Hopp til innhold

Mener jeger- og fiskerforbundet snakker med to tunger om fjelloven

Stortingskandidat Siv Mossleth (Sp) mener det er merkelig at forbundet mener én ting i sør og noe annet i Nordland og Troms.

Fjelloven

TO «LOVLØSE» FYLKER: I Nordland og Troms gjelder ikke fjelloven.

Foto: NRK

Siv Mossleth, leder i rovviltnemda i Nordland

HENGER IKKE PÅ GREIP: Siv Mossleth mener det ikke henger på greip at jeger og fisk sentralt har forskjellig syn på nord og sør.

Foto: Nordland fylkeskommune Thor-Wiggo Skille

– Jeger og fisk støtter opp om fjelloven, og vil videreføre den i Sør-Norge. Men det samme Jeger- og Fiskeforbundet mener det er problematisk å innføre loven i Nordland og Troms, påpeker Siv Mossleth, stortingskandidat for Senterpartiet i Nordland.

Slik NRK meldte tidligere i dag, tirsdag, har 11 kommuner i Nordland og Troms – så langt – gjort vedtak om å innføre fjelloven. Norges Jeger- og Fiskerforbund sentralt er bekymret for utviklingen.

– Jeg har problemer med å forstå at forskjellen i holdningen jeger og fisk har til nord og sør i landet, sier Mossleth, som er varaordfører i en av kommunene som har vedtatt fjelloven, Saltdal.

– To tunger

Selv om det er ulike syn innad i Jeger- og Fiskerforbundet, støtter forbundet sentralt «videreføring» av fjelloven i Sør-Norge – men de ønsker ikke loven i Nord-Norge.

– Det henger ikke på greip. Det er merkelig at jeger og fisk mener én ting i sør og noe annet i Nordland og Troms. De taler med to tunger, sier Mossleth.

– Jeg synes vi skal ha lokal forvaltning på statens grunn i Nordland og Troms. Det handler om råderett over ressursene, og at inntektene som genereres i områdene bør tilfalle områdene, og ikke sendes sørover, sier Mossleth.

– Dette har med rettferdighet for loven å gjøre, sier hun.

NJFF: – Fungerer godt i både nord og sør

I dag gjelder ikke fjelloven i Nordland og Troms. Loven sørger for at retten til å forvalte land og vann der staten er grunneier, er et lokalt ansvar. Men i dag er det Statskog som forvalter områdene i nord, og blant annet har ansvar for jakt og fiskekort.

Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) mener det er forskjell på å snakke med to tunger, og å ha fokus på to ting samtidig. De mener de gjør det siste.

– Vi er også fornøyde med det regimet for jakt og fiske som er i Nordland og Troms i dag, så det går an å ha flere regimer som fungerer bra, sier fagsjef i forbundet Siri Parmann.

Hun mener Statskogs forvaltning fungerer bra i nord:

– I dag er det slik i Nordland og Troms at alle som er bosatt i Norge har rett til jakt og fiske. Det er vi veldig fornøyd med. Og så ser det slik at i situasjoner med behov for regulering, trer det inn en rimelig fordeling mellom de som bor i de enkelte kommunene, og de som er tilreisende og ikke bor der. Den ordningen fungerer bra i nord.