Hopp til innhold

Svært mange pasienter møter ikke opp til timer – gir store problemer for sykehusene

Antallet pasienter som ikke møter opp til sykehustimer er nå nesten like stort som antallet pasienter som står på venteliste til å konsultasjon på norske sykehus.

Frida - ikke møtte pasienter

Nesten 300.000 pasienter har hittil i år ikke møtt opp på sine konsultasjoner på norske sykehus. Helsesekretærene er en av de som får mye merarbeid av ikke-møtte timer. Frida Gamst Hagen bruker mye tid på å rokere konsultasjoner på øre-nese-hals poliklinisk avdeling på UNN i Tromsø.

Foto: Pål Hansen / NRK

Ifølge en kartlegging gjort av NRK, er nesten 300.000 konsultasjoner på norske sykehus hittil i år ikke blitt gjennomført.

Grunnen er at folk ikke møter opp – og at mange heller ikke sier ifra om at de uteblir.

Tallet utgjør om lag 5 % av alle oppsatte timer, nesten 6,7 millioner konsultasjoner årlig.

Samtidig står 467.373 pasienter på venteliste for å få time.

Nå slår ansatte alarm om hvor alvorlig det er for drifta at folk ikke møter opp til timene sine.

Kan ikke gi timene til andre pasienter

Harald Sunde er medisinsk fagsjef på Finnmarkssykehuset. Han forklarer at de 6–7 % som ikke møter, fører til at de ikke får utnyttet kapasiteten sin.

En stor del av timene som folk ikke møter opp til, kan nemlig ikke brukes til å hjelpe andre pasienter.

– Har vi for eksempel en pasient som skal undersøke tykktarmen, involverer det et tømmingsregime. Hvis timen avlyses dagen før, er det ikke lett å kalle inn en ny pasient på veldig kort varsel, sier Sunde.

Harald Gunnar Sunde

Fagsjef Harald Sunde ved Finnmarkssykehuset håper at digitalisering av timer vil kunne føre til at enda flere av deres oppsatte konsultasjoner tas i bruk.

Foto: Kristina Kalinina

Alle oppsatte konsultasjoner og operasjoner ved norske sykehus er nøye planlagt. Enkelte operasjoner kan involvere opp til 30 ansatte.

Konsekvensene når uteblivelsene bygger seg opp, er betydelige. Møter du ikke opp til timen din, mister potensielt et helt knippe helsepersonell tiden de har satt av til å hjelpe deg.

Derfor er sykehusene helt avhengig av at folk møter opp.

Poliklinikkene får mye merarbeid

Frida Gamst Hagen er kontormedarbeider ved den polikliniske øre-nese-hals-avdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Hun bekrefter at ventelistene er veldig lange.

De som ikke møter opp må ofte settes opp på nye timer – noe som igjen fører til enda lengre lister.

Helsesekretæren mener det største problemet med at folk ikke møter opp, ikke er at det er dyrt: men at driften blir skadelidende.

– Den legen som er på poliklinikken er der for å ta unna pasienter. Møter ingen opp på timen, blir tida som oftest direkte bortkastet.

Les også Even (1) er én av 100.000 som må vente

Even Tonatiuh

Økonomien rammes når pasientene uteblir

– Hittil i år har vi hatt 254.500 konsultasjoner, og 11.749 av disse har ikke møtt opp. Dette utgjør 2,2 millioner kroner i rene kostnader.

Det sier økonomisjef på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Lars Øverås.

Øverås mener det økonomiske tapet ikke er det verste for sykehuset:

– Vi kunne hjulpet andre pasienter raskere hvis folk møtte opp til timen sin.

Lars Øverås - økonomidirektør på UNN

Lars Øverås sier det koster Nord-Norges største sykehus 2,2 millioner årlig at folk ikke møter til timene sine.

Foto: Per-Christian Johansen / Per-Christian Johansen

Om lag 11.000 pasienter står til enhver tid på venteliste for å få konsultasjon på UNN.

Gjennomsnittlig ventetid for en pasient er 79 dager. Dette er nesten på landsgjennomsnittet, som ifølge Helsedirektoratet er 75 dager.

Dermed er faktisk andelen pasienter som ikke har møtt til timen på UNN, per nå større enn andelen pasienter som venter på time.

– Vi vet ikke hvorfor folk ikke møter opp, sier Øverås.

Les også En av fire kvinner møter ikke opp til mammografi

Ailen Sunde Stavmen, radiograf ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

At mange ikke møter opp, er kjent for helsevesenet. For 2 år siden tok Helsedirektoratet grep gjennom å øke gebyret på å ikke møte opp til avtalte timer.

Kostnaden på 1053 kroner, samt å avbestille minst 24 timer før timen, ser ikke ut til å ha gitt tydelig nok effekt.

Ikke-møtte konsultasjoner på norske sykehus, hittil i 2022

Sykehus

Ikke-møtte konsultasjoner

Østfold

25.000

UNN

11.750

Vestre Viken

24.584

Helse Vest

52.247

Sørlandet

14.006

Vestfold

14.976

Helgeland

3766

Finnmarkssykehuset

5059

OUS

51.671

Innlandet

6255

Telemark

7704

Sunnaas

148

Ahus

28.222

St.Olavs hospital

10.114

Møre

5114

Nord-Trøndelag

3643

Nordlandssykehuset

6921

TOTALT

271.180

Tror økt digitalisering kan bedre situasjonen

Harald Sunde ved Finnmarkssykehuset mener en kombinasjon av digitale innkallingsrutiner, og at pasienten er tidligere ute med å si ifra til sykehuset kan gi færre ubrukte timer.

At man må vente på et fysisk brev i konvolutt, mener han er tungvint.

Helsevesenet bruker i stor grad innkallinger i brevs form til sykehuskonsultasjoner.

Hammerfest sykehus

Ved Finnmarkssykehuset er det om lag 100.000 polikliniske konsultasjoner årlig. 6-7% av disse timene møter ikke pasientene opp til.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche

Sunde sier det er gode grunner til det, da sensitive opplysninger ikke er like lett å digitalisere.

Derfor er enn så lenge timer hos frisører, bilreparasjoner eller håndverkere enklere å flytte på, sammenlignet med helsevesenet.

Les også Even (1) er én av 100.000 som må vente

Even Tonatiuh

Sunde mener forklaringen på at så mange ikke møter opp, er sammensatt.

Noen blir friske frem til timen, og har ikke lengre behov for helsehjelp. Noen blir sykere, og får annen hjelp i mellomtiden. Atter andre forhindres av logistikk eller familiære årsaker, eller rett og slett glemmer timene sine.

Fagsjefen oppfordrer de som vet at de ikke kan møte, om å gi beskjed så fort som mulig.

Han håper Finnmarkssykehuset kan sende ut elektroniske innkallingsbrev for å avhjelpe situasjonen. De håper dette er på plass i løpet av året.

Men hva som faktisk er årsakene til at folk uteblir, finnes det ikke samlet nasjonal statistikk på.

Enn så lenge går verdifull konsultasjonstid på norske sykehus tapt, hver dag.

Les også Over halvparten av innvandrerkvinner dropper å sjekke seg: – ​​​​​​​ Dette må vi gjøre noe med

Bilde av Falastin Alasoow som sitter på legekontoret. Hun ser på skjermen. Hun har på seg hijab og briller. Hun har stetoskop rundt halsen. Det er to pc-skjermer ved siden av henne. Hun er mørk i huden.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark