Hopp til innhold

Mister stemmeretten på Svalbard:– Folk syns det er helt galskap

Regjeringen innfører nå krav om at personer som ikke har norsk statsborgerskap, må ha tre års botid i en norsk kommune for å ha stemmerett – og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen.

Olivia Ericson

Olivia Ericson reagerer sterkt på at personer uten norsk statsborgerskap ikke har stemmerett på Svalbard lenger.

Foto: privat

Mer enn 700 personer, av Svalbards 2500 innbyggere, har blitt påvirket av Regjeringens beslutning. Dersom de ikke har bodd på norsk fastland i tre år, kan de dermed verken stille til lokalstyret. Eller stemme ved neste valg.

– Kan man kalle det et demokrati når så mange faller bort?

Det spør svenske Olivia Ericson. Hun sitter nå i lokalstyret på Svalbard Der er hun eneste med utenlandsk bakgrunn. Hun får sitte i styret til neste valg, men så kan hun ikke bli gjenvalgt.

Det blir en veldig, veldig liten gruppe som kommer til å kunne representere alle sammen.

Ericson beskriver dette som en trist dag for Norge.

Jeg må innrømme at det ikke kommer som en overraskelse. Mer og mer tydelig at regjeringen ønsker å endre Svalbardpolitikken. Men hva oppnår man ved å utestenge folk fra lokalstyret, sier hun.

Les også: Kan bli ekskludert fra neste valg: – Jeg mister troen på at jeg er en del av fellesskapet

Olivia Ericson, leder i Miljøpartiet De Grønne på Svalbard
Olivia Ericson, leder i Miljøpartiet De Grønne på Svalbard

Av nasjonal verdi

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl begrunner avgjørelsen med at det vil være bedre for lokalstyret å ha tilknytning til fastlandet.

– Tilknytning til fastlandet bidrar til at de som til enhver tid forvalter dette samfunnet, har god kjennskap til og forståelse av svalbardpolitikken og de rammene som gjelder for Svalbard, sier hun i pressemeldingen om saken.

I den står det at lokalstyrets formål er å sikre rasjonell forvaltning av fellesinteressene innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk. Dermed forvalter lokalstyret også interesser av nasjonal verdi.

Betydeligere midler fra fastlandsøkonomien skal overføres til driften av tjenestetilbud og infrastruktur på Svalbard, siden det er lavt skattenivå der.

– Innbyggere med fastlandstilknytning vil dermed ofte ha bidratt til denne finansieringen. Kravet om fastlandstilknytning må også ses i lys av dette.

Justisminister Emilie Enger Mehl

I pressemeldingen forteller Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at regjeringen har foretatt en grundig vurdering og konkludert med at dette er nødvendige endringer.

Foto: nrk

– Folk syns det er helt galskap.

Olivia Ericson sier at denne begrunnelsen er for dårlig. Hun mener at antall år bodd på Svalbard burde veie tyngre enn antall år bodd på fastlandet.

En norsk person som har vært her i åtte måneder, har et mye snevrere syn på Svalbard. Jeg har bodd her ti år, og har mye mer erfaring å lene meg på.

Hun er ikke den eneste som reagerer. Til NRK sier Ericson at alle hun har snakket med mener dette er en dårlig avgjørelse.

– Folk syns det er helt galskap. Det er ikke en utvikling man ser positivt på. Det vil kunne bli et klasseskille her i Longyearbyen.

Hun tror at folk ikke kommer til å ytre seg i det offentlige rom og heller bli hjemme, når de stenges ute på denne måten.

Kommer man til å ønske å være med i debatt, når din stemme ikke er verdt noe?

Longyearbyen, svalbard, spisshusene under sukkertoppen

Omtrent 28 prosent av Svalbards befolkning har nå mistet stemmeretten sin.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK