Hopp til innhold

Slik vil MDG ta Norge trygt ut av oljen

150.000 grønne jobber innen 2030, og en storstilt satsing på havvind og grønn skipsfart ligger i planen som MDG lanserte torsdag. Samtidig gikk partiet til angrep på andre partier.

Une Bastholm og førstekandidat for MDG i Oslo Lan Marie Berg

Partileder Une Bastholm (MDG) og førstekandidat for MDG i Oslo Lan Marie Berg la torsdag frem MDGs plan for å avvikle oljen.

Foto: Trond Lydersen / NRK

– Vi tror ikke noe politisk parti alene har svarene som skal til for å gjøre en så stor omstilling. Det vi presenterer i dag, er MDGs utgangspunkt, som vi mener staten bør foreslå for partene i arbeidslivet, i en oljekommisjon.

Det sa MDGs partileder Une Bastholm da hun la frem partiets plan for å få Norge «trygt ut av oljen».

Planen, som ble lagt frem på Teknisk museum i Oslo torsdag, og inneholder blant annet følgende punkter:

Skal få beholde jobbene

Om de 150.000 jobbene partiet vil skape, sa Bastholm følgende:

– Vi ønsker en gradvis og forutsigbar omstilling fra en oljebasert økonomi til en grønn, fremtidsrettet og fornybar økonomi. Dette er nødvendig for å ta vare på de som jobber i oljen nå, og for å sikre en trygg framtid for barna våre og fremtidige generasjoner.

Partiet foreslår en jobbgaranti til de som i dag er i oljen. Dette innebærer flere buffertiltak som treffer regioner, enkeltbedrifter og ansatte som vil merke nedgangen i etterspørsel etter olje.

– Med en aktiv næringspolitikk vil det være masse oppgaver for de aller, aller fleste. Men når staten gir veldig tydelig signal om å slutte å investere i olje og gass, kan det likevel skape en midlertidig stans i oppdrag og aktivitet vi må være forberedt på, sa Bastholm.

Hun og MDG mener det finnes ikke én næring som kan erstatte oljen. Partiet vil derfor drive fram det de omtaler som en storsatsing på havvind og solenergi, grønn skipsfart, karbonfangst- og lagring, bioøkonomi og sirkulærøkonomi.

– Dette i tillegg til å gi gründere bedre muligheter for å utvikle lønnsomme bedrifter, sier Bastholm.

Kaller Jonas og Moxnes virkelighetsfjern

FUiN3zTV3UM

Bjørnar Moxnes får unngjelde av MDG. Han mener Une Bastholm har fulgt lite med i timen.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

MDG fremholder at de mener det ikke finnes noen alternativ til å ha en sluttdato for norsk oljeproduksjon.

– Vi tar det forskerne sier på alvor. Vårt viktigste og ufravikelige krav er derfor at vi slutter å lete etter mer olje og gass, sa Bastholm.

MDG mener at uten en sluttdato overlater man utfasingen av oljen til oljeselskapene og markedet, og at sluttdatoen for olje er startdatoen til alle fornybare alternativene.

– Alle i norsk politikk, helt fra Equinor-sjefen og Erna og Jonas, til Bjørnar Moxnes, løper rundt med snakkepunktet om at det vi trenger er en startdato, ikke en sluttdato. De har lite kontakt med virkeligheten.

Til dette svarer Rødt-leder Bjørnar Moxnes at Bastholm har fulgt dårlig med hvis hun tror Rødt står for det samme som Høyre og oljedirektørene.

– Vi vil ha en demokratisk og kontrollert nedtrapping av oljesektoren, for å hindre masseledighet. Derfor sier vi nei til å leite etter ny olje.

Moxnes sier Rødt vil bygge nye næringer og ta vare på og styrke de bærekraftige næringene man allerede har.

– Vi har lagt fram en rekke tiltak for å omstille Norge fra oljen, som å investere deler av oljefondet i ny norsk Industri. Det er bra at MDG nå kommer etter med en plan, men dessverre vil MDG pepre havet langs kysten vår med havvindanlegg, som vil true fiskeriene og det biologiske mangfoldet, sier Moxnes.

Krever oljestans i Arktis

Kriss Rokkan Iversen.

MDGs nestleder Kriss Rokkan Iversen ser til USA, og krever sammen med partiet stans for oljen i Arktis.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

MDGs nestleder og førstekandidat i Troms, Kriss Rokkan Iversen, mener det første en eventuell ny statsminister må gjøre til høsten, er å gå inn for et «oljemoratorium» i Arktis. Altså midlertidig stans i ny olje- og gassleting.

– I USA har vi sett andre trender: Biden ble valgt på et program for globalt moratorium mot oljeboring i Arktis. Stortingsvalget til høsten vil gå inn i historien som det største og viktigste klimavalget noensinne, sier hun.

Rokkan Iversen viser til FNs klimarapport som ble lagt frem i sommer. Den sier blant annet at hetebølgene fremtiden blir sterkere. Regnskyllene blir mer intense og orkanene blir kraftigere.

Det er «kode rød» for kloden nå.

– Rapporten viser klart og tydelig at vi må snu ryggen til oljen. Den viser også at oppvarming av Arktis skjer dobbelt så rask som global oppvarming generelt, sier Rokkan Iversen.

– Sjøisen i Arktis er nå på sitt minste siden før den industrielle revolusjon, og innen 2050 kan Arktis være isfritt, med stor ødeleggende effekt for det sårbare arktiske økosystemet. Det gjør i hvert fall meg søvnløs.