Hopp til innhold

Ny forskning: Overvekt årsak til at du blir mindre aktiv

Du går ikke opp i vekt fordi du ikke trener. Du blir inaktiv fordi du går opp i vekt, ifølge en ny studie.

TRENINGSSENTER

Nå er vektoppgangen er så høy i befolkningen at det må veldig mye fysisk aktivitet til for å begrense den.

Foto: Kyrre Lien / NTB

– Aktivitetsnivået i befolkningen er for mange bra, og for mange gir det store helsefordeler. Men det er ikke nok til å begrense vektoppgangen, sier Edvard Sagelv.

Han er doktorgradsstipendiat ved Idrettshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet.

Flere tiår med data

Nordmenn blir bare tjukkere og tjukkere. Samtidig er mange av oss er aktive og liker å bevege oss. I NRK-serien «Eit feitt liv» kommer det frem at nordmenn flest er overvektige.

Ronny Brede Aase

Journalist og programleder Ronny Brede Aase er livsnyteren i Tv-serien «Eit feitt liv».

Foto: Daniel Rørvik Davidsen / NRK

Nå viser to ferske studier fra Tromsøundersøkelsen at det ikke er sammenheng mellom fedme og fysisk aktivitet. Hverken på arbeid eller i fritida.

Det er en gruppe forskere ved UiT som står bak studiene.

Tromsøundersøkelsen tar for seg befolkningens helse. Dette er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse. Mer enn 45 000 personer har deltatt i en eller flere av de sju undersøkelsene som er gjennomført siden 1974, ifølge universitet.

Edvard Sagelv sier Tromsøundersøkelsen er spesiell fordi den har flere målepunkt enn lignende studier som er gjort gjennom årene.

Forskerne har gjennom data fra undersøkelsene kunne følge folk fra 1970-tallet og fram til i dag. Mange av dem har de fulgt over flere år.

Inaktiv av vektoppgang

Edvard Sagelv

Edvard Sagelv sitter på flere tiår med data.

Foto: UiT Norges arktiske universitet

– Vi undersøkte først om man endrer aktivitetsnivå. Og deretter om de som endrer aktivitetsnivå går opp i vekt senere, sier Sagelv.

Forskerne startet med å undersøke aktiviteten på arbeidsplassen. Her fant de ut at folk som forble fysisk aktiv på jobb økte vekta like mye som de som ble mindre fysisk aktiv på jobb.

– Selv om arbeidsaktiviteten har gått ned i samfunnet og folk har mer inaktive jobber enn før, er det ikke en sammenheng med vektoppgang, sier Sagelv.

Det samme gjaldt for fritidsaktivitet. De som forble fysisk aktive gikk like mye opp i vekt som de som ble mindre aktive.

– Det er interessant at hverken arbeidsaktivitet eller fritidsaktivitet kan forklare vektoppgangen i befolkningen, sier Sagelv.

Deretter snudde forskerne modellen. De undersøkte om de som endrer vekt senere endrer aktivitetsnivå. Da fant de ut at vektøkningen i befolkningen har ført til mindre fysisk aktivitet.

Med andre ord går man ikke opp i vekt fordi man ikke trener. Man blir inaktiv fordi man går opp i vekt.

– For hver økning i BMI-poeng økte sannsynligheten for å gå ned i aktivitet med 15 prosent. Jo mer du legger på deg, jo mer sannsynlig er det at du senere blir inaktiv, sier Sagelv.

Beskjed til myndighetene

Sagelv sier vektoppgangen er så høy i befolkningen at det må veldig mye fysisk aktivitet til for å begrense den. Det mener han myndighetene må ta til seg.

– Både for folk som vil gå ned i vekt og for beslutningstagere som mener man skal bruke aktivitet til å endre vektutviklingen i befolkningen, er det viktig å kjenne til at dette mest sannsynlig ikke kunne være nok.

LES OGSÅ: