Ordfører anbefaler folket å utfordre staten i retten

I indre Kvænangen er mange forbanna på Statskog, som eier store områder. Ordføreren mener det er bedre med en avklaring enn med mer frustrasjon.

Eirik Losnegaard Mevik

ØNSKER EN AVKLARING: Ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik håper på ei avklaring i indre Kvænangen, men vil ikke ta parti i saken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg forstår at folk er frustrerte dersom man har en uavklart situasjon, og den ene parten mener man har rettigheter man har rettsmessig rett på, men ikke får brukt, sier Eirik Losnegaard Mevik (Ap), ordfører i Kvænangen i Troms.

– Jeg synes det er veldig bra om man får en avklaring via domstolen, sier han.

NRK har fortalt historien om hvordan folk i indre Kvænangen er i konflikt med Statskog om retten til land og vann.

Frykter økonomien ved rettssak

Det er foreningen indre Kvænangen allmenning som har sagt at de holder alle muligheter åpne, også å ta saken til en domstol.

– Det har ligget i kortene lenge, for folk vil ha en avklaring. Så lenge det ikke er mulig med en minnelig løsning, må vi kanskje kjøre det løpet, sier leder Kai Petter Johansen i indre Kvænangen allmenning.

Men den største utfordingen kan være økonomien, enten det blir aktuelt med et gruppesøksmål eller et søksmål fra den enkelte.

– En rettssak er ikke ønskelig, for det ligger jo en økonomisk risiko i det, sier Johansen.

– Viktig med avklaringer

Mevik er enig i at det beste ville være om saken kunne løses uten domstolenes hjelp.

– Men når saken står der den står mener jeg det er viktig å få avklaringer, fremfor at det går år etter år med frustrasjon. Jeg håper det blir en avklaring her, sier Mevik.

Oppfatningen blant mange i indre Kvænangen er at Statskog tar seg til rette, styrer og krever, men gir lite tilbake. Folk reagerer blant annet på avgifter, tiltak og regler som de opplever blir tredd ned over hodet deres.

Statskog har avvist påstandene om at de ikke gir tilbake til samfunnet i Kvænangen. Til NRK sa Statskog før helga at de har støttet lokalsamfunnet med cirka én million kroner, direkte tilført Kvænangen kommune de siste seks årene. Blant annet har Statskog vært inne på et større prosjekt med oppbygging av næringshagen i Kvænangen.

Kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad, sier at de åpne for å ta saken til retten.

– Når det er uenigheter om rettighetsforhold, er jo rettslig prøving en måte å få klarlagt og løst uenigheten på. Det retten komme frem til er noe vi i Statskog vil forholde oss til, sier han.

Fjelloven

DER LOVEN IKKE GJELDER: Fjelloven sørger for at folk lokalt selv får bestemme, men den gjelder ikke for Nord-Norge.

Foto: NRK

Loven gjelder ikke i nord

I Nord-Norge gjelder ikke fjelloven som sørger for at folk lokalt får bestemme over statens grunn. Sør for Nordland fylke, der loven gjelder, kan folk lokalt bestemme gjennom demokratisk valgte fjellstyrer.

NRK har i en rekke saker omtalt frustrasjonene til kommuner, bygdefolk og næringsliv, og mange peker på forskjellsbehandling mellom nord og sør.

Kvænangen-ordføreren peker på temaet som komplisert, og ønsker ikke å ta side i bygdefolkets konflikt med Statskog.

– Det er ikke jeg som skal gjøre vurderinger på hvem som har rett i denne saken. Det er komplisert, det er historie og det er et vanskelig juridisk felt. Dette må vurderes av en helt annen type kompetanse enn det jeg og administrasjonen i Kvænangen sitter på.