Hopp til innhold

Meldte om voldtekt i Forsvaret: – Som om noen av gutta var på jakt

Kvinnene som meldte fra om seksuell trakassering og voldtekter i førstegangstjenesten reagerer på at forsvarssjefen ikke vil si at det er en ukultur i Forsvaret.

Anonyme kvinner forteller om førstegangstjenesten

De to kvinnene er omtalt i et varsel om seksuell trakassering av 11 kvinnelige soldater i førstegangstjenesten i 2021.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har gjentatte ganger sagt at det ikke er en ukultur i Forsvaret. Kristoffersen mener begrepet stempler hele organisasjonen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen på kontoret sitt med et flagg i bakgrunnen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sagt at sakene om varslings- og personalsaker har kastet ham og Forsvaret ut i en krise. Men han vil ikke bruke ordet ukultur om det som har skjedd.

Foto: Torstein Bøe / NRK

– Jeg vil heller beskrive mobbing og trakassering som ugress som må lukes hver eneste dag, har forsvarssjefen tidligere skrevet i en kronikk i Forsvarets forum.

Nå får forsvarssjefen motbør.

Det er absolutt det det er. Det er en ukultur. Jeg blir nesten litt fornærmet og såret for at han sier at det ikke er det, sier en ung kvinne til NRK.

Hun er en av kvinnene som er omtalt i et varsel om seksuell trakassering i Hæren.

Varselet beskriver seksuell trakassering av 11 kvinnelige soldater i førstegangstjenesten.

Bakgrunnen for varselet var kvinnenes opplevelser i førstegangstjenesten. Kvinnene var soldater i Stridstrenbataljonen i Hæren i 2021 og 2022.

I varselet ble det lagt ved eksempler på kommentarer fra medsoldater:

  • «Kan du dra opp genseren, vær så snill, jeg har så lyst til å se puppene dine»
  • «Jenter er til for å misbrukes»
  • «Kan du åpne buksesmekken så jeg kan få kjenne litt på musa?»

Som NRK fortalte lørdag, inneholdt varselet også opplysninger om tre innmeldte voldtekter.

To av sakene ble henlagt av sivilt politi. Den tredje ble ikke anmeldt.

– Virket som om gutta var på jakt

En av kvinnene som meldte en voldtekt er klar på at det er en ukultur i Forsvaret:

– En ting er at noen går veldig langt med ugreie ting, men du har også resten, som ser på og lar det skje. Folk som ler av kommentarene, børster vekk voldtekter og ikke tar det på alvor, sier hun til NRK.

Den andre kvinnen som meldte fra om en voldtekt i 2021, forteller om en spesiell stemning i leiren.

– Det virker nesten som om noen av gutta var på jakt, sier hun til NRK.

Hun beskriver både en positiv og negativ «guttastemning». Slik var den negative:

– Guttene ble på en måte sett på som litt kulere hvis de hisset seg opp. Man er litt sånn sterk, overlegen og maskulin. Tar det man vil ha. De viste veldig den maskuline siden av seg selv, svarer hun.

Den aktuelle bataljonen har base i Rusta leir på Bardufoss. I helgene var det vanlig for soldatene å gå på samme utested.

Hun forteller at jentene ofte måtte passe på hverandre på byen.

– Man måtte beskytte hverandre, rett og slett.

– Denne ukulturen med at det er lov å prøve seg så mye man vil, selv om man har fått et nei, det var spesielt. Den kulturen er ikke jeg så veldig vant til. Gutta tok ikke et nei for et nei.

NRK har vært i kontakt med mennene som ble anmeldt for voldtekt. De ønsker ikke å kommentere saken.

Mener det ikke er nulltoleranse i Forsvaret

Forsvarssjefen har erklært at det er nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

Dette er en erklæring flere varslere har reagert på. Også Silje Falmår, som sto frem i NRK lørdag.

– Nulltoleransen praktiseres jo ikke. Det er jo bare tomme ord – et ønske, sier hun.

Silje Falmår

– Det starter i det små med ufine kommentarer fra medsoldater, forteller Silje Falmår til NRK.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Falmår har fortalt at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i Forsvaret.

– Det er ikke trygt for unge kvinner å gå inn i førstegangstjenesten. Det er noen som har gode erfaringer, men det er absolutt ingen selvfølge at man blir ivaretatt. Jeg følte meg ikke trygg, og er ikke alene om det.

Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma er Falmårs advokat i hennes pågående varslingssak.

– For disse tre kvinnene har førstegangstjenesten åpenbart ikke vært trygg. Og det må vi ta innover oss. Det er et grunnleggende ledelsesproblem i Forsvaret, som de på ingen måte har gjort nok for å ta tak i så langt, sier Heiberg til NRK.

Advokat Bernt Heiberg

Advokat Bernt Heiberg sier varslerne har fortalt om en gjennomgripende ukultur.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Forsvaret sier det er enkelthendelser

Oberstløytnant Nina-Sofie Berg er sjef for Stridstrenbataljonen.

Hun er uenig i kvinnenes beskrivelse av en ukultur i bataljonen.

– Jeg mener at premisset om å si at det er en ukultur basert på enkeltstående hendelser blir feil, sier Berg til NRK.

I en trivselsundersøkelse gjort i bataljonen i 2021 svarte 22 prosent av de kvinnelige vernepliktige at de hadde vært utsatt for seksuell trakassering eller annen uønsket adferd av andre vernepliktige.

Tallet er omtrent på samme nivå som ble avdekket for Forsvaret i sin helhet i den landsomfattende MOST-undersøkelsen i 2019.

Nina-Sofie Berg

Nina-Sofie Berg er bataljonssjef i Stridstrenbataljonen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Berg bekrefter at ledelsen i bataljonen var kjent med uønskede hendelser.

– I 2021 hadde vi en del enkelthendelser som var knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Mye av det var relatert til verbal ordbruk, sier Berg.

Ifølge Forsvaret ble ni vernepliktige mannlige soldater i bataljonen etterforsket for mobbing og seksuell trakassering.

– Når det gjelder de konkrete hendelsene i 2021 vil jeg understreke at det er et fåtall av de vernepliktige som var inne til tjeneste på det tidspunktet, som har hatt denne type holdninger, sier Berg.

Ifølge militærpolitiets etterforskning hadde fire av de ni gjort handlinger som kvalifiserte til en refs. Men kun én av fire ble formelt refset fra Forsvaret.

Berg har forklart det med at soldatene hadde avsluttet tjenesten før Forsvaret hadde konkludert i sakene.

Advokat Heiberg reagerer sterkt på dette:

– Når disse soldatene blir dimmet uten at det får konsekvenser for dem. Da blir resultatet at de andre soldatene i Forsvaret tenker at dette er en adferd som man kan ha, som er forventet, som ikke fører til reaksjoner. Det er helt uakseptabelt, det er et ledelsesansvar i Forsvaret, som går helt til toppen, sier advokaten til NRK.

Les også: Forsvaret lovet opprydning etter varslingssaker: Alle beholder jobbene sine

Svingen, Solhaug og Caroline har alle stått frem med historier fra Forsvaret.
Svingen, Solhaug og Caroline har alle stått frem med historier fra Forsvaret.

– Førstegangstjeneste skal være trygt

Hærsjef Lars Lervik har ansvaret for det som skjedde i Stridstrenbataljonen i 2021.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaken, men det er og skal være trygt å være i førstegangstjeneste og også å jobbe i Forsvaret, sier Lervik til NRK.

– Og så er det slik at disse forholdene avdekker at det ikke er det, og jeg er glad de sier ifra for det gir oss mulighet til å bli bedre.

Flere av sakene NRK har avslørt det siste året, har vært fra Hæren.

– Har Hæren et kulturproblem?

– Jeg opplever at Hæren har et godt arbeidsmiljø, men det er åpenbart at vi har hatt forhold som har vært kritikkverdig og det må vi håndtere, svarer Lervik.

– Det er ukultur flere steder i forsvaret

Forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Ole Foshaug, forteller at han blir både lei og forbannet når jeg leser historien om Silje.

– Dessverre er ikke dette en enkeltstående fortelling, og det er tydelig at det er ukultur flere steder i forsvaret. Denne saken viser nok en gang at vi har en lang vei igjen å gå, forteller Foshaug til NRK.

Nils Ole Foshaug

Forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Ole Foshaug.

Foto: Pål Hansen / NRK

Foshaug reagerer særlig på at varslingene ikke ble fulgt opp og behandlet i tide.

– Vi må ukulturen til livs, varsler må bli fulgt opp, og forsvaret må bli bedre til å slå ned på uakseptabel oppførsel, avslutter han.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har også kommentert saken i et facebook-innlegg:

– Forsvaret har i flere år jobbet mot enhver form for mobbing og trakassering. Allikevel skjer det fortsatt. Siste sak fra NRK handler om seksuell trakassering blant våre vernepliktige i førstegangstjenesten. Uakseptabelt, skriver Kristoffersen på Facebook.

Leder av forsvarskommisjonen Knut Storberget, reagerer sterkt på det som kommer frem i saken.

– Det er helt uakseptabelt at så unge mennesker skal utsettes for slike skrekklignende situasjoner, sier Storberget.

Leder av forsvarskommisjonen og Statsforvalter, Knut Storberget

Knut Storberget, leder av forsvarskommisjonen.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Til NRK forteller han at dette er et ledelsesansvar som forsvaret må ta tak i straks.

– Vi er nødt til å ha en helt annen kultur, både fra gutta sin side, men også fra ledelsen sin side for å øke den operative kapasiteten til det norske forsvaret, forteller Storberget.

– Vi er ikke bare avhengig av penger, investeringer og våpen, også av det personellet vi har, og de menneskene vi skal ha i forsvaret, nå og i framtiden, og da kan vi ikke ha det sånn, avslutter han.

Mener det vitner om ei tillitskrise til forsvaret

Nestleder i MDG Ingrid Liland, mener det er opprørende at norske jenter og kvinner nok en gang får beskjed om at forsvaret ikke er en trygg plass å jobbe.

– Dette er ei tillitskrise for Forsvaret. Forsvaret er en viktig institusjon for samfunnet. De har nødt til å ha tillit. At unge damer og jenter får beskjed om at dette er en utrygg arbeidsplass som ikke tar varslere ordentlig på alvor, da er det rett og slett ei tillitskrise, sier Liland.

Nestleder i MDG Ingrid Liland

Nestleder i MDG Ingrid Liland.

Foto: Nicklas Knudsen / Nicklas Knudsen

Hun mener forsvarsministeren må komme på banen:

– Det er allerede altfor seint. Hver dag som går uten at han tydelig rydder opp, er et signal om at han og Forsvaret ikke tar dette på alvor, avslutter hun.

Leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug reagerer også på det som kommer frem i saken.

– Hvorfor er det ikke tatt tak i disse sakene med det alvoret som de fortjener?, spør Listhaug.

Sylvi Listhaug

Partileder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug.

Foto: William Jobling / NRK

– Det sender et veldig negativt signal til damer som er i forsvaret eller vurderer å søke førstegangstjeneste, fortsetter hun.

Listhaug forteller også at hun ønsker å følge saken videre.

– Det skal være trygt for jenter i Forsvaret, avslutter Listhaug.

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i Forsvaret NRK burde titte på? Eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om forhold i Forsvaret – blant annet om varsling, om oversersjanten som ble forsøkt presset til å lyve for politiet, helikopterskvadronsjefen som ble forsøkt presset ut av jobben sin, kvinnene som fortalte om sexpress fra en oberstoberstløytnanten som fortalte at hun ble bedt om å skrive om rapporter, om overtramp fra norske offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan og om Silje Falmår som fortalte om mobbing, trakassering og overgrep under førstegangstjenesten.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på forsvarssektoren. Så bare ta kontakt med oss.

Les også: Bataljonssjefen sendte meldinger til løytnant Caroline: «Naken i dusjen her vet du 😉»

Caroline
Caroline

Les også: Varsleren, offiseren og presset om å lyve

Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)
Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)

AKTUELT NÅ