Hopp til innhold

– Dumt å bli fratatt muligheten til å komme inn på drømmestudiet

Privatister reagerer sterkt på at et offentlig utvalg vil fjerne alle tilleggspoeng og ta bort muligheten til å forbedre karakterer etter videregående.

Elever på Bjørknes

MER PRESS: Det blir enormt mer press på videregående, mener elever ved Bjørknes privatskole i Oslo. Fra venstre Glenn Helvig, Ingrid Helgesen og Frida Tangen.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

Et regjeringsoppnevnt utvalg la torsdag fram sitt forslag til endringer i regelverket for opptak til høyere utdanning. Utvalget vil blant annet fjerne alle tilleggspoeng, og fjerne muligheten til å forbedre karakterer ved å ta opp fag som privatist. Alle forslagene til endringer kan du lese lenger nede i saken.

Elever vi møtte ved Bjørknes privatskole på Frogner i Oslo reagerer sterkt på at ordningen med å ta opp fag som privatist for å forbedre karakterer fra videregående, foreslås å skrotes.

– Fratas muligheten til å forbedre karakterene

– Dette høres rart ut. Jeg har vært helt avhengig av å ta opp karakterene mine for å kunne studere det jeg ønsker. Så at den ordningen fjernes, det høres ikke helt gjennomtenkt ut. Jeg har lyst til å studere medisin, sier Glenn Helvig.

Ingrid Helgesen sier: Det er dumt å bli fratatt den muligheten til å kunne forbedre karakterene våre for å komme inn på drømmestudiet. De som kommer inn på det de jobber for gjør kanskje en bedre jobb enn de som kommer rett inn med gode karakterer fra videregående.

Presset blir enormt mye større på videregående. Og det er enormt fra før av. Så hvis dette «flink pike»-syndromet skal bli enda større, så er ikke det bra, sier Helgesen.

Bjørknes-jenter

Ingrid Helgesen og Frida Tangen tar begge opp fag for å komme inn på medisinstudiet.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

Frida Tangen tar også opp fag for å studere medisin.

– Systemet som det er i dag bør endres. Det å skulle nipugge et geografipensum er ikke nødvendig for å bli for eksempel en god lege. Når du jobber med mennesker er det viktigere å ha andre egenskaper enn en fotografisk hukommelse.

Men å fjerne poeng for avtjent førstegangstjeneste eller for å gå et år på folkehøyskole, synes hun blir helt feil.

– Det tvinger deg til å ta et hvileår som du kanskje har behov for etter 13 års skolegang. Da får man tenkt seg om og tid til å velge et riktig studium.

Tangen sier også at ikke alle er modne nok når de går på videregående.

– De forstår ikke konsekvensene av at man ikke jobber så godt man kan på skolen. At de ikke får muligheten til å gjøre noe med dette senere, er veldig trist.

Bør få en ny sjanse

I kantina på Bryne Videregående skole i Rogaland er det delte meninger om å droppe muligheten til å ta opp igjen fag.

En av dem som er kritisk til forslaget, er elev Kia Victoria Gulbrandsen:

– Det er viktig å få en ny sjanse. i hvert fall to ganger. Og så skjønner du jo selv etter hvert om det er vits i å ta opp fagene igjen flere ganger.

Kia Victoria Gulbrandsen

NY SJANSE: Elev ved Bryne videregående skole, Kia Victoria Gulbrandsen mener det er viktig å få en ny sjanse.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Selv har hun hatt kyssesyken i høst, og det har til tider vært vanskelig å følge med i timene.

– Hvis man går gjennom et tøft år, vært deprimert eller mye syk og fått dårlige karakterer på grunn av det, så synes jeg det bør være mulig å ta opp fag, sier Gulbrandsen.

Elevrådsleder ved Bryne Videregående skole, Tone Lise Mjåtveit Ohma er også veldig uenig i forslaget om at det ikke skal være mulig å forbedre karakterene sine ved å ta opp fag.

– Alle må ha muligheten til å gjøre feil, og alle må ha muligheten til å rette det opp igjen. Det er et stort press på videregående elever, og presset blir enda større hvis de vet at det er nå eller aldri. Det er også mange som først bestemmer seg for å ta en utdanning, og så finner ut at de vil ta en annen. Da er karakterer ekstremt viktige for å kunne komme inn på mange utdanninger. Da mister du kanskje muligheten til å bli det du ønsker.

– Dramatisk

Dette er dramatisk, sier rektor ved Bjørknes, Hanne Dybdal.

Det fokuseres mye på de som skal inn på medisin, på toppstudiene, at det er en karakterinflasjon og at dette driver karakterene stadig oppover. Men det vi ser er at en veldig stor andel av den gruppen her er folk som trenger en ny sjanse, folk som av ulike grunner har falt ut av videregående, sier Dybdal.

Rektor ved Bjørknes Hanne dybdal

DRAMATISK: Her er folk som trenger en ny sjanse, sier rektor ved Bjørknes, Hanne Dybdal.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

Bjørknes privatskole har i underkant av 2000 elever årlig, og elevene avlegger eksamen som privatister.

Lappeteppe

– I dag har vi et lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter, der alder trumfer kompetanse. Dette fører til at mange bruker lang tid på å komme i gang med studiene, sa leder i Opptaksutvalget Marianne Aasen da rapporten ble levert til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i dag.

Overlevering av forslag til nye opptaksrav til høyere utdanning

NYTT SYSTEM: Et offentlig utvalg vil endre opptakssystemet for høyere utdanning. Utvalgsleder Marianne Aasen overleverer utvalgets innstilling til Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Her er forslagene:

  • Utvalget vil fjerne dagens ordning med alders- og tilleggspoeng. Poengene forsinker oppstart i høyere utdanning.
  • Karakterene beholdes som rangeringsmetode for de aller fleste. Utvalget foreslår at ordningen med førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote erstattes med en karakterkvote, hvor alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått. Utvalget foreslår at dette skal gjelde 80 prosent av studieplassene.
  • Forbedrede karakterer skal ikke telle i opptaket. Søkere som trenger en ny sjanse skal i stedet kunne ta en opptaksprøve. 20 % av plassene settes av til en opptaksprøvekvote.
  • Kjønnspoeng skal erstattes med kvoter på kjønn på noen utdanninger. Kvotene skal bidra til at arbeidslivet og enkeltmennesker skal ha tilgang til yrkesutøvere av begge kjønn.
  • Muligheten til å sette karakterkrav for å komme inn på en utdanning foreslås avviklet. Det gjelder blant annet dagens karakterkrav for lærerutdanninger og sykepleierutdanninger.

Overmodent

– Det er overmodent å rydde i tilleggspoeng og alderspoeng, sa statsråd for høyere utdanning Ola Borten Moe under dagens pressekonferanse.

Borten Moe sa at dagens opptakssystem har vært klattet på i mange omganger.

– Det kan stilles spørsmålstegn ved hvor rettferdig systemet er blitt, sa Borten Moe.

På pressekonferansen opplyste han at saken skal bli ferdig i Regjeringen i løpet av året, men et nytt system vil ikke være implementert før om noen år.

Oppgjør med karakterinflasjon

– Dette virker lovende, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal om rapporten.

Han mener det er bra at det er karakterer fra videregående skole som skal legges til grunn for opptak til høyere utdanning.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har opptrappingsplanen klar for lærerstreiken.

LOVENDE: Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er fornøyd med utvalgets forslag. Han mener det er på tide å ta et oppgjør med privatistordningen.

Foto: William Jobling / NRK

– Det er på høy tid å ta et oppgjør med privatistordningen som har ført til karakterinflasjon.

Ordningen har vært samfunnsøkonomisk uklok og unge blir stående og stampe og tar opp fag år etter år, sier Handal som også støtter forslaget om å ta bort alderspoeng og fagpoeng.

Studentorganisasjon skeptisk

Norsk Studentorganisasjon er skeptisk til standardiserte opptaksprøve som en sidevei inn til høyere utdanning.

Maika Marie Godal Dam

SKEPTISK: Standardiserte opptaksprøver favoriserer de ressurssterke, sier leder i Norsk Studentorganisasjon, Maika Godal Dam.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Dette kommer til å favorisere dem som kan pugge. Det går an å øve seg til slike prøver, og de fra ressurssterke hjem har bedre forutsetninger til å forberede seg, sier leder i
Leder, Norsk Studentorganisasjon, Maika Godal Dam.

Statsråd Borten Moe derimot omtalte forslaget om en standardisert, nasjonal opptaksprøve som «uhyre spennende».

AKTUELT NÅ