Hopp til innhold

Varslingssakene i Forsvaret: Forsvarsombud vil ha tydeligere regler

NRKs avsløringer om trakassering og overgrep i Forsvaret skaper sterke reaksjoner fra flere hold. Tirsdag møter forsvarsministeren ledelsen og tillitsvalgte i Forsvaret.

Tiltalt for misbruk av stilling

Den siste tiden har flere varslere i Forsvaret stått frem og fortalt om seksuell trakassering og overgrep.

Foto: Forsvaret

Forsvarsombud Roald Linaker sier Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret ser svært alvorlig på NRKs siste avsløringer om trakassering og overgrep i Forsvaret.

– Man kan isolere dette til de hendelsene som har vært, men i sin helhet så handler dette om hvordan vi skal behandle og ivareta vårt personell, sier Linaker.

– Hvis vi ikke gjør det ordentlig så svekker vi vår forsvarsevne. Da får vi ikke de beste folkene til å være i Forsvaret.

Forsvarsombudet er glad for at Forsvaret selv har bestilt undersøkelser og evalueringer av hvordan de har håndtert varslingssaker, men at man fortsatt har en lang vei å gå.

Han mener Forsvaret må bli bedre på holdningsskapende arbeid, få på plass en mer enhetlig måte for hvordan de håndterer varslingssaker og finne ut om det er behov for presisering av hjemler.

– Hvis den politiske vilje er at Forsvaret skal stå mer eller mindre fritt til å kvitte seg med folk som oppfører seg dårlig eller sanksjonere på andre måter, må man ha et tydeligere hjemmelsgrunnlag og tydeligere regler for dette, sier Linaker.

Ombudsmannen for Forsvaret, Roald Linaker

Forsvarsombud Roald Linaker mener disse enkeltsakene viser at Forsvaret fortsatt har en lang vei å gå for å få bukt men det han mener er en ukultur.

Foto: Dag Robert Johansen

– Vi ha nok ledere i Forsvaret

Linaker sier de har fulgt, og vil følge, nøye med hvordan Forsvaret jobber med denne problematikken.

– Jeg synes kanskje det går litt sakte, men vi vurderer selvsagt dette arbeidet i forsvarstabben og Forsvaret for øvrig fortløpende, sier Linaker.

– Det er særskilt viktig for oss at de vernepliktige får en så god ivaretakelse som mulig.

Forsvarsombudet hevder Forsvaret har gått for langt i å strekke personellstrukturen, særlig på det som handler om ivaretakelse og omsorg for de vernepliktige soldatene.

– Vi har nok ledere i Forsvaret. Det må være riktige ledere, med riktig kapasitet og viktig kompetanse. De lederne må også være de som er nærmest de vernepliktige som er inne til førstegangstjeneste, sier Linaker.

Les også Meldte om voldtekt i Forsvaret: – Som om noen av gutta var på jakt

Anonyme kvinner forteller om førstegangstjenesten

Krever ministersvar

Rødt ber forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) svare Stortinget på hvordan Forsvarets håndtering av varslene blir gransket, hva regjeringen gjør for å sikre rettferdighet for ofrene og hvilke strakstiltak som settes i verk.

– Nå krever vi handlekraft slik at ofrene for overgrep får rettferdighet, og for å gjøre Forsvaret til et trygt sted for kvinner. Det haster å styrke Forsvaret med flere soldater, og det får vi ikke til om det ikke snarest tas kraftfulle grep for å få slutt på trakassering og overgrep mot kvinner, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, på Stortingets talerstol under debatten om hevingen av Arbeidstilsynets gebyrtak.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever handlekraft for å gjøre Forsvaret til et trygt sted for kvinner.

Foto: Patrick de Silva Sæther / NRK

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret krever umiddelbare endringer etter at det har kommet nye saker om seksuell trakassering i Forsvaret. De krever målretta og merkbare tiltak for å sikre at det er trygt å avtjene førstegangstjenesten.

I en uttalelse skriver den også at det må ryddes opp i ukulturen i Forsvaret, og at det må bli stilt krav til kompetanse.

Les også Stor undersøkelse: Slik trakasseres kvinner i Forsvaret  

Militær, Rena, førstegangstjeneste

Møter forsvarsledelsen tirsdag

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møter forsvarsledelsen og tillitsvalgte for ansatte og de vernepliktige tirsdag klokken 9 på Oslo Militære Samfund.

Møtet skal dreie seg om varslersakene i Forsvaret og utfordringer med seksuell trakassering

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til NRK at han mener dette dreier seg om et kulturproblem, ikke en ukultur. Han mener begrepet ukultur er for upresist.

– Jeg vil vite hva det her dreier seg om, hvilke avdelinger det er og hva vi kan gjøre med problemet for å få løst det, sier Kristoffersen.

Han sier han ikke kan være bekjent av historiene som er blitt fortalt.

Forsvarets helikoptere

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møter forsvarsledelsen tirsdag morgen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det skal være trygt å være i Forsvaret

Stortingspolitiker Ivar B. Prestbakmo fra Troms Senterparti er glad for at forsvarsministeren innkaller både forsvarsledelsen og tillitsvalgte for vernepliktige til et møte for å diskutere tiltak.

– Det skal være trygt å være i Forsvaret, enten du er gutt eller jente. Her er det åpenbart at man verken har håndtert varsler eller gjort grep for å hindre at saker som dette skjer.

Ivar B. Prestbakmo

Stortingspolitiker Ivar B. Prestbakmo mener Forsvaret ikke har gjort nok i sin håndtering av varslingssakene.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han får støtte fra ordfører Bengt-Magne Luneng (Sp) i forsvarskommunen Målselv.

– Når Silje opplevde å ikke bli trodd, har man ikke ting ordentlig på plass. Sånn skal det ikke være. Forsvaret må gjøre jobben med å sørge for at ting kommer på stell.

Mener man må legge seg flat

Ordfører i Evenes kommune, Terje Bartholsen (Ap), reagerer sterkt på Forsvarets håndtering av saken. Han mener det framstår som at ledelsen snakker ned viktigheten av varslernes historier, og er opptatt av å fortelle at det meste egentlig er veldig bra.

– Men når du hører historier som Silje sin, så er det bare én ting å gjøre. Det er å legge seg helt flat og si at dette skal vi håndtere og at det er helt uakseptabelt. Punktum.

Bartholsen mener varslingssaker som dette ikke bør komme som en overraskelse i en så stor organisasjon som Forsvaret.

– De sviktet i å ta soldaten sitt parti, den som var trakassert sitt parti. Det skal man gjøre i saker som dette.

Terje Bartholsen

Ordfører i Evenes kommune, Terje Bartholsen (Ap), mener det framstår som at ledelsen snakker ned viktigheten av varslernes historier

Foto: Frida Brembo / Frida Brembo/NRK

Ordføreren poengterer at soldater som avtjener verneplikten ikke bare kan forlate og reise hjem dersom de utsettes for overgrep og uakseptabel oppførsel fra andre.

– Da kommer politiet og henter deg tilbake. Det er en pliktig tjeneste du gjør for samfunnet. Det gjør at maktesløsheten blir enda større og opplevelsen enda verre for de som utsettes for dette. Det gjør saken ytterligere alvorlig, sier Evenes-ordføreren.

Bartholsen mener det har kommet frem holdninger som er et samfunnsproblem.

– Det er ting soldater har med seg inn, det oppstår jo ikke i Forsvaret. Men Forsvaret må på en helt annen måte ta de trakasserte sitt parti. Og i alle fall slutte å forfremme de som har utøvd seksuell trakassering, eller gjort andre uakseptable handlinger. Det er et viktig signal til omverdenen, sier han.

Les også Forsvarssjefen kommenterte kritikken: – Det er et kulturproblem