Hopp til innhold

– Tiden er overmoden for en reform

To jurister, som begge satt i Samerettsutvalget 2, er sterkt kritiske til det de mener er forskjellsbehandling av folk i nord.

Fjelloven

UAVKLARTE RETTIGHETER: I to norske fylker, Nordland og Troms, har man ikke avklart retten til bruk av land og vann, påpeker jurist Jon Gauslaa.

Foto: NRK

Det er gått 10 år siden utvalget la frem sin innstilling, men politikerne har ikke rørt saken.

– Jeg synes det er synd. Det er leit. Og jeg vet ikke hva som ligger bak, sier Kirsti Strøm Bull, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hun var med i Samerettsutvalget 2. Utvalget foreslo blant annet å gi lokale rettigheter til folk i Nordland og Troms.

– Det har ikke skjedd noe som helst. Ingen ting er gjort. Det er overhodet ikke fulgt opp på noen måter, sier Bull.

– Hvor problematisk er det at en lov ikke gjelder for hele landet, og der noen føler seg forskjellsbehandlet?

– Det synes jeg er problematisk. Det var det som slo meg da jeg begynte å arbeide med dette – hvor stor forskjellene er. Det dreier seg om en ikke ubetydelig forskjellsbehandling, sier Bull.

Kirsti Strøm Bull og Jon Gauslaa

10 ÅR ER GÅTT: I 2007 la Samerettsutvalget frem sin innstilling, som blant annet tok for seg lokal forvaltning i Nordland og Troms. Høringsfristen var i april 2009. Siden har det vært stille.

Foto: NILS HENRIK MÅSØ /PIERA BALTO / NRK

En egen modell

NRK har i en rekke artikler sett nærmere på hva slags følger det har for Nordland og Troms at fjelloven ikke gjelder for Nord-Norge. Fjelloven sørger for at folk lokalt forvalter og bruker statseid grunn, noe som betyr at både innflytelse og verdier sikres lokalt, fremfor å havne i hendene på staten.

– I sør er det lokale fjellstyrer som forvalter verdiene. Men slik det er i Nordland og Troms nå, er det ikke så mye som blir liggende igjen lokalt, sier Bull.

Samerettsutvalget 2 foreslo en modell for lokal forvaltning med elementer fra både finnmarksloven og fjelloven.

– Nordland og Troms bør ikke ha en fjellov uten videre. Man må ta hensyn til hva slags områder det er, og om det er reindrift i områdene, mener Bull.

Vil ha reform

Det var jurist Jon Gauslaa som ledet utvalget. 10 år etter innstillingen var klar opplever også han at det har vært stille i fjøset.

– Nå er tiden overmoden for å gjennomføre en reform, sier Gauslaa.

Han peker på at Nordland og Troms ikke har en avklart rettighetssituasjon.

 – Det er reelt behov for å innføre en lokal forvaltningsordning for statsgrunnen i Nordland og Troms, på samme måte som man har på statsgrunnen i Sør-Norge, sier Gauslaa.

Hvor lang tid en reform vil ta, avhenger av hvor sterk den politiske viljen er, mener han:

– Dette betyr mye for innbyggerne i kommunene, jordbrukere og andre utmarksbrukere som forskjellsbehandles fra resten av landet, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har ansvar for Samerettsutvalgets innstilling. Foreløpig har departementet ikke vært tilgjengelig for kommentar, men de opplyser at de ser på muligheten for å kommentere saken i dag, tirsdag.