– Flyktningstrømmen er trolig russisk hybridkrig

Det russiske sikkerhetspolitiet samarbeider med kriminelle miljøer for å få flyktninger til å strømme til Norge.

Putin, Shoigu og Bortnikov

STYRT OG PLANLAGT: Ledelsen i Moskva har ønsket en flyktningstrøm mot Norge, hevder etterretningskilder. Her er president Vladimir Putin omgitt av FSBs toppsjef Aleksander Bortnikov (til venstre) og forsvarsminister Sergej Sjoigu.

Foto: RIA Novosti / Reuters

Det skriver nettstedet aldrimer.no, som siterer høyt plasserte kilder, blant annet i norsk etterretning.

Allerede i september i fjor advarte Russland om at det var 15.000 flyktninger i Murmansk-området. Det bekrefter grensekommissær Roger Jakobsen til nettstedet. Han oppfattet det imidlertid som en ren saksopplysning.

Andre kilder mener derimot at utsagnet, som kom på et møte med politiet og Forsvaret, var ment som en advarsel.

Få til Finland

En opptelling da grensa stengte klokka 21 torsdag viser at 3578 asylsøkere hadde meldt seg på Storskog hittil i år.

Mange har hevdet at den plutselige økningen nå i høst er tilsiktet og godt planlagt fra president Vladimir Putins side. Mistanken styrkes av at Finland, som har en mye lengre felles grense med Russland, knapt mottar flyktninger.

Mens russiske grensepersonell krever Schengen-visum for å slippe folk inn i Russland, er det ikke noe slikt krav på grensa til Norge.

Ingen norske myndighetspersoner vil anklage Russland åpent. En høyt plassert kilde sier imidlertid til aldrimer.no:

– Dette er russisk hybridkrigføring mot Norge. Årsaken er at vi er et Nato-land som deler grense med Russland.

Hybridkrigføring er et samlebegrep på skjult krigføring og statlige påvirkningsoperasjoner og propaganda.

Norske myndigheter tok opp flyktningstrømmen med den russiske utenriksministeren i oktober. Men i stedet for å gi Norge en forklaring, svarte Russland med å utvise migrantene, slik at det ble umulig for Norge å sende grunnløse asylsøkere tilbake.

Kriminelt samarbeid

Etterretningskilder forteller til aldrimer.no at FSB, som også er ansvarlig for spionasje mot Norge, har tette kontakter til russisk mafia og andre kriminelle miljøer. FSB i Murmansk er ansvarlig for den praktiske tilretteleggingen av flyktningtrafikken til den norsk-russiske grensa, i samarbeid med disse kriminelle miljøene.

På den russiske siden foregår det en svært organisert transport- og støttevirksomhet.