Hopp til innhold

Even (1) er én av 100.000 som må vente

De største sykehusene i landet har utsatt eller avlyst tusenvis av operasjoner og konsultasjoner som følge av koronakrisen. Helseministeren mener situasjonen er bekymringsfull.

Even Tonatiuh

Even Tonatiuh er ett og et halvt år gammel, og har fått tre viktige legetimer utsatt i mars.

Foto: Marit Gjellan / NRK

Mer enn 100.000 polikliniske avtaler og 5000 operasjoner er utsatt eller avlyst ved de største sykehusene i landet som følge av koronapandemien.

Det viser tall NRK har innhentet (se egen tabell lenger ned i saken).

Helseminister Bent Høie (H) kaller situasjonen bekymringsfull. Han mener sykehusene over påske må begynne å ta inn pasienter igjen.

– Nå vet vi at vi har mer kontroll på smittespredningen. Min beskjed til helsetjenesten er derfor at de nå må øke den vanlige aktiviteten sin, sier Høie.

Han bekrefter at ventelistene ved norske sykehus blir lengre som følge av pandemien.

– Det er bekymringsfullt, men et resultat av at de har forberedt seg på en situasjon som kunne ha kommet, sier han.

Bent Høie

Helse – og omsorgsminister Bent Høie sier sykehusene må øke den vanlige aktiviteten sin etter påske.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Tre sykehustimer utsatt

En av dem som har fått sykehustimer utsatt som følge av koronaviruset er Even Tonatiuh (1). Han har et sjeldent syndrom og trenger hjelpemidler for å bevege seg som han vil.

Føttene tåler ikke så mye belastning, men sykehustimen for å få skoene han må ha, er utsatt.

Til sammen har han fått utsatt tre viktige legetimer i mars som følge av koronaviruset.

Barnehagen der han får ekstrahjelp med språk, er stengt.

– Vi er redde for at han nå skal havne veldig langt bak de andre i samme årskull, sier faren Martin Strand.

Martin Strand

Far Martin Strand er bekymret for sønnens utvikling når legetimene er utsatt og barnehagen stengt.

Foto: Marit Gjellan / NRK

Kreft og rusbehandling skjermet

Ved St. Olavs hospital som Even sogner til har hver tredje konsultasjon blitt utsatt eller avlyst. Det samme gjelder 70 prosent av operasjonene.

– Mange pasienter har ikke fått den timen de skal ha. Vi gjør en individuell vurdering av hver enkelt pasient om det er forsvarlig å utsette timen, sier Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital.

Ved Sørlandet sykehus er aktiviteten redusert med 40 prosent. Administrerende direktør Nina Mevold bekrefter at koronaepidemien har påvirket øvrig sykehusbehandling betydelig de siste ukene.

– Situasjonen er krevende. Vi må prioritere det som haster mest og som er mest alvorlig for pasientene, sier Mevold.

Nina Mevold sykehusdirektør Sørlandet sykehus Mars 2020

Direktør ved Sørlandet sykehus Nina Mevold har krevende dager. De siste ukene er 10 800 pasientkonsultasjoner utsatt eller avlyst for å forberede sykehuset på flere koronapasienter.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Møter forståelse fra pasientene

Bare de siste tre ukene har 10.800 polikliniske timer blitt utsatt eller avlyst ved sykehusene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.

For operasjoner er antallet 560 ved de tre avdelingene.

Det er kun kreftbehandling, fødsler og poliklinisk rusbehandling som har blitt skjermet.

Ved Haukeland universitetssjukehus har 29.000 polikliniske konsultasjoner og mer enn 1000 operasjoner blitt satt på vent.

Administrerende direktør Eivind Hansen sier de har møtt stor forståelse hos pasientene for at dette har vært riktig å gjøre.

– Det var nødvendig å redusere planlagt aktivitet for å kunne forberede oss på å ta imot covid-19-pasienter og samtidig behandle de som trenger sykehuset mest, sier han.

Utsatte og avlyste polikliniske avtaler og operasjoner

SYKEHUS

ANTALL UTSATTE OG AVLYSTE KONSULTASJONER

ANTALL UTSATTE OG AVLYSTE OPERASJONER

Oslo universitetssykehus (OUS)

9000*

600*

Akershus universitetssykehus (Ahus)

17 400

1200

Haukeland universitetssjukehus

29 000

1023

St. Olavs hospital

12 000

1200

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

11 500

300

Sørlandet sykehus (SSK)

10 800

560

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

7500

651

Totalt

97 200

5534

* OUS har kun tall for uke 12.

* OUS har kun tall for uke 12

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel som ble publisert første gang fredag 3. april.

Må ta igjen etterslepet

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier at sykehusene har vært nødt til å usette pasientavtaler for «å rydde plass».

– Det er ikke slik at noen skal få hjelp og andre ikke, men noen må vente litt lenger enn andre på behandling. Sykehusene må nå prioritere de som er alvorligst syke, sier Erlandsen.

Hun bekrefter at situasjonen innebærer et etterslep som må tas igjen.

– Vi vet ikke når vi kommer tilbake til en normalsituasjon. Når vi er der må hele helsetjenesten jobbe for å ta igjen etterslepet, sier hun.

Erlandsen opplyser at regjeringen vil komme med forslag til økte bevilgninger til helseforetakene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020.

Færre kontakter øyeblikkelig hjelp

Det er ikke bare pasientkonsultasjoner og operasjoner som reduseres. Færre pasienter kontakter også øyeblikkelig hjelp.

Ved Sørlandet sykehus er det en nedgang på 30 prosent de siste to ukene.

Dette bekymrer sykehusets ledelse. De frykter at folk lar være å ta kontakt fordi de er redde for smitte eller for å overbelaste sykehuset.

– Vi har kapasitet og gode smittevernrutiner. Folk trenger ikke å være bekymret for dette. Det er mindre smitte internt på sykehuset enn det er ute blant befolkningen. Vi har gode rutiner, forsikrer fagdirektør Susanne Hernes.

Operasjonsavdeling Flekkefjord sykehus

Pasienter i hele landet blir nødt til å vente på operasjoner som følge av koronakrisen. Samtidig er det færre som ber om øyeblikkelig hjelp, og noen er redde for å dra på sykehuset.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Nye løveunger i Dyreparken 00:43
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 20 1,06 kr
Dyrest kl. 08 1,55 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %