Hopp til innhold

«Leieprisen» økte med over 100.000 kroner for leirskole – da gikk de til sak mot staten

Brennabu leirskole i Valdres har hatt en sak mot staten i nesten tre år etter at festeavgifta økte. Høyre reagerer sterkt, og ønsker endring.

brennabu leirskole i valdres

ØKTE: Brennabu leirskole ved Eivind Brenna (t.h.) gikk til sak mot Statskog, etter at festeavgifta økte med over 100.000 kroner. Til venstre er daglig leder Line C. Lunde Hovrud.

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Det kan ikke være meninga at vi skal måtte bruke advokater mot staten, men det har vi måttet gjøre, sier Eivind Brenna.

Han er driver av Brennabu leirskole, som fester tomt av Statskog på Vaset i Valdres.

Leirskolen fikk for drøyt tre år siden beskjed fra Statskog om at festeavgifta hadde økt fra 139.000 til 255.000 kroner.

En økning på 116 000 kroner.

Dette mente Brenna var en uforholdsmessig økning. Han engasjerte derfor advokater og gikk til sak mot grunneier Statskog. Med håp om å få en lavere avgift.

– Vi burde, akkurat som boliger på statsgrunn, hatt KPI-regulering, mener han.

Eivind Brenna ved brennabu leirskole i valdres

– For driften så blir jo dette en voldsom ekstrakostnad, sier Eivind Brenna.

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

I dag blir festeavgifta til næringsdrivende blant annet bestemt ut fra markedsprisen i området.

– 260.000 kroner – det er helt urimelig mye for en næringsvirksomhet i Utkant-Norge, mener Brenna.

brennabu leirskole i valdres

Brennabu leirskole er en helårsdrifta leirskole i Valdres.

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Mener de økes helt ukritisk

Høyre mener Statskog øker disse avgiftene helt ukritisk. Nå har partiet fremmet et forslag som skal behandles i Stortinget 16. januar.

Og de forventer å få støtte fra regjeringen.

For da Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i opposisjon i 2020, var det flere lokale stortingsrepresentanter fra partiene som etterlyste en endring av Statskogs praksis.

Og da mener jeg at det egentlig bare er å forvente at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå støtter Høyres forslag i Stortinget, sier Anna Molberg, stortingsrepresentant (H).

Anna Molberg sitter i Arbeids og sosialkomiteen på Stortinget.

Anna Molberg (H) mener blant annet at det bør være mulig for de lokale næringsdrivende å kjøpe tomten de fester.

– Bør kunne kjøpe

I dag finnes det et forbud mot at næringsdrivende kan kjøpe tomt av Statskog.

Molberg mener dette forbudet er et problem.

– En god løsning som gir forutsigbarhet og bedre sikkerhet for hele driften, er at disse bedriftene kan få kjøpe eiendommen som de fester av Statskog, sier Molberg.

Oversiktsbilde av hytter i området ved Brennabu leirskole i Valdres

Slik ser deler av hytteområdet på Vaset i Valdres ut.

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Hun tror ikke at dette vil føre til en privatisering av fjellet og statens eiendom gradvis vil falle dersom private bedrifter får kjøpe eiendom.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke noen storstilt privatisering av statsallmenninga. Dette er snakk om noen enkle unntaksregler der hvor det er lokal enighet om dette, svarer hun.

Molberg trekker frem et eksempel fra Engerdal. Det stille alle partier i kommunestyret seg bak at Sølenstua Camping fikk lov til å kjøpe tomt av Statskog.

I 2021 ville Statskog tredoble festeavgifta deres, noe som kunne bety slutten for campingplassen.

Statsskog snudde drøyt to måneder senere, og tilbød en halvering av det opprinnelige tilbudet.

Les også Ann-Mari tok kampen – nå snur Norges største grunneier

Ann-Mari Hagen kikker ut av resepsjonsvinduet til Sølenstua Camp og Hytter i Engerdal

Forventer fleksibilitet

Statskog er underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) sier det er viktig at Statskog viser fleksibilitet overfor de næringsdrivende.

– For det første så ønsker jeg å ha statlig eierskap til Statskog. Og så er jeg veldig opptatt av at Statskog skal legge til rette for næringsutvikling i distrikter, sier han.

Geir Pollestad hos landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp) sier han opplever at Anna Molberg har en diskusjon med seg selv og sine prinsipper, enn hun har med ham.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Forslaget om endring av praksis ligger nå til behandling i Stortinget.

– Og hvis Stortinget ønsker at jeg skal gjøre om praksisen, så vil jeg jo selvsagt måtte innrette meg etter det, sier han, og fortsetter:

– Jeg oppfatter egentlig at et flertall på Stortinget fortsatt vil at vi skal ta markedspris i disse sakene, men at vi skal være noe mer fleksible og Statskog skal være noe mer fleksible enn det de har vært så langt, sier Pollestad.

Han påpeker at ved forrige regjering var ikke praksisen veldig annerledes fra i dag.

– Snarere tvert imot, så mener jeg at vi har vært veldig tydelige overfor Statskog
at de skal bidra til næringsutvikling, hevder han.

Har fått ned avgifta

Nylig fikk Brennabu forhandlet frem en avtale med Statskog, som førte til en redusering av opprinnelige festeavgifta.

– Det er gått ned til cirka 200.000 kroner per år, i alle år fremover. Så det er jo en forbedring, sier Brenna, som fremdeles mener det ligger for høyt.

– Det er naturlig å ønske lavere festeavgift, og det har vi respekt for. Her har vi kommet til enighet etter en grundig prosess med flere takster som grunnlag for rett festeavgift, sier kommunikasjonssjef i Statskog Trond Gunnar Skillingstad.

Mange næringsdrivende har opplevd lignende økninger som både Brennabu og Sølenstua. Skillingstad i Statskog sier de verken skal ligge høyt eller for lavt.

– Og søker alltid det vi mener er riktig nivå på festeavgiften. Derfor går vi grundig inn i detaljene i den enkelte sak, samtidig som vi etterstreber likebehandling mellom ulike festere, sier han.

brennabu leirskole i valdres, portrett av Eivind Brenna 2

Eivind Brenna fikk rett før jul på plass en avtale som førte til en reduksjon av den opprinnelige avgifta.

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Brenna påpeker at det ikke er alle næringsdrivende i distriktene som har mulighet til å kjøre sak eller forhandle fram slike private avtaler.

Geir Pollestad sier han er opptatt av at de som driver næring skal ha de samme mulighetene, uavhengig av størrelsen på næringa.

– Jeg kommer til å ha veldig tydelig overfor Statskog, at de skal bidra til næringsutvikling, de skal finne løsninger, og de må ta hensyn til at de ulike næringsdriverne er forskjellige, har ulike ressurser, og alle skal få en rett pris, sier han.

innside og ut: brennabu leirskole i valdres
Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Flere saker fra Innlandet