Hopp til innhold

Fremskynder ny svalbardmelding: – Det har skjedd store endringer i verden

Regjeringen mener endringer i klimaet og den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at det er viktig å få på plass en ny svalbardmelding.

Helikopter Polarsyssel

Kommende klimaendringer vil få betydning for politikken på Svalbard, opplyser regjeringen.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Nå har det skjedd store endringer i verden, og det kan skje mer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til NRK.

Derfor går regjeringen nå i gang med ei ny stortingsmelding om Svalbard.

Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget i 2024.

Den forrige stortingsmeldingen om Svalbard ble lagt fram i 2016, og fokuserte blant annet på nye arbeidsplasser.

Vanligvis går det 10 år mellom hver melding, men regjeringen mener det er viktig å legge frem en ny melding før 2026.

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er det viktig at vi har god kontroll i nordområdene, og det er et høyt prioritert område for oss.

Justis- og beredskapsministeren mener endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at det nå er et riktig å starte arbeidet med en ny melding.

Vi er også forespeilet klimaendringer som vil ha betydning for havområdene i nord, sier hun.

Justis- og beredskapsminister. Emilie Enger Mehl.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier endringer i den sikkerhetspolitiske situasjon er en av årsakene for at de nå går i gang med en ny svalbardmelding.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier endringer i den sikkerhetspolitiske situasjon er en av årsakene for at de nå går i gang med en ny svalbardmelding.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

I en omstillingsfase

Mehl sier det er for tidlig å konkret hva den nye meldingen vil inneholde, men sier det blir viktig at Svalbard vil være attraktivt for norske statsborgere i årene som kommer.

– Vi ønsker fortsatt å ha et norsk familiesamfunn på Svalbard. Det er viktig for den langsiktige svalbardpolitikken, og vi må se på hvilke tiltak som er viktig at vi enten gjør eller opprettholder for å understøtte de målene

Mehl trekker også frem at øygruppa er i en omstillingsfase fra å ha vært et tradisjonelt gruve- og industrisamfunn, og skal nå finne andre bein å stå på økonomisk.

– Da vil blant annet reiseliv bli viktig, sier hun.

I 2025 stenger den siste kullgruven på Svalbard.

Les også: Nå skal ferdselen på Svalbard strammes inn

Turister Svalbard
Turister Svalbard

– For stor statlig aktivitet

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) mener det er på tide med ei ny melding, siden mye har endret seg på Svalbard siden den gang.

Han nevner både klimaet, lokalsamfunnet i seg selv og ikke minst det geopolitiske.

– Skal dagens regjering sette sitt fotavtrykk på svalbardpolitikken, så må de komme i gang nå, sier han.

Olsen mener imidlertid det viktigste er at meldingen faktisk blir fulgt opp, og viser til at meldingen som ble lagt fram i 2016 blant annet fokuserte på etablering av nye private arbeidsplasser.

– I balansen mellom privat næringsliv og offentlige tjeneste, så begynner den statlige aktiviteten å bli vel stor, sier Arild Olsen.

Han viser også til at Stortinget har et uttalt mål om at Longyearbyen ikke skal vokse, men likevel har folketallet på Svalbard økt de siste årene.

Ved inngangen til 2022 bodde det riktignok 50 færre mennesker i Longyearbyen og Ny-Ålesund enn i 2021, men vekst i tidligere år gjorde at det likevel var det nest høyeste befolkningstallet noensinne i de to bosettingene.

Arild Olsen

Lokalstyreleder i Longyearbyen lokalstyre Arild Olsen mener det viktigste blir at den nye meldingen blir fulgt opp.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Etterlyser bedre vilkår for næringslivet

Styreleder i Svalbard Næringsforening, Christian Skottun, mener også det er en riktig tid å komme med en ny svalbardmelding på.

– Vi har et behov for å få en tydelighet i balansen mellom hva skal være offentlige arbeidsplasser og hva som skal være næringslivet på Svalbard, sier han.

– Vi har hatt en voldsom vekst i offentlige arbeidsplasser, som kan oppleves å fortrenge mye av det private næringslivets muligheter.

Han trekker også frem at det er for få boliger på Svalbard.

– Det er vanskelig å rekruttere uten å ha boliger å tilby. Det finnes i realiteten ikke noe privat boligmarked. Markedet er styrt av få eierne, som i praksis er staten, sier Skottun.

– Og det kan oppleves som at særlig staten forfordeler sine egne ganske ukritisk når de ankommer øya. Dette er ting som vi mener absolutt må avklares i en ny svalbardmelding.

Les også: Boligmangel i Longyearbyen skaper store problemer for reiselivet

Spisshus Longyearbyen
Spisshus Longyearbyen

– Svalbard er avhengig av statlig tilstedeværelse

Mehl viser til at regjeringen allerede har gjort endringer i sin svalbardpolitikk, gjennom blant annet innføring av tollkontroll og innskrenkinger i hvem som har stemmerett.

Det har vært viktig å sikre en lokal forankring, blant annet gjennom lokalstyre. Nå gjøres det noen endringer fordi det har blitt veldig mange flere utenlandske statsborgere enn hva det var når lokalstyret ble etablert i sin tid, sier hun.

Justis- og beredskapsministeren vil imidlertid ikke gi et konkret svar på om det vil være aktuelt å slanke staten på Svalbard.

Svalbard et samfunn som er avhengig av finansiering og tilstedeværelse fra staten. Det kommer det nok fortsatt å være i tiden som kommer, men jeg ikke forskuttere innholdet i en ny svalbardmelding. Det er et arbeid vi nå skal sette i gang med, sier hun.

Les også: Mister stemmeretten på Svalbard:– Folk syns det er helt galskap

Olivia Ericson
Olivia Ericson