Hopp til innhold

Frykter nedleggelser over hele landet

Tolletaten får 118 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett, men forbundslederen mener dette er langt fra nok. Konsekvensen kan bli nedleggelser av tollstasjoner over hele landet.

Grensekontroll på Magnormoen.

Flere tollsteder risikerer å bli lagt ned dersom det ikke bevilges mer penger til Tolletaten.

Foto: Ann-Kristin Mo

– Nei, dette er ikke nok. Det redder oss ut av en krevende situasjon her og nå, men behovet er på opp mot en milliard kroner og mange flere ansatte, sier Tanderø Schaug.

Regjeringen gir 118 millioner kroner ekstra til Tolletaten i revidert nasjonalbudsjett, men ifølge leder Karin Tanderø Schaug i Norsk Tollerforbund er dette småpenger i forhold til behovet.

I den nylig publiserte årsrapporten for 2023 skriver Tolldirektøren at politikerne står overfor et veivalg. Enten en kraftig styrking eller en nedskalering av etaten. En nedskalering betyr færre lokasjoner og færre ansatte. Totalt har Norge 32 tollsteder.

– Mellomstore og små tollsteder både langs kysten og mot grensen til Sverige er i spill og risikerer å bli lagt ned, sier Tanderø Schaug.

Karin Tanderø Schaug

Forbundsleder Karin Tanderø Schaug frykter for framtiden til flere tollsteder både langs kysten og grensen til Sverige.

Foto: Norsk Tollerforbund

Hun understreker at ingen avgjørelser er tatt og at dette i så fall må utredes.

Forbundslederen beskriver en hverdag der arbeidsoppgavene er så omfattende og krevende, at grensen til tider er åpen for fri ferdsel.

Dersom det ikke kommer mer penger på budsjettet for 2025, blir situasjonen verre.

Enda større avstander mellom tollstedene gjør bare at grenseovergangene får lavere kontrollevne. Man må se på bilparker, vurdere antall hunder og oppmøte på røddager. Det er helt reelt og viktig å få fram alvoret rundt, sier Tanderø Schaug.

Bekymret for tollstedene

Justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, er bekymret for utvikling i Tolletaten. Han frykter viktige tollsteder blir lagt ned, og bruker hjembyen Haugesund som eksempel.

– Det vil være absurd å for eksempel legge ned Haugesund tollsted som blant annet kontrollerer Karmsund havn, som har vokst til å bli Norges tredje største havn.

Haugesund lufthavn Karmøy var i 2023 på niende plass i Norge målt etter utenlandstrafikk med sine over 150.000 reisende.

Stensland vil derfor lufte sine bekymringer i Stortingets spørretime i dag og stille spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Finnes det en plan for å styrke Tolletaten, spør Stensland.

Vedum: – Kraftfull satsing

Klokken 11 tirsdag presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) revidert nasjonalbudsjett. Vedum står fast på at de 118 millioner kronene er en reell styrking av Tolletaten.

– Det er en kraftfull satsing på Tolletaten. Vi bevilger 118 millioner kroner for å få flere tollere, flere skannere og mer utstyr.

Vedum lover også bevilge mer penger i årene som kommer.

– Vi skal trappe opp over tid, og da må man ha tollere til å gjøre jobben. Dette er en tung satsing på toll for at vi skal være bedre rusta til å stoppe narkotikastrømmer med blant annet nytt utstyr som skannere.

Kan du komme med penger senere for å komme Tollerforbundet mer i møte?

– Det kommer til å trappes mer opp neste år. Nettopp fordi at når man for eksempel ansetter tollere i høst, så skal ikke de sies opp til jul. Det skal ha en helårseffekt. Så det ligger en videre opptrapping i dette, avslutter Vedum.