Hopp til innhold

Kvenenes egen forfatter er borte

Alf Nilsen-Børsskog (1928-2014) var Norges første og eneste romanforfatter som skrev på kvensk. Hans verk har enorm betydning for kvener og brukes i dag også i standardisering av kvensk skriftspråk.

Alf Nilsen Børsskog

Alf Nilsen-Børsskog hentet inspirasjon fra menneskene og naturen i Børselv.

Foto: Ole Magnus Rapp

Alf Nilsen-Børsskog var Norges første og eneste romanforfatter som skrev på kvensk. Hans verk har enorm betydning for kvener og brukes i dag også i standardisering av kvensk skriftspråk.

Skrev tre romaner

Forfatteren begynte sin forfattergjerning i 70-årsalderen, men han rakk å publisere tre store romaner og fem diktverk. Flere manus ligger klar og venter på publisering.

Den første romanen i serien Elämän jatko (Livet fortsetter), Kuosuvaaran takana, (Bak Kuosuvaara) kom ut i 2004 og vekket stor begeistring langt utover landegrensene.

Alf Nilsen-Børsskog vokste opp i en liten kvenbygd i Børselv (Pyssyjoki på kvensk) i Midt-Finnmark og fikk inspirasjon til sine tekster derifra, fra et lite bygdesamfunn med nære relasjoner og godt felleskap.

Alf Nilsen-Børsskogs romaner

Alf Nilsen-Børsskog rakk å gi ut tre romaner på kvensk

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg

Forteller kvenenes egen historie

Anitta Viinikka-Kallinen, førsteamanuensis i finsk og kvensk litteratur ved UiT - Norges arktiske universitet, har fulgt Nilsen-Børsskogs forfatterskap veldig nært.

Anitta Viinikka-Kallinen

Anitta Viinikka-Kallinen, førsteamanuensis i finsk og kvensk litteratur ved Uit – Norges arktiske universitet, plasserer Alf Nilsen-Børsskog sine romaner blant store europeiske klassikere.

Foto: Privat

– Alf Nilsen-Børsskogs betydning for kvener er enestående! Norske forfattere har beskrevet kvener i liten grad og ofte på en nokså negativ måte. Han representerer noe helt nytt: Han forteller kvenenes historie innenfra, sier Viinikka- Kallinen.

Hun mener han beskriver kvenenes egne erfaringer i sine romaner, opplevelser og levemåte.

– Det er meget viktig at også kvenene får sin stemme frem i den multikulturelle norske virkeligheten, sier hun.


– En forfatter i verdensklasse

– Det er blitt fokusert veldig mye på det at Nilsen-Børsskog skrev på kvensk, men det er bare en side av saken. Det er først og fremst innholdet i hans romaner som er fascinerende. Han dokumenterer kvenenes mentalhistorie på en måte som plasserer hans bøker blant de store europeiske klassikerne, sier førsteamanuensis Anitta Viinikka-Kallinen.

Hun mener Alf Nilsen-Børsskog tilhører den litterære eliten – uansett språk. Derfor er det veldig synd at bøkene inntil videre finnes kun på originalspråket kvensk.

Haster med norsk oversettelse

På grunn av fornorskningsprosessen kan de fleste kvenene ikke lenger kvensk og er dermed ikke i stand til å lese bøkene av sin fremste forfatter.

– Dette bør det gjøres noe med. Romanene bør snarest mulig oversettes til norsk, de har selvsagt en spesiell betydning for kvenene selv, men de er også en veldig viktig del av nordnorsk kultur og mentalhistorie, sier førsteamanuensis Anitta Viinikka-Kallinen.

Alf Nilsen- Børsskog skriver om hendelser som lenge har vært underrepresentert i norsk historieskriving og skjønnlitteratur, blant annet konsekvensene av tysk okkupasjon i Nord-Norge, politikernes og myndighetenes agering i Finnmark etter krigen, samt håndtering av ressursene til gjenoppreising etter ødeleggelsene av lokalbefolkningens eiendom.