Hopp til innhold

– Nå må vi ta saken i egne hender

Historien om loven som ikke gjelder for Nord-Norge, fjelloven, har skapt bevegelser blant fylkespolitikerne i både Nordland og Troms.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran

VIL HA LOKAL FORVALTNING: Fylkespolitikerne i Nordland stemte i 2009 mot Samerettsutvalgets forslag om lokal forvaltning. Nå vil de se på andre løsninger for å gi folk lokalt retten til land og vann. Bjørnar Skjæran er her fotografert under årsmøtet i Nordland Ap.

Foto: Arbeiderpartiet

Et enstemmig fylkesting i Nordland vedtok onsdag å sette i gang ei utredning for å finne en ny modell for retten til land og vann for statseid grunn i Nordland.

– Nå er det et arbeid i gang med å gjennomgå fjelloven, som gjelder i hele Sør-Norge, sier Bjørnar Skjæran, gruppeleder i Nordland arbeiderparti.

Willy Ørnebakk

TAR SAKEN: Willy Ørnebakk (Ap) og fylkespolitikerne i Troms.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det skjer etter at NRK de siste ukene har fokusert på at Nord-Norge ikke er en del av fjelloven, og dermed ikke har lokal forvaltning av områdene eid av staten.

Bjørnar Skjæran mener derfor tiden er inne for en forandring:

– Vi må finne en modell som sikrer god lokal forvaltning og tilgang på utmarka for allmennheten, samtidig som vi får mest mulig lokal verdiskapning og ringvirkning av de arealene som staten eier i Nordland, sier han.

Nordland fylkesting vil utrede fjelloven.

SE VIDEO: Fylkestinget i Nordland vil ha en ny modell for lokal forvaltning.

Troms fylkesting tar saken

Arbeiderpartiet i Nordland viser til at fjelloven gjennom mer enn 40 år har sikret allmennheten tilgang til skog og vann på statens grunn i alle fylker i Sør-Norge, men altså ikke i Nord-Norge.

Fylkesrådsleder i Troms Cecilie Myrseth (Ap) bekrefter til NRK i dag, torsdag, at saken blir tatt opp ved neste fylkesting.

I forrige uke sa fylkesråd for plan og næring i Troms fylkeskommune Willy Ørnebakk (Ap) følgende under NRK Troms' ettermiddagssending på radio:

– Penger dras inn i statskassa fremfor å komme befolkningen i Nordland og Troms til gode.

– Denne saken må tas tak i. Vi skal følge på politisk på alle nivå slik at dette temaet blir satt på dagsorden, sa Ørnebakk.

Fjelloven

TO «LOVLØSE» FYLKER: I Sør-Norge gjelder fjelloven, i Finnmark gjelder finnmarksloven. Men i Nordland og Troms er rettighetssituasjonen uavklart.

Foto: NRK

Penger havner hos staten

Fjelloven er laget for å lovfeste og beskytte de bruksrettighetene jordbruksbefolkningen har i utmarka. Loven regulerer beite, seterdrift, jakt, fangst og fiske.

At fjelloven ikke gjelder ikke i Nord-Norge betyr at det er Statskog som bestemmer over statseid grunn i stedet for at dette er et lokalt ansvar.

NRK har i en rekke artikler fortalt om kommuner, bønder, næringsliv og utmarksbrukere som er misfornøyd med å ikke lokalt kunne få bestemme over ressursene.

Det handler også om økonomi, og at overskudd av lokal verdiskapning ikke blir værende igjen lokalt og heller går til staten.

– I egne hender

Bjørnar Skjæran viser også til at et nytt lovutvalg som skal gjennomgå fjelloven i sør ikke fikk lov til å vurdere også Nordland og Troms som del av arbeidet.

– Regjeringen har avklart at man ikke vil inkludere spørsmål om hvordan Nordland og Troms skal forvaltes. Da tror jeg tiden er inne for at vi tar skjeen i egen hånd og gjennomfører ei utredning på det, sier han.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark