Oberstløytnant: – Russiske atomvåpen kan dra Norge inn i hybridkrig

– Hybridkrig er en kontinuerlig del av den russiske måten å tenke politikk på, sier forsker og oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høyskole.

Russisk og norsk fly

Norske militærfly må stadig oftere på vingene for å følge russiske bombefly. Men det er ikke den største trusselen, mener forsker ved Forsvarets høyskole.

Foto: Forsvaret

– Russerne mener politikk mellom stater er en kontinuerlig tilstand av krigslignende situasjoner, sier Tormod Heier.

Hybridkrigføring er et samlebegrep på skjult krigføring og statlige påvirkningsoperasjoner og propaganda. Forskeren mener det er stor sannsynlighet for at de russiske atomvåpnene nært norskegrensen kan dra Norge inn i en hybridkrig.

Heier, Tormod Oblt

STORMAKTSSPILL: Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høyskole mener Norges nærhet til russiske atomvåpen er den eneste faren for å bli dratt inn i en krig med Russland.

Foto: Forsvaret

Han mener lista er lang over hvilke tiltak Russland kan sette inn mot Norge:

  • Kutt i datatrafikken til og fra politiet i Finnmark
  • Propaganda for å skremme folk i nærheten av den amerikanske radaren i Vardø
  • Forurensing av drikkevannet i Bergen
  • FSB-agenter ved den russiske ambassaden i Oslo iscenesetter trusler mot familie og venner til den norske statsministeren, forsvarsministeren og høyere militære
  • Drap på sentrale personer i flere departement
Video Satellitt

SPRE FRYKT: Feilaktig informasjon kan bli spredt for å skape frykt for den amerikanske radaren i Vardø, mener Tormod Heier.

Foto: Nyhetsspiller

Presse Norge

Tormod Heier mener en slik situasjon kan bli skapt av en opptrapping av konflikten i Baltikum eller andre steder i verden.

Russland vil da kunne ha ønske om bedre beskyttelse av atomvåpen på Kola, og atomvåpen ombord i ubåter i våre nære havområder, mot angrep fra amerikanske atomvåpen.

Hybridkrig kan bli brukt for å presse Norge til å fjerne militære styrker nært grensa til Russland.

Ifølge Heier kan dette være kravene:

  • Overvåkingsfartøyet «Marjata» skal inn til Hammerfest i løpet av 36 timer
  • En forbudssone for flyvninger i den vestlige delen av Barentshavet
  • Tilbaketrekking av alle militære fartøy fra farvannene rundt Svalbard
  • Norsk brigade skal være sør for Alta

Samtidig mener forskeren Russland kan gjennomføre ordinære militære angrep.

– Det er noen mål som innledningsvis i en operasjon vil være særlig høyverdige og som man vil ta ut.

Heier nevner eksempelvis radarstasjoner, lyttestasjoner, overvåkningsfly – og båter.

– Det er mål som gjør at man blir «blendet», som gjør at motparten mister situasjonsforståelse for å kunne gjøre hurtige og gode beslutningsprosesser.

Forsvarets lytte- og peilestasjon i Vadsø

BLANT FØRSTE MÅL: Vadsø og andre etterretningsstasjoner vil være blant de første militære mål, mener Heier.

Foto: Bård Wormdal

– Skillelinjene for krig viskes ut

Også seniorforsker Njord Wegge ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener Norge kan bli rammet av russisk hybridkrig ved at en konflikt andre steder i verden sprer seg til nordområdene.

Njord Wegge

ENIG: Også seniorforsker Njord Wegge ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener Russland kan starte hybrid krigføring mot Norge.

Foto: UiT

Han mener Norge i dag ikke er godt nok forberedt på hybrid krigføring.

– Med dette nye trusselbildet har vi plutselig et sett av trusler som er med på å utviske skillelinjene mellom hva som er krig, og hva som ikke er krig.

Wegge drar fram at unntaksbestemmelsene i dagens lovverk kun trer i verk ved en regulær krig.

– Dagens utfordringer stiller nok nye krav til at man må tenke litt nytt, sier Wegge.

– Nato er heller ikke forberedt

Målet med et russisk hybridangrep, ifølge forskerne, er å unngå at Norge får hjelp av andre Nato-land. Derfor vil de trolig ikke gjøre operasjonen for omfattende.

Wegge mener Nato ikke er godt nok forberedt.

– Nato er vår forsikring. Også her er det godt stykke igjen å gå, sier seniorforsker Njord Wegge ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet og den russiske ambassaden i Oslo. De har fått tilsendt spørsmål og uttalelser fra våre kilder, men har valgt å ikke kommentere.