Hopp til innhold

Over 80 prosent av russiske fiskekvoter i Barentshavet fiskes i norske havområder

De russiske kvotene i Barentshavet har en verdi på mellom 10 og 15 milliarder kroner i år. Det aller meste fiskes i norske havområder.

Russisk fiskebåt i Tromsø havn. Det russiske flagget vaier i vinden.

Russlands andel av fiskekvotene i Barentshavet har en verdi på mellom 10 og 15 milliarder kroner. Det viser en beregning gjort av NRK basert på tall fra Fiskeridirektoratet, Norges Råfisklag og Sjømatrådet.

Foto: Knut Anders Finnset / NRK

– Vi trenger å ivareta fiskeriavtalen med Russland. Det mener jeg vi kan gjøre samtidig som vi stenger de siste tre havnene for russiske fiskefartøy i Norge, sier Ola Elvestuen til NRK.

Han sitter på Stortinget for partiet Venstre.

Tall fra Fiskeridirektoratet viser at over 80 prosent av russiske fiskekvoter i Barentshavet blir fisket i norske havområder.

Norske fiskere fisket til sammenligning bare 1,5 prosent av sine kvoter i russiske sone.

NRKs beregninger viser at verdien på russiske fiskekvoter i Barentshavet i år er på mellom 10 og 15 milliarder kroner.

Les også Russisk trussel mot Norge om det kommer flere sanksjoner

Russisk tråler Petsjora, Pechora, legger til kai i Kirkenes. Tollere fra Tolletaten går om bord på kontroll.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (Venstre) vil stenge norske havner for russiske fiskefartøy.

Foto: Peder Martin Bergholt

Elvestuen: Gir tilgang på større fisk i norske havområder

I 2022 fisket russiske fartøy 357.220 tonn fisk i norsk økonomisk sone og Svalbardsonen. Mens norske fiskere fisket 4.838 tonn i russisk sone.

Dermed fisket russiske fiskefartøy 73 ganger mer fisk i norske havområder, enn norske fiskere fisket i russiske havområder.

Under de felles norsk-russiske fiskeriforhandlingene i fjor høst truet Russland med å si opp den norsk-russiske fiskeriavtalen. Russland ville gjøre alvor av trusselen om Norge endret tilgangen til norske havner for russiske fartøy.

– Dette avviste vi ovenfor russisk side, sier hav- og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK.

Jeg tror Russland har en interesse av å være en del av fiskeriavtalen med Norge. Det gir dem tilgang til bedre fiske i norske havområder, sier Elvestuen.

Årsaken er vandringsmønstrene til de store fiskebestandene i Barentshavet.

Utbredelse av skrei (nordaustarktisk torsk)

Torsken langs kysten av Norge vokser delvis opp i russiske havområder.

Foto: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Deler av torskebestanden vokser opp i russisk sone. Senere migrerer bestanden inn i norske havområder der det kommersielle fisket på arten foregår.

Les også Russiske sjøfolk kan ferdes fritt over store deler av Troms: – Lite forståelig

Russiske trålere i Tromsø havn

Elvestuen peker på at NRK i en rekke artikler har påvist at russiske trålere kan ha blitt brukt til etterretningsvirksomhet i norske havner, og i norske havområder.

I tillegg har NRK avdekket at politiet i Troms og Finnmark håndhever landlov for utenlandske sjøfolk forskjellig. Dermed har russiske sjøfolk kunne ferdes fritt i deler av Troms, fra fartøy i havn i Tromsø.

Rasmus Bertelsen

Rasmus Gjeddsø Bertelsen er professor i Nordområdestudier ved UIT Norges arktiske universitet.

Foto: Eskild Johansen / NRK

UIT-professor: – Men man velger ikke sin egen geografi

Rasmus Bertelsen er professor i Nordområdestudier ved UIT Norges arktiske universitet.

Han mener det kan være vanskelig å vite hvordan Russland vil reagere om Norge stenger havnene:

– Men man velger ikke sin egen geografi. Man velger heller ikke sin egen natur. Det norsk-russiske naboskap er i høy grad definert av de felles norsk-russiske fiskeressursene i Barentshavet, sier Bertelsen.

Les også Norske fiskere overvåkes digitalt, mens russerne får bruke telefaks

Fiskeridirektoratet sporer fiskebåter.

Han frykter en havnestenging kan få konsekvenser for forholdet mellom Norge og Russland:

– Man er nødt til å overveie veldig nøye hvordan det fremtidige naboskapet med Russland skal se ut. Både sett i forhold til de nye geopolitiske forholdene, men også de naturlige geografiske forholdene, som ligger som forutsetning i naboskapet, sier han.

Geir Hønneland i Helsingforskomiteen i en park i høstlige omgivelser, i bakgrunnen ser vi et huskestativ og et gjerde.

Geir Hønneland er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Han forsker på den norsk-russiske fiskeriavtalen.

Foto: Matias Hamre

Forsker: – Vil miste tilgangen til det beste fisket

Russland har økonomiske interesser i å beholde den norsk-russiske fiskeriavtalen uavhengig av tilgang på norske fiskerihavner. Spesielt siden avtalen sikrer russiske fiskefartøy tilgang på norske havområder.

Det mener Geir Hønneland, som er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt:

Det ville vært svært ulønnsomt for russiske fiskerederier å fiske småtorsk utenfor Kolahalvøya.

I utgangspunktet har russerne ingen økonomisk interesse i å trekke seg ut av forvaltningssamarbeidet med Norge. Da vil de miste tilgangen til det beste fisket i Barentshavet, sier Hønneland.

Les også Norske fiskere overvåkes digitalt, mens russerne får bruke telefaks

Fiskeridirektoratet sporer fiskebåter.

Hønneland understreker at dette forutsetter at Russland vektlegger de økonomiske resultatene av avtalen.

Han mener det storpolitiske spillet er avgjørende om Russland beholder avtalen eller ikke:

Den eneste grunnen jeg kan se for meg, er om øverste politiske nivå i Russland beslutter å trekke landet ut av slike internasjonale samarbeid, sier Hønneland.

Ingrid K. Pettersen

Ingrid K. Pettersen er tidligere markedsanalytiker i Sjømatrådet og forsker nå på fiskeri og marked ved Norges fiskerihøgskole.

Foto: Eskild Johansen / Eskild Johansen

Forsker frykter overfiske

Om vi ikke lenger har en felles forvaltning av disse fiskebestandene i Barentshavet, risikerer vi i verste fall det vi kaller for «allmenningens tragedie», sier forsker Ingrid Pettersen.

Hun er tidligere sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, og forsker på markedsadgang for fisk ved Norges fiskerihøgskole.

Også for norske fiskerier kan det bli katastrofalt:

– Uten en felles kvoteavtale mellom Norge og Russland kan det oppstå et overfiske, og bestandene fiskes opp, sier Pettersen.

Hun tror russiske fiskere vil kunne fiske i russisk sone, selv om de kanskje vil få lavere priser på fisken:

Vi vet at russerne har vært flink til å finne nye markeder for sin fisk, så det er grunn til å tro at de vil få omsetning på fisken sin.

Bjørnar Skjæran, fiskeriminister (AP). På Rowenta.

Hav- og fiskeriminister Bjørnar Skjæran ombord på kystfiskebåten «Rowenta» i januar i år.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Skjæran: – Viktig at vi har en bærekraftig forvaltning

Hav- og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) mener det ikke er avgjørende for den norsk-russiske fiskeriavtalen, at russiske fiskefartøy får tilgang på norske havner:

– Havneanløp har ingen direkte sammenheng med fiskeriavtalen. Men det er rett å se disse tingene i sammenheng.

Han mener det er i norske interesser å ha ro rundt fiskeriene i Barentshavet:

– Det er viktig at fiskerne kan utøve sitt yrke som normalt. Det er også viktig at vi har en bærekraftig forvaltning av bestandene i Barentshavet, sier Skjæran.