Hopp til innhold
Kronikk

Mennesker er mer enn karakterer

Dagens opptakssystem er utdatert. Regjeringen må gjøre studier tilgjengelig for flere enn skoleflinke 17-åringer.

NSO-leder Oline Sæther

Hvis vi skal møte morgendagens utfordringer må vi ha riktig folk på riktig plass. Da må flere ta høyere utdanning, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

I disse tider venter mange spent på hvilken retning regjeringen vil ta fremtidens opptakssystem i.

Vi har en stadig mer mangfoldig studentmasse, et skrikende behov for etter- og videreutdanning og et stort kompetansegap i arbeidslivet. Opptak til høyere utdanning er dermed ikke lenger noe som bare angår 3.-klassinger på videregående mellom januar og april.

Hvordan opptakssystemet skal være organisert og hvilke prinsipper det skal være bygget på, vil ha store konsekvenser for hele samfunnet i mange år fremover.

«Vi trenger en alternativ vei inn i høyere utdanning.»

«Vi kommer til å gå tom for folk før vi går tom for penger». Det sa tidligere statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe.

Studentene og Borten Moe var uenige om mye, men akkurat dette kunne jeg ikke sagt bedre selv. Vi står foran, kanskje midt i, store endringer som utfordrer måten vi lever livene våre på. En aldrende befolkning, kunstig intelligens og klimaendringene krever helt ny kompetanse.

Samtidig skal vi sikre de grunnleggende funksjonene og fortsette å skape et samfunn med plass til farger og kreativitet. I dag har vi ikke nok folk til det.

Heldigvis finnes det et potensial her. I dag er det mange som ikke tar høyere utdanning, enten fordi de ikke kommer inn eller velger det bort. Hva må til for å rekruttere disse til studentlivet?

«En aldrende befolkning, kunstig intelligens og klimaendringene krever helt ny kompetanse.»

Vi trenger en alternativ vei inn i høyere utdanning. I dag er det slik at opptak til høyere utdanning vurderes ut ifra karakterene du har tilegnet deg på videregående, sammen med en hel rekke mer eller mindre treffende tilleggspoeng. Disse rammene fungerer ikke for alle.

For å sikre at alle får mulighet og tilgang til høyere utdanning gjennom hele livet, er det helt nødvendig med et opptakssystem som passer for flere enn bare skoleflinke 17-åringer.

Vi må lage et system som gjør det mulig for kvinnen med innvandrerbakgrunn å bruke sin grunnskoleutdanning fra hjemlandet for å komme inn på drømmestudiet.

Vi må lage et system for den gutten som sleit med å sitte i ro på videregående, og vi må lage et system for snekkeren som vokste ut av yrket og vil prøve seg som byggingeniør. Disse trenger en alternativ vei inn som vurderer egnethet, motivasjon og erfaring.

«Vi står foran store endringer som utfordrer måten vi lever på.»

Tiden for å utelukkende vurdere en persons evner, egenskaper og fremtidsutsikter ut ifra karaktersnittet deres er forbi.

Hvis vi skal møte morgendagens utfordringer må vi ha riktig folk på riktig plass. Da må flere ta høyere utdanning. Når regjeringen like etter påske lanserer sitt forslag til nytt opptakssystem, forventer norske studenter at de tar arbeidslivets kompetansebehov, individet og høyere utdanning på alvor.

Det betyr å sikrer et opptakssystem som gjør høyere utdanning tilgjengelig for folk i alle deler av livet og med et mangfold av erfaringer.