Hopp til innhold

Stor undersøkelse: Slik trakasseres kvinner i Forsvaret  

Forsvaret har nulltoleranse på mobbing og trakassering, men i en fersk undersøkelse svarer en rekke kvinner at de har opplevd dette det siste året - enten i eller utenfor tjenestetid.

Militær, Rena, førstegangstjeneste

8805 vernepliktige og ansatte i Forsvaret har svart på en spørreundersøkelse utarbeidet av Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsdepartementet. Undersøkelsen ble utført i oktober og november 2018

Foto: Henrik Røyne / Forsvaret

Høsten 2018 svarte vernepliktige og ansatte på en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

Tirsdag formiddag kunne NRK fortelle at over 160 personer sier at de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året. Men problemene stopper ikke der.

I den samme rapporten kommer det fram at nesten 30 prosent av kvinnene som har svart på undersøkelsen, sier at de har opplevd å bli fortalt støtende vitser og historier fra kollegaene sine.

Dette er bare noen av funnene som kommer fram i den ferske undersøkelsen.

Forsvaret opplyser at de har nulltoleranse for mobbing og trakassering, likevel viser undersøkelsen at en rekke kvinner og menn har opplevd dette det siste året.

31 spørsmål om trakassering

Svarprosenten på undersøkelsen var 48 prosent, og totalt svarte 8805 vernepliktige og ansatte på undersøkelsen. 24 prosent av dem som besvarte undersøkelsen.

I undersøkelsen måtte de tjenestegjørende svare på 31 spørsmål om seksuell trakassering.

Ett av spørsmålene i undersøkelsen var om man hadde opplevd å bli fortalt «seksuelle vitser eller historier som du ble opprørt over eller opplevde som støtende eller ubehagelig».

  • 18 prosent av de kvinnene som har svart på undersøkelsen, sier at de har opplevd å bli fortalt seksuelle vitser eller historier som de oppfattet som ubehagelige eller støtende en eller to ganger i løpet av det siste året.
  • 8,2 prosent har svart at de har opplevd dette noen ganger, mens 2,4 prosent svarer at de opplever dette ofte.

På det samme spørsmålet svarte 8 prosent de mannlige soldatene at de hadde hørt slike vitser eller historier en eller to ganger det siste året, mens 2,6 svarte «flere ganger».

I undersøkelsen har de tjenestegjørende kvinnene også fått spørsmål om de har opplevd «uønsket forsøk på å snakke om seksuelle spørsmål, som for eksempel spørsmål om ditt sexliv».

  • På dette svarer 9,6 prosent av kvinnene at de har opplevd dette en eller to ganger. 3,4 prosent svarer noen ganger, mens 1,3 prosent svarer at de opplever slike spørsmål ofte.
  • 6,9 prosent av kvinnene som har deltatt i undersøkelsen svarer at de en eller to ganger har opplevd gjentatte uønskede seksuelle hentydninger, som blikk, slengbemerkninger, fleip og erting om kroppen deres, klærne de bruker, privatlivet og bl.a. sin seksuelle legning. 6,9 svarer at de opplever har opplevd dette én eller to ganger, mens 2,7 svarer at de opplever det noen ganger.

Hele undersøkelsen kan leses på forsvarets hjemmesider. (Ekstern link)

– Fryktelig

Knut Erik Erstad, hovedverneombud i Forsvaret, sier til NRK at konklusjonene i undersøkelsen er forferdelige.

– Det er fryktelig å se at vi har slike tall i forsvaret. Vi har mistenkt en stund at det har vært noen utfordringer siden Forsvaret utførte en slik undersøkelse. Men at tallene er så høye tror jeg har kommet som en overraskelse på oss alle, sier han.

Han sier til NRK at han tidligere har hørt snakk om noen enkeltepisoder, men ingenting av en slik alvorlighetsgrad som avdekkes i undersøkelsen.

– Det er noe med kulturen som må gripes tak i. Vi må si at ledere har ansvar og gjøre regelverket lettere tilgjengelig slik at de som er gitt et lederansvar vet hva de skal forholde seg til.

Også Ombudsmannen for Forsvaret, Roald Linaker, reagerer på undersøkelsen. Han tror det er snakk om en ukultur som må bekjempes med økt åpenhet.

– Den underrapporteringen jeg tror har eksistert over tid må forsvinne. Vi må få dette opp i dagslyset for da sprekker trollet, sier Linaker. Han forventer nå at den politiske og faglige ledelsen i Forsvaret tar undersøkelsen på alvor.

Sara Aasen, hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret, sier at funnene er ekstra alvorlig fordi Forsvaret selv sier de har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering.

– Jeg er overrasket over hvor mange som har holdt tyst om hendelser som har hendt dem. Det er trist og jeg blir sint siden det skal være en lav terskel for å melde ifra i Forsvaret, sier hun til NRK.

Forbannet forsvarssjef

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at han er overrasket over omfanget av voldtektssaker i undersøkelsen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen intervjuet av reporter Louise Thommessen på sitt kontor i Oslo.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at han er overrasket over omfanget av voldtektssaker i Forsvaret.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Vi er mange mennesker som er sammen, Forsvaret er gjennomregulert og vi har satt i verk en rekke tiltak. Så at vi har såpass mange hendelser i og utenfor tjeneste overrasker meg og gjør meg ekstra forbanna, sier Bruun-Hanssen til NRK.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

TRIST: – Det er veldig trist at vi har en organisasjon der så mange har opplevd uakseptabel oppførsel og så mange rapporterer hendelser som er lovstridige, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NRK

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at det er langt ifra der Forsvaret skal være, at tilstanden er verre enn han hadde håpet, og at dette er noe Forsvaret skal jobbe mot i fremtiden.

– Det er veldig trist at vi har en organisasjon der så mange har opplevd uakseptabel oppførsel og så mange rapporterer hendelser som er lovstridige, sier Bakke-Jensen til NRK.

AKTUELT NÅ