Hopp til innhold

Krigen i Ukraina har ført til skyhøye priser på kull. Nå forlenges gruvedriften på Svalbard

Gruve 7 på Svalbard skulle egentlig stenge høsten 2023. Nå forlenges driften i ytterligere to år på grunn av økt etterspørsel etter kull.

Gruve 7 på Svalbard

Gruve 7 på Svalbard har vært i drift i over 50 år.

Foto: LINE YLVISÅKER

– På grunn av markedssituasjonen i Europa har vi besluttet å drive gruva fram til sommeren 2025. Det betyr at vi får tatt ut ressursene som er i gruva. Det betyr også at vi sikrer to år lengre arbeid for våre ansatte, sier administrerende direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas.

Gruve 7 utenfor Longyearbyen på Svalbard er Norges eneste gjenværende kullgruve. Den har som primæroppgave å levere kull til kraftverket i Longyearbyen, rundt 30 000 tonn i året.

Men i tillegg eksporteres også deler av kullet til Europa, hvor det benyttes i industriproduksjon. Kullet er nemlig ettertraktet på grunn av den rene kvaliteten. Hovedkunden er det tyske kjemiselskapet Clariant, som benytter kullet i produksjonen av støpeformer til stålindustrien.

Rekordhøye kullpriser

Etter planen skulle Gruve 7 legges ned høsten 2023, som en følge av at kullkraftverket i Longyearbyen da skal stenges. Å drive gruva videre på ren kommersiell basis ville nemlig vært et rent underskuddsforetakende.

Men så kom krigen i Ukraina, noe som har ført til at kullprisene har steget til et historisk høyt nivå. Ett tonn kull selges nå for rundt 360 dollar på spotmarkedet.

I sommer vedtok derfor styret i Store Norske å forlenge driften i ytterligere to år, en beslutning som er velsignet av næringsministeren.

Jan Morten Ertsaas

Store Norske-direktør Jan Morten Ertsaas.

Nå har Store Norske inngått en langsiktig leveringsavtale med sin hovedkunde i Tyskland.

– Prisen er lavere enn det som er spotprisen i dag, men fremdeles høy nok til at det gir oss lønnsomhet i driften, sier Ertsaas.

Gruve 7 inneholder kullforekomster til drift også etter 2025. Men det er uaktuelt, fordi det fordrer store investeringer på infrastruktur. Kvaliteten på kullet er også dårligere, sier Ertsaas.

Les også Her skal flyplassen rives og byen fjernes

Jon Gunnar Hansen

Vestre støtter beslutningen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sa senest i mai at det var uaktuelt å forlenge driften av Gruve 7 som følge av endrede energipriser. Nå støtter han likevel Store Norges beslutning om videre drift i ytterligere to år.

– Det er nå et sterkt behov for industrikull i Europa. Den geopolitiske situasjonen er veldig usikker, og Norge må ta sin del av ansvaret for å få frem kritiske råvarer. Men vi forutsetter at kullet skal brukes til industriformål og ikke i forurensende kullkraftverk, sier Vestre til NRK.

Gruve 7

Gruve 7 på Svalbard ligger i Adventdalen utenfor Longyearbyen.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Men å forlenge driften ut over 2025 er imidlertid uaktuelt, sier Vestre, og viser til at kull skal fases ut over hele Europa.

Det skjer en ekstremt hurtig teknologisk utvikling. Svenskene er for eksempel i gang med å produsere stål uten kull, men bruker i stedet hydrogen. Skulle man fortsette kulldriften på Svalbard, ville det betydd store investeringer ingen er tjent med. Framtiden handler ikke om kull, det handler om det fornybare, sier Vestre.

MDG kritisk: – utsetter det grønne skiftet

MDG er sterkt kritisk til beslutningen om å forlenge driften av Gruve 7 på Svalbard.

«Dette er en god demonstrasjon av Vestre på hvordan man utsetter det grønne skiftet enda litt til», skriver stortingsrepresentant Rasmus Hansson i en e-post til NRK.

Han mener Svalbard fortjener en regjering som følger opp i praksis, men at det foreløpig ikke har skjedd.

«Svalbard skulle jo bli det grønne utstillingsvinduet i Arktis og få en klimavennlig energiforsyning. Det krever politisk vilje og penger fra regjeringen».

Ansetter flere gruvearbeidere

Beslutningen om videre drift av Gruve 7, fører nå til at Store Norske søker etter flere gruvearbeidere.

De neste åra vil Store Norske ha 52 personer ansatt i Gruve 7.

Rune Mjelde er hovedtillitsvalgt, og forteller om en betydelig bedre stemning blant de ansatte nå, enn bare for noen få måneder siden.

De ansatte har mottatt nyheten om videre drift med stor glede. Man får en mer langsiktig horisont, enn det som var for bare kort tid siden. Men det skaper også en større fleksibilitet i omstillingen til ny næring som Store Norske er i gang med, sier Mjelde.