Hopp til innhold

– Uante muligheter særlig innen reiselivet

Lyngen kommune er fra årsskiftet medlem i Tornedalsrådet. Ordfører Dan-Håvard Johnsen sier han ser store muligheter for et samarbeid innen kulturutveksling og næringsliv, særlig reiselivet.

Lyngen Alps

Kanskje blir det lettere å få turister fra Tornedalen til Lyngsalpan med medlemskap i rådet.

Foto: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Dermed er Lyngen medlem i det grenseoverskridende samarbeidet der også Nordreisa, Kåfjord og Storfjord kommune er med.

Johnsen syns det er naturlig at også Lyngen blir med i Tornedalsrådet og får et tettere samarbeid med broderfolket over grensen.

Vi er jo et folk i Lyngen som har veldig mye aner og slektninger i Nord-Finland og Nord-Sverige, sier han.

Ser særlig muligheter innen næringsliv og reiseliv

Han sier det er med stor entusiasme at Lyngen kommune blir medlem av rådet.

Vi kommer til å benytte muligheten til å styrke det gode samarbeidet mellom ulike folk, slik det har vært i vår region i århundrer.

Ordfører i Lyngen kommune, Dan Håvard Johnsen

Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen, ser store muligheter som samarbeid over grensene i nord.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Samarbeidet over grensen i nord kan gi muligheter for politisk overordna deltakelse i viktige prosjekter på Nordkalotten, mener han.

– Det vil gi nye muligheter for samarbeid i næringslivet, spesielt innen reiselivet. Der er det uante muligheter når det gjelder å kombinere Nord-Finland og Nord-Sverige med Lyngen, sier han til NRK Kvensk.

Ordfører i Storfjord, Geir Varvik, syns det er bra at også Lyngen ser at det er viktig å være med i rådet.

– Vi er tross alt i den regionen som gjennom tidene har hatt mye innvandring nettopp fra Tornedalsområdet, sier han.

Pandemien har gjort samarbeidet vanskeligere, sier han. Men også han mener at det er mulig å hjelpe hverandre innen spesielt turisme, der Nord-Finland gjør en god jobb.

Fikk godkjent medlemskap sist sommer

Tornedalsrådet er en samarbeidsorganisasjon for kommunene i Sverige og Finland som ligger langs grensen i Tornedalen og de kommuner i Norge som grenser til dette området.

Initiativet til medlemskapet kom i april 2021 i form av en henvendelse fra Lyngen kvensk-finsk forening. Foreningen mente at Tornedalsrådet kan være et positivt verktøy for utviklingen av grenseområdene, og at Lyngen kan bidra i dette arbeidet, særlig innen kultur og turisme.

Kommunen tok hansken. På forsommeren sendte de en søknad og i juni godkjente rådet Lyngens medlemskap. I desember sa kommunestyret ja, blant anna til vilkårene som betyr kostnader på rundt 70 000 sek.

– Lyngens medlemskap styrker Tornedalsrådet

I Tornedalsrådet er man glad for at Lyngen er kommet med. Rådets formann Roland Kemppainen er godt fornøyd at de når har fire norske kommuner som medlemmer.

At Lyngen kommune blir medlem av Tornedalsrådet, styrker rådets virksomhet både på regionalt og nordisk nivå, sier Kemppainen.

Styreleder Eero Ylitalo mener det også er et viktig bevis på at Tornedalsrådets arbeid verdsettes.

– Og at samarbeidet over grensen oppleves som enda viktigere i framtida, sier han.

Roland Kemppainen, Tornedalsrådets formann og Eero Ylitalo, styreleder.

Roland Kemppainen, Tornedalsrådets formann og Eero Ylitalo, styreleder

Foto: Tuula Ajanki / Tornedalsrådet

Direktør for rådet, Tuula Ajanki, gleder seg til å samarbeide med den nye medlemskommunen.

Et større område vil gi rådets virksomhet større vekt og innebærer at vi får nye samarbeidspartnere.