Hopp til innhold

Regjeringen vurderer å flytte statlige arbeidsplasser til Svalbard

Stortingsmeldingen om Svalbard ble lagt fram i Longyearbyen av statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) onsdag.

Ble lagt fram i Longyearbyen

Longyearbyen skal fortsatt være et robust familiesamfunn, sier regjeringen i Svalbardmeldingen, som ble lagt fram.

Hagesæter slo fast at regjeringen vil satse på Svalbard, og sørge for at det fortsatt skal være robuste familiesamfunn der. Det er bare 7 år siden siste svalbardmelding, mens det vanlige er 10 år mellom hver. Årsaken til at denne kommer nå, er den vanskelige situasjonen Svalbardsamfunnet er i.

Attraktivt sted

Longyearbyen skal fortsatt være en by med trygge arbeidsplasser, sa Hagesæter.

At Innovasjon Norge nå er på plass på Svalbard, kommer til å få stor betydning.

– Innovasjon Norge er godt i gang, og hjelper til, slik at mange gode ideer kan bli arbeidsplasser i årene framover, sa statssekretæren.

Det er regjeringens plan at skattenivået fortsatt skal være lavt på Svalbard, og dermed attraktivt for folk og bedrifter.

Hagesæter slo fast at Longyearbyen ikke skal være et livsløpssamfunn, der folk bor fra fødsel til alderdom. Derfor kommer det offentlige tilbudet ikke til å bli utvidet i tiden framover.

Svalbardmeldingen ble lagt fram i Longyearbyen onsdag.

Satse på turisme

Regjeringen vil se på dagens regelverk, for å finne ut om det kan gjøres enklere, og dermed føre til økt turisme.

– Det er nå opp til lokalstyret og sysselmannen å se på om dette kan gjennomføres uten at det går ut over naturen.

– Det er store muligheter innenfor området lokal mat, for eksempel utnyttelse av svalbardreinen, og dette vil vi se nærmere på, sa Hagesæter.

På spørsmål om regjeringen vil gå inn for kommersielle kvoter på Svalbardrein, kunne statssekretæren ikke gi et konkret svar.

– Men jeg kan garantere at vi skal se på saken, i nær kontakt med myndighetene på Svalbard.

Flere arbeidsplasser

– I tillegg til lokal mat, skal fiskeridepartementet se på mulighetene for ilandføring og bearbeiding av fisk fra områdene rundt øygruppen.

Ifølge statssekretæren vil regjeringen fortsatt satsing på forskning og undervisning. Han vektla særlig de mulighetene som finnes i Ny Ålesund.

Stortingsrepresentant Regina Alexandrova fra Høyre, slo fast at hun regner med at Stortinget klarer å behandle denne meldingen allerede før sommeren.

– Rask behandling er viktig for dette samfunnet, sa hun.

Alexandrova sier også at det nå blir vurdert om det er mulig å flytte noen statlige arbeidsplasser fra fastlandet til Svalbard.

– Det kan være aktuelt å flytte noen saksbehandlere i Forbrukerrådet til Longyearbyen. Det samme kan være aktuelt i forhold til Helsenett, som nå etablerer seg med hovedkontor i Oslo, sier hun

Folketall

Hagesæter slo fast at regjeringen ikke har noe absolutt mål når det gjelder hvor mange mennesker som skal bo på Svalbard i fremtiden.

– Vi synes dagens befolkning er passe, sa han. Vi har ikke noe uttalt mål om befolkningsvekst. En slik vekst ville jo kreve store investeringer i infrastruktur. Men vi bør heller ikke bli for få på øygruppen i årene framover.

I dag bor det rundt 2300 mennesker i de norske bosettingene på øygruppa. Antall nordmenn har gått ned, mens antall utledninger har økt.

Sterk kritikk

Allerede nå får meldingen sterk kritikk fra miljøvernhold. Stortingsrepresentant Rasmus Hanson i Miljøpartiet De Grønne sier at regjeringen ignorerer Stortingets vedtak om at Svalbardsamfunnet skal utvikles med fokus på bærekraft.

– Det er utenkelig å fortsette å drive samfunnet på jorda som opplever klimaendring sterkest med kull eller fossil energi. Stortinget har for lengst slått fast at Svalbard skal være verdens best forvaltede villmark. Det er viktigere enn noen gang at det ligger til grunn for videre utvikling Svalbard, sier Hanson.