Hopp til innhold

Fylkesmannen øker beredskapsnivået: - Føler vi løper etter vogna

Nå er Troms kode oransje. Årsaken er at flyktningsituasjonen er så uoversiktlig.

Flyktninger til Storslett, Norlandia hotell

Forrige uke flyttet det inn flyktninger på det midlertidige akuttmottaket på Norlandia Hotell på Storslett.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det er en eskalerende utfordring med mottak av flyktninger. Vi trenger enda bedre oversikt og må være bedre forberedt enn vi normalt er til å samordne og få oversikt over situasjonen, sier fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Som øverste beredskapsorgan har fylkesmannen økt beredskapsnivået i fylket til nest høyeste nivå; oransje. Årsaken er at flyktningsituasjonen er uoversiktlig.

– Situasjonen er så uavklart at man må være på alerten både ved å jobbe utover arbeidstiden og å være forberedt på å ta tak i situasjonen, sier Pedersen.

Økt beredskap innebærer daglige møter mellom aktørene, innhente daglige rapporter, og å være oppdatert på situasjonen. Det betyr også tettere kontakt med kommuner, og rapportere jevnlig til øvrige myndighetsorgan.

Bård Pedersen, fylkesmann

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Krevende forhold

Fylkesmannen i Troms har ikke førstelinje-operativt ansvar for flyktningene, men mange kommer til mottakene med uavklart nasjonalitet og uten de innledende helsesjekkene.

– Vi føler på en måte at vi løper etter vogna, uten å kunne styre hvor den går eller kjenne riktig innholdet i den. Vår samordningsoppgave og krav om situasjonsbildeoversikt er ganske krevende når det er så kritisk som det er, sier Pedersen.

Mange ubesvarte spørsmål

Vi har de siste ukene sett mange eksempler på kommuner som hiver seg rundt og tar imot flyktningene som har kommet over Storskog. UDI gjør fortløpende avtaler med private aktører, og kommunene får kort tid i forveien beskjed om at flyktningene kommer.

– Kommunen har ikke myndighet overfor flyktningene, men de er pliktig til å levere helsetjenester, skole, og å lage aktiviteter for dem. Men det er jo mange ubesvarte spørsmål, sier Pedersen.

– Hvem skal betale for bleiene til de små barna? Er det kommunen? Fylkesmannen må hjelpe kommunen med slike spørsmål. En del av vår rolle er å finne ut av det som er uavklart, forklarer han.

FilmCamp brukes til mottak

Også FilmCamp i Målselv brukes til akuttmottak for flyktninger.

Foto: Arild Moe / NRK

– Må øke kapasiteten

Fylkesmannen etterlyser mer informasjon fra UDI, utover de ukentlige møtene de har.

– Mest av alt håper jeg UDI kommer mer frampå og i større grad formidler informasjon som samordningsmyndighet. Det har vært et tema flere ganger på møtene, men de sier de har kapasitetsutfordringer, forteller Pedersen.

– Jeg mener de da må skaffe kapasitet til å kommunisere og informere, for det er kjempeviktig.