Hopp til innhold

Politiet frykter for sikkerheten til asylsøkerne

Politiet mener de får for lite informasjon fra UDI til å tilstrekkelig ivareta sikkerheten til asylsøkerne som bor på mottak.

Asylbarn

Det bor 142 barn og voksne på Brennfjell akuttmottak. Men brannsikkerheten er uforsvarlig, så en vakt må gå runder hver time på natten for å følge med.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Informasjonen har vært svært mangelfull. Vi må få på plass et system hvor kommuner og vi i politiet varsles før mottakene er etablert, i alle fall før det er plassert folk på mottakene, sier konstituert politimester i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes.

Han viser stor forståelse for at det er mye å gjøre for UDI. Men han peker på eksempler der politidistriktet ikke har fått beskjed, og at politiet ikke har vært klar over at det er etablert mottak hvor det bor flere hundre mennesker.

asylanter på Brennfjell i Storfjord

– Det er ikke tilfredsstillende. Informasjon trenger vi for å ivareta sikkerheten til de på mottaket, og vi må være forberedt på eventuelle ordensforstyrrelser, ulykker og brann, sier Sparboe Lysnes.

– Vi har tilskrevet UDI og bedt om at det etableres umiddelbare ordninger som gjør at vi kan være sikker på at vi til enhver tid vet hvor det er asylmottak i politidistriktet, sier Sparboe Lysnes.

Einar Sparboe Lysnes

Konstituert politimester i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Tett dialog mellom aktørene

I tillegg er de generelle beredskapsaktørene innenfor brannvesen, helse og kommune avhengig av å få informasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb) påpeker viktigheten av at nødetatene samarbeider tett om å ivareta sikkerheten til asylsøkerne.

«Det er også grunn til å ha en tett dialog med politiet i forhold til vurderinger av eventuelle trusler i forhold til brann og asylmottak, slik som i situasjonen i Sverige», skriver de i et brev til landets kommuner, brannsjefer, UDI og fylkesmenn.

I takt med det økende behovet for innkvartering, har asylantene blitt bosatt i bygninger av varierende kvalitet.

– Det må være mulig å få rutiner på å varsle, for alle er tjent med at hele samfunnet, herunder politiet, er forberedt, sier Sparboe Lysnes.

Nils Tokheim

Mottaksleder i HERO, Nils Tokheim.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Tenker på brannene i Sverige

Mottaksleder i HERO, Nils Tokheim, er bekymret over brannsikkerheten på mottaket i Brennfjell i Skibotn. 142 beboere flyttet inn forrige mandag, men først neste uke skal mottaket få nødvendig brannsikkerhet på plass.

Midlertidig har de fått dispensasjon til å drive mottak med forbehold om at de har en vakt som går runder nattetid.

– Brannsikkerhet er veldig viktig. Vi som er ansatt her skal ta vare på tryggheten til den enkelte beboer, og da er selvsagt brannsikkerhet voldsomt sentralt, sier Tokheim.

Han tenker mye på situasjonen i nabolandet, hvor en rekke asylmottak er blitt satt fyr på.

– Vi følger med bevegelser rundt bygget, og har også fått beskjed fra politiet om å følge med. Vi har ikke sett noe så langt, men det er klart; det står sentralt, sier Tokheim.

Direktør i UDI Region Nord, Bjørn Fridfeldt beklager at de har et etterslep på informasjonen. Han sier de skal legge alle politidistrikt på sin adresseliste slik at de er oppdatert på det som skjer.