Hopp til innhold

Norske fiskefartøy trosser russiske missiltester: – Vi blir værende

Kystvakten sier norske fartøy ikke er forpliktet til å forlate området.

Testing av det hypersoniske cruise-missilet Zircon i Barentshavet.

Russerne skulle denne helgen gjennomføre rakettskyteøvelser nord og sør for Bjørnøya. Men norske fiskefartøy nekter å flytte seg fra nedslagsfeltene.

Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Vi har ikke mottatt noe beskjed fra norske myndigheter om å forlate området. Enn så lenge blir vi liggende der vi er, sier reder Dag Jøsund til NRK.

Han eier det norske fiskefartøyet «Nokasa» som ligger 100 nautiske mil sør for Bjørnøya i Barentshavet.

Fredag startet den russiske Nordflåten en større marineøvelse i Barentshavet.

Ifølge The Barents observer skal 20 større overflateskip fra Nordflåten, i tillegg til støttefartøy, ubåter og 8000 soldater, delta i øvelsen.

I forkant av øvelsen har russiske myndigheter sendt ut varsler om stengning av to havområder, med tilsvarende luftrom, nord og sør for Bjørnøya, helt frem til tirsdag.

Havområdene kan derfor potensielt vente å motta nedslag fra russiske missiler gjennom hele øvelsesperioden.

Nordlåten ønsker å gjennomføre missiltester, og har derfor stengt to havområder, med tilknyttede luftrom, mellom 05.00 og 18.00 daglig fra fredag 11. august, til og med tirsdag 15. august.

Områdene ligger nord i norsk økonomisk sone, og sør i fiskevernsonen ved Svalbard.

Flere fiskefartøy, samt et skip fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), oppholder seg lørdag inne i begge nedslagssonene.

Trosser missiltester

Flere norske fartøy oppholdt seg i området der russerne har varslet missiltesting gjennom helgen.

Foto: Skjermdump fra Barentswatch / Barentswatch

Vil ikke forlate området

NRK har snakket med flere av rederne som eier fartøyene i nedslagsfeltet lørdag. Av dem er det noen som helt eller delvis nekter å etterkomme den russiske stengningen av området.

«Bautar» lå lørdag formiddag 60 nautiske mil nord for Bjørnøya, inne i det nordlige nedslagsfeltet for missiltestene.

Skipet eies av Nordfjord havfiske. Daglig leder Odd Einar Mortensen sier til NRK at stengningen kom overraskende på dem, og meget ubeleilig.

Kommer dere til å ta rette dere etter det russiske navigasjonsvarselet - og forlate området?

– Vi har ikke avgjort dette enda, sier en ordknapp Mortensen.

Atlantic fra Ålesund

«Atlantic» er fra Ålesund og eies av Kjell-Gunnar Hoddevik.

Foto: Bilde fra rederiet

– Et direkte overtramp

Kjell-Gunnar Hoddevik er daglig leder i Atlantic Seafish, og eier tråleren «Atlantic». Fartøyet ligger 115 nautiske mil nord for Bjørnøya i det nordlige nedslagsfeltet.

Han sier til NRK at rederiet vurderer situasjonen fortløpende, sammen med skipper og mannskap om bord på fartøyet.

Enn så lenge kommer rederiet ikke til å føye seg etter russernes anmodning om å forlate området.

Denne stengningen kom helt uten forvarsel. Dette har vi aldri opplevd før i norske havområder, sier Hoddevik.

Kjell-Gunnar Hoddevik

Kjell-Gunnar Hoddevik mener norske myndigheter ikke tør å stå opp mot russiske myndigheter.

Foto: privat

Han mener det er uakseptabelt at russiske militære myndigheter mener de kan stenge norske fiskere ute fra egne fiskefelt.

– Dette er de et direkte overtramp, og det skal mye til for at vi forlater områder, sier han.

UD: Russland kan øve i norske havområder

– Havretten gir stater adgang til å gjennomføre militærøvelser i andre staters 200-milssoner, sier talsperson i Utenriksdepartementet i Oslo, Ane Haavardsdatter Lunde til Barents Observer fredag.

– Russland kan derfor gjennomføre militære treningsaktiviteter i norsk 200-milssone, legger hun til.

Lunde understreket samtidig til avisa at norske myndigheter forutsetter at russiske militærøvelser «utføres på en måte som ivaretar norske rettigheter under havretten og folkeretten generelt».

FISKEBÅT KONFERANSEN 2023, Audun Maråk, adm. direktør Fiskebåt

Den norske tråler-sjefen Audun Maråk leder Fiskebåt, som organiserer havfiskeflåten og den større kystfiskeflåten.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Kan ikke tvinge bort norske fartøy

Daglig leder i Fiskebåt, Audun Maråk, sier til NRK at de jevnlig har tatt opp, med norske myndigheter, de negative konsekvensen russiske øvelser har for den norske fiskeflåten.

Han har forståelse for at det er vanskelig for norske myndigheter å nekte slik aktivitet:

Men det er veldig spesielt at et land, som har angrepet sitt eget naboland, nå gjennomfører militærøvelser i norske havområder. Dette burde de ikke ha anledning til, sier Maråk.

Les også Fiskere fikk ikke beskjed om ny russisk storøvelse i norsk farvann

Luftvernøvelser, Nordflåten, Barentshavet

Han bekrefter til NRK at hans organisasjon har oppfordret egne medlemmer til å ta egne valg, om de skal føye seg for slike russiske missiltester fremover.

– Vi har sagt til medlemmene våre at russerne er forpliktet til å sikre seg at det ikke er noe fiskeriaktivitet i et område, før de gjennomfører missiltester.

– De fartøy som velger å fortsette fiske, er derfor i sin fulle rett, sier Maråk.

Kystvaktskipet KV Bergen

«KV Bergen» har valgt å ligge utenfor det sørlige missilskytefeltet. De driver fiskerioppsyn i området.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Kystvakten: – Ikke forpliktet til å forlate området

Operasjonsleder i Kystvakten, Njål Røkenes, bekrefter at de er til stede i nærheten av det sørlige nedslagsfeltet med kystvaktskipet «KV Bergen».

Lørdag formiddag var en lettbåt fra fartøyet på vei inn i missilskytefeltet med kurs mot fiskefartøyet «Nokasa».

– Norske fartøy er ikke er forpliktet til å forlate området, sier Røkenes.

– Vi har ikke planer om å nekte norske fartøy å oppholde seg i området. Men om du ikke - må være i området - så ville jeg holdt meg utenfor.

Les også Norske havforskere utestenges fra russiske hav­områder: – Vi har ikke reell tilgang

Ole Arvid Misun

NRK har snakket med norske fartøy som sier de har fått samme beskjed fra Kystvakten.

Røkenes sier at det er den part som opprettet slike varslingsområder, som har ansvaret for å få de tømt for fartøy, om de skal gjennomføre missiltester.

– Det er de som skal skyte missiler, som må forsikre seg at området er klarert for fartøy, sier han.

Operasjonslederen legger også til at Nordflåten har tidligere opprettet slike varslingsområder, i norske hav, uten å gjennomføre de varslede missiltestene.

Forskerne er på tokt med «H.U. Sverdrup II» og FFI for å skyte seismikk på merket torsk som skal gyte i Austevoll.

Også det militære forskningsskipet «H.U. Sverdrup II», som driftes av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), oppholder seg inne i det sørlige nedslagsfeltet lørdag.

Foto: Erlend Astad Lorentzen

Norsk forsvarsskip inne i nedslagsfeltet

«H.U. Sverdrup II» eies av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og oppholder seg nå i det sørlige nedslagsfeltet.

Pressetalsmann i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Reidar Flasnes, bekrefter at Forsvaret har et fartøy inne i et av nedslagsfeltene.

Han sier forsvaret ikke ikke har noen formening om norske fartøy bør oppholde seg i området, eller ei.

Det er Russland som har opprettet dette skytefeltet. Det er også de som er ansvarlig for å klarere et slikt område om de har planer om å gjøre alvor av missiltestene, sier Flasnes.

Les også Over 80 prosent av russiske fiskekvoter i Barentshavet fiskes i norske havområder

Russisk fiskebåt i Tromsø havn. Det russiske flagget vaier i vinden.

– Bør absolutt ikke skyte

– Hva skjer om de skyter missiler inn i området mens norske sivile fartøy oppholder seg der?

Da bør de absolutt ikke skyte missiler inn i disse feltene, sier Flasnes.

Samtidig sier han at norske fartøy i prinsippet bør forholde seg til slike navigasjonsvarsler.

– Vil norske myndigheter bistå russiske myndigheter ti å rydde disse missilskytefeltene for sivile fartøy?

– Det er en problemstilling som ienda ikke har dukket opp, så det vet jeg ikke, sier Flasnes.

Mannskapet på Atlantic

Mannskapet om bord på «Atlantic» har foreløpig ingen planer om å forlate det relativt gode fiske nord for Bjørnøya.

Foto: Privat

– Risikerer ikke liv og helse

Kjell-Gunnar Hoddevik tror ikke norske myndigheter tørr å utfordre Russland, til tross for at de jevnlig forsøker å stenge norske havområder.

– Jeg tror ikke norske myndigheter tørr å tråkke russerne på tærne. De har rett og slett for stor respekt overfor dem, mener han.

Les også Vil stoppe russiske forskningsfartøy å kartlegge havbunnen rundt norske olje- og gassinstallasjoner

Russiske forskningstokt 2023

Hoddevik sier rederiet vurderer fortløpende om de skal finne seg et annet sted å fiske.

– Om vi må, så kan det være at vi bare stikk derifra. Det er nok av mulighet til å få fisk andre plasser, sier Hoddevik.

Han mener sikkerheten til mannskapet kommer først.

– Vi skal ikke risikere liv og helse til mannskapet vårt.

Audun Maråk sier det er uakseptabelt at Russland fortsetter å ta seg til rette i andre lands havområdene.

– Man kan ikke jage bort fiskefartøy, som driver aktivt fiske. Russerne må gjennomføre øvelser på en måte som ikke er til skade for norsk fiskeriaktivitet, sier han.

Maråk avviser samtidig at rederne, og Fiskebåt, har koordinert seg med norske myndigheter i forkant av denne saken.