn ble etter hvert dømt i saken. I dommen kom det fram at en av de domfelte ikke hadde noen spesiell tilknytning til Tromsø.

I sin forklaring hevdet person at han kom til byen for å samle inn penger for narkotikasalg som andre hadde foretatt.

Han ville ikke opplyse hvem som sto bak den omsetninga. Politiet mente at elektroniske spor viste at han selv tidligere hadde omsatt narkotika i Sverige.

Politiet i Troms bekrefter overfor NRK at denne saken også kan knyttes til tunge svenske kriminelle nettverk.

Beslag. Troms. Narkotika.

Deler av narkotikaen som var i bagen var vakuumpakket, og hadde eget «merkevarenavn».

Foto: Politiet

– Må starte med 5.-klassinger

Politiet er tydelige på at de nå er redd for at flere unge kan bli forsøkt rekruttert inn i tunge, kriminelle miljø.

Det har de allerede sett eksempler på.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap) er bekymra for situasjonen politiet beskriver.

– Inntoget av kriminell virksomhet er sterkt alvorlig. Politiet har hatt god oversikt, og de har kompetanse til å etterforske denne typen kriminalitet. Men det krever ressurser, og det må de bevilgende myndighetene ta ansvaret for, sier han.

Tromsø-ordføreren sier de må jobbe forebyggende for å hindre at unge blir rekruttert av nettverkene. Der spiller blant annet U16-gruppa og utekontakten viktige roller.

Gunnar Wilhelmsen

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

Foto: Eskild Johansen / NRK

Ørjan Holstad jobber for U16-gruppa i Tromsø kommune.

Han sier han er glad for at politiet har gått ut og advart mot kriminaliteten som har gjort sitt inntog i byen.

Men han er tydelig på at de må starte det forebyggende arbeidet mye tidligere. De tunge, kriminelle nettverkene har blitt proffe på å dra unge med seg.

– Vi bør starte allerede i 5. klasse. Mange ganger har vi sett at vi har starta for seint for å hindre rekruttering. Vi må ikke undervurdere alderen, for 5.-klassinger kan bli rekruttert inn.

Ørjan Holstad

Ørjan Holstad, leder for U16-gruppa i Tromsø.

Foto: Christian Kråkenes / CHRISTIAN KRAKENES

Holstad sier voksne må tørre å snakke med unger om konsekvensen av kriminelle handlinger.

– Man må i alle fall jobbe med holdninger fra den alderen. De trenger trygge voksne som jobber forebyggende med dem.