Hopp til innhold

En rask innføring i kaoset på grensa

Strømmen av flyktninger og migranter inn til grensestasjon i Finnmark virker kaotisk og uoversiktlig. Vi har laget en sak som oppsummerer situasjonen ved grensa slik den er i dag.

Asylsøkere på Storskog grensestasjon

Flyktninger og immigranter ankommer Storskog grensestasjon i Øst-Finnmark. Bare i oktober kom det 2200 asylsøkere over grensa.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

1. Hvem og hvor mange?

Per i dag har det ankommet 3402 asylsøkere over Storskog totalt i 2015.
I oktober ankom det 2200 asylsøkere over Storskog. Det kom 639 asylsøkere bare i november. Og de siste dagene har opp mot 200 kommet over.

Av totalantallet på 3402 er 42.6 prosent fra Syria, 28.9 prosent fra Afghanistan, 8.7 prosent fra Irak, 5.6 prosent er statsløse og 3.0 prosent er fra Pakistan.

2. Hvordan påvirker det samfunnet?

Sør-Varanger kommune er helt klart i en presset situasjon. Politiet i Øst-Finnmark bruker store ressurser på hver dag ta imot flyktninger og migranter som kommer over. Foreløpig bruker de hele natta på å registrere alle de ankomne asylsøkerne. Det går ut over det vanlige arbeidet.

Sykehuset i Kirkenes må nå oppgradere maskinparken sin på røntgen og ansette flere folk. UDI har sagt at de må dimensjonere seg for å ta unna 300 helseundersøkelser hver dag framover. Alle ankomne skal gjennom tuberkoloseundersøkelse (screening) på sykehus.

Flyktninger i Kirkenes

Godt over hundre flyktninger og migranter har kommet til Norge via grensestasjonen på Storskog i Finnmark hver dag de siste ukene.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

3. Hvor blir asylsøkerne av?

Politiet foretar registrering av alle asylsøkere som kommer over Storskog fra Russland og sørger for at alle blir fraktet fra grensa til ankomstsenteret.

Etter oppholdet ved ankomstsenteret vil asylsøkere bli sendt videre til andre mottak i Norge.

Her begynner også kapasiteten å sprenges. Nå sendes det busser ut av Kirkenes med asylsøkere, og man finner ofte ut når bussen er på veien hvor det er ledig asylkapasitet i Nord-Norge.

På sikt er det snakk om å innkvartere asylsøkere i Nord-Norge på egne båter.

Flyktning på Storskog

Kristean Diar og familien har reist via Russland for å komme til Norge. I oktober kom de til Storskog grensestasjon i Finnmark. Her er hans eldste datter inne i det midlertidige mottaket på grensen.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

4. Kan man stenge grensa?

Norge er gjennom Flyktningkonvensjonen forpliktet til å gi beskyttelse til personer som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller medlemskap i en spesiell sosial gruppe.

Norge kan likevel stramme inn grensekontrollen, og flere politikere mener at de som ikke har grunnlag for opphold skal bli avvist på grensa, og ikke komme inn i Norge for videre asylbehandling.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil ikke avvise at det kan bli aktuelt å stenge grensen for en tid. På et direkte spørsmål fra Aftenposten om grensestengning, svarer han at de holder alle muligheter åpne.

5. Hva er Russlands rolle?

Russland spiller en nøkkelrolle i håndteringen av flyktninger og migranter som kommer over grensa i nord. Statsminister Erna Solberg erkjenner at mange som nå kommer til Norge har oppholdt seg i Russland i lengre tid og har hatt en form for oppholdstillatelse der.

Rykter om at man enkelt kan komme til Norge å få asyl er en av årsakene, en annen kan være den økonomiske situasjonen i nabolandet vårt, mener Solberg.

Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafelsen oppfordrer Oslo til å finne en løsning med Moskva. Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim mener det at praksisen over så lang tid har vært så ulik på den finske og den russiske grensen er i ferd med å bli et utenrikspolitisk prestisjenederlag for Norge. Han mener dette er den mest prekære utenrikspolitiske saken for Norge akkurat nå.

Også russerne er i en pressa situasjon, ettersom også deres infrastruktur i grenseområdene nå sprenges.

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg i Stortinget under gårsdagens spørretime. Der ble flyktningsituasjonen over Storskog diskutert.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

6. Hva sier politikerne?

Høyre ønsker nå å få Stortinget med på et bredt forlik om asylpolitikken.

Frp har signalisert at de ikke er interessert i dette, men ønsker at Frp og Høyre sammen skal konkretisere innstrammingstiltak alene.

Arbeiderpartiet maner til mer handlekraft.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen vil innføre grensekontroll, og nekte innreise for alle asylsøkere som har opphold i Russland.

Venstre-leder Trine Skei Grande mener det ikke er mulig å stenge grensa. Hun tror det er en del av et storpolitisk spill at så mange asylsøkere kommer over grensa til Norge, mens bare et fåtall kommer til Finland.

7. Hva skjer videre?

UDI har altså bedt sykehuset i Kirkenes om å dimensjonere for 300 helseundersøkelser hver dag framover. Det sier noe om hva de forventer av folk over grensa framover også.

Men den politiske situasjonen haster å få avklart, ifølge ordfører i Sør-Varanger Rune Rafelsen.

Vinteren er på full anmarsj, og i grenseområdene kan man forvente ned mot minus 20 grader i nær framtid.

Storskog grensestasjon