Hopp til innhold

Regjeringen vil skrote kjønnspoeng og kutter i antall tilleggspoeng

Regjeringen vil avvikle visse karakterkrav for sykepleierutdanning og erstatte kjønnspoeng med kvoter. De vil også gjøre profesjonsutdanningene mer praksisnære.

Studenter på UiT Norges arktiske universitet

Regjeringen vil sikre at opptaksregelverket for studenter blir enklere.

Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Det er store utfordringer, og det haster.

Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Sammen med statsråd for forsking og høyere utdanning Oddmund Hoel (Sp), presenterte hun i dag regjeringens forslag for ny modell for opptak til høyere utdanning og profesjonsutdanningene.

Begge disse meldingene svarer på flere av de største utfordringene vi som samfunn må løse, sier Nessa Nordtun.

– Vi kommer til å trenge flere lærere, helsearbeidere og ingeniørene for å sikre velferden bår og verdiskapningen i landet vårt.

Kari Nessa Nordtun

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier de vil legge mer vekt på arbeidserfaring.

Foto: William Jobling / NRK

Dette er endringene:

  • Regjeringen vil avvikle visse karakterkrav for sykepleierutdanningen.
  • Regjeringen vil erstatter kjønnspoeng med kvoter.
  • Man kan maksimalt få tre tilleggspoeng etter videregående.
  • Fjerner tilleggspoeng for alder, fremmedspråk i videregående, folkehøgskole, fagskole og høyere utdannelse.
  • Beholder tilleggspoeng for militærtjeneste, siviltjeneste (avviklet i 2012) og realfag i videregående. Man kan maks få to poeng for realfag og ett for verneplikt.
  • Erstatter kjønnspoeng med bruk av kjønnskvoter på enkelte typer studium.

Muligheten for å ta opp fag for å forbedre karakterer etter at man er ferdig på videregående videreføres. Det innføres ikke nasjonal opptaksprøve.

– Det viktigste er ikke hva unge kan når de begynner på ei utdanning. Det viktigste er hva de kan når de er ferdig med utdanningen, sier forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.

statsråd for forsking og høyere utdanning Oddmund Hoel (Sp).

– Flere universiteter og høyskoler melder at de må avvise mange gode og motiverte søkere på grunn av karakterkravene for å komme inn på sykepleiestudiet, sier statsråd for forsking og høyere utdanning Oddmund Hoel (Sp).

Foto: Trond Lydersen / NRK

Les også Beate får ikke bli sykepleier – regjeringen varsler endringer

Beate Marie Nilsen har tatt fatt på vgs-matten for å forbedre karakteren hun fikk på slutten av nittitallet.

Mer vekt på arbeidserfaring og mindre karakterkrav

Kunnskapsminister startet fremleggelsen med å gå gjennom det nye forslaget til profesjonsutdanningen.

– Vi skal legge mer vekt på relevant arbeidserfaring. Vi skal gjøre utdanningene mer praksisnære og mer tilgjengelige, sier Nessa Nordtun.

De fleste endringene vil tidligst gjelde fra 2027, men noen kan likevel komme tidligere.

Særlig endringer i opptakskrav til sykepleier- og lærerutdanningene ønsker regjeringen å få på plass raskt, opplyser regjeringen til NTB.

– Flere universiteter og høyskoler melder at de må avvise mange gode og motiverte søkere på grunn av karakterkravene for å komme inn på sykepleiestudiet. Når det samtidig er stor mangel på sykepleiere, må vi ta grep, sier Oddmund Hoel.

Mens de fleste utdanninger ikke har noen spesielle karakterkrav, er det krav om karakteren 3 fra videregående i norsk og matte på sykepleiestudier.

Dette kravet vil regjeringen fjerne. Karakterkravet til lærerutdanningene vil den derimot beholde.

NSO hadde forventer mer

Leder for Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther sier at organisasjonen savner større endringer.

– Tiden er forbi for å bare legge karakterer til grunn for å vurdere om enkeltmennesket har en plass i høyere utdanning eller ikke. Regjeringen hadde en gyllen mulighet til å ta et krafttak for opptak til høyere utdanning, og det er synd at de lar sjansen løpe fra seg, sier hun.

Oline Sæther i Norsk studentorganisasjon

Leder for Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, sier de hadde forventer mer.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Noe NSO savner er en alternativ vei inn i høyere utdanning og mener det burde finnes bedre løsninger.

– 700 000 mennesker står i dag utenfor arbeidslivet, mens samfunnet skriker etter – kompetanse. Slusene må åpnes og vi må finne nye måter å rekruttere til høyere utdanning. NSO hadde håpet regjeringen ville foreslå en alternativ vei inn i høyere utdanning hvor motivasjon og erfaring skal bety minst like mye som en femmer i gym, sier Sæther.

NSO mener at Regjeringen burde fjernet alle tilleggspoengene.

Det er bra at regjeringen rensker opp i villniset av tilleggspoeng. Men NSO mener de burde tatt problemet ved rota og fjernet alle når de først var i gang. Ved å beholde noen, lar regjeringen døra stå på gløtt for at andre poeng kan kjempes inn i årene som
kommer. Det er ikke ønskelig, sier Sæther.

Flere forslag fra utvalget

I 2022 la et regjeringsoppnevnt utvalg fram sitt forslag til endringer i regelverket for opptak til høyere utdanning. Utvalget ville blant annet fjerne alle tilleggspoeng, og fjerne muligheten til å forbedre karakterer ved å ta opp fag som privatist.

Forslaget om endring av opptakssystemet blir lagt fram samme dag som regjeringen presenterer sin langtidsplan for Forsvaret. Det er allerede varslet at flere skal avtjene verneplikt i årene som kommer

Ett av forslagene i rapporten fra 2022 var å fjerne de to tilleggspoengene man får for å avtjene verneplikt også.

Regjeringen foreslår imidlertid å beholde disse tilleggspoengene.

Les også Mennesker er mer enn karakterer

NSO-leder Oline Sæther

Frp: – Jeg er nesten litt sjokkert

Himanshu Gulati, Frps utdanningspolitiske talsperson, er overrasket over at regjeringen foreslår å fjerne karakterkravene for sykepleierutdanning.

– Jeg er nesten litt sjokkert over at de vil fjerne karakterkravene for å komme inn på sykepleierutdanningen uten å lytte til sykepleierne sine innspill, sier Gulati.

Himanshu Gulati

Frps utdanningspolitiske talsperson, Himanshu Gulati, er sterkt kritisk til at regjeringen foreslår å opprettholde kjønnskvoter.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Frp

Reagerer på kutt

Regjeringens foreslåtte endringer om å fjerne enkelte tilleggspoeng mottas ikke godt hos alle.

Daglig leder i Folkehøyskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, reagerer på at Forsvarets tilleggspoeng beholdes, mens folkehøgskolenes tilleggspoeng nå kan bli fjernet.

– Vi mener et år på folkehøgskole gjør ungdommene bedre i stand til å ta riktige valg, øke motivasjonen deres og gjøre dem mer forberedt på studentlivet, sier Tingelstad Wøien i en pressemelding.

Portrett av daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.

Daglig leder i Folkehøyskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, reagerer på at folkehøyskolenes tilleggspoeng nå kan bli fjernet

Foto: Svein Finneide / Pressefoto

Hun viser til at det i Danmark ble gjennomført en undersøkelse, som viser at tidligere folkehøgskoleelever i større grad fullfører høyere utdanning enn andre.

– Et år på folkehøgskole kan derfor være avgjørende for å motvirke det enorme frafallet i høyere utdanning.

Selv mener hun et år på folkehøgskole bidrar til å skape ungdommer som lærer å ta vare på seg selv og andre, og som er viktig ballast for videre studier, arbeidsliv og for å bygge demokratiet.