Hopp til innhold

Et skred av kommuner trosser staten og innfører fjelloven

I alt 11 kommuner har til nå vedtatt å innføre loven som ikke gjelder i Nord-Norge, og trolig blir det flere. Norges Jeger- og Fiskerforbund er bekymret.

Fjelloven

GJELDER IKKE I NORD: Fjelloven, som sørger for lokal rett til land og vann på statens grunn, gjelder kun i Sør-Norge.

Foto: NRK

– Vi ønsker å beholde dagens lovgivning, fordi vi mener den er den beste for jakt og fiske, sier fagsjef Siri Parmann i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Men nå følger et skred av kommuner i Nordland og Troms som har vedtatt å innføre fjelloven – så langt 11 kommuner.

Kommunene som har innført fjelloven er: Bardu, Storfjord, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Saltdal, Hattfjelldal, Grane, Meløy, Hemnes og Sørfold. Dette selv om Landbruksdepartementet på 90-tallet satte ned foten for at kommuner i Nord-Norge kunne innføre fjelloven.

Så sent som i juli ga samme departement flere kommuner beskjed om at de ikke kan innføre fjelloven.

– Kommunene er utålmodige

Advokat Caroline Lund

FLERE KOMMUNER GJØR VEDTAK: Advokat Caroline Lund forteller at enda flere kommuner skal gjøre vedtak om fjelloven.

Foto: Frank Nygård / NRK

I dag gjelder ikke fjelloven i de to fylkene, noe som fører til at retten til land og vann på statens grunn ikke er på lokale hender.

Den siste tiden har imidlertid flere kommuner gjennom Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, jobbet for fjelloven.

Advokat i USS Caroline Lund forteller at ytterligere flere kommuner planlegger å innføre fjelloven. Nye vedtak ventes i september.

– Det er vel slik at en del kommuner begynner å bli skikkelig utålmodige, sier Lund.

Lund peker blant annet på at de 10 år gamle anbefalingene fra et offentlig oppnevnt utvalg, Samerettsutvalget 2, om blant annet å fjerne Statskog som grunneier i de to fylkene, aldri har blitt behandlet av Stortinget.

– Kommunene føler at de har vært lojale og ventet på utredninger. Samtidig mener de at loven åpner for at de kan innføre fjellstyrer allerede nå, sier hun.

Leif Bjørnar Seppola

DER LOVEN IKKE GJELDER: I Storfjord kommune i Troms, der bonde Leif Bjørnar Seppola bor, gjelder ikke fjelloven. Nå har kommunen bestemt å gjøre den gjeldende.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

NJFF: – Uønsket endring

Et fjellstyre oppnevnes der fjelloven gjelder. De har som ansvar å forvalte statens grunn i de enkelte kommunene på vegne av lokalbefolkningen, fremfor at dette er statens ansvar.

Denne modellen frykter Norges Jeger- og Fiskerforbund. De mener fjelloven fungerer i Sør-Norge, men at den ikke er en god løsning for Nord-Norge:

– Vi ønsker en videreføring av dagens bestemmelser for jakt og fiske i Nordland og Troms. Dersom man innfører fjelloven slik den gjelder i Sør-Norge, innebærer det at man får en endring slik at de lokale fjellstyrene kan velge å forbeholde småviltjakt med hund til folk i den kommunen det gjelder, sier Siri Parmann i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Dette er en endring som vi mener ikke er ønskelig. Sett fra den lovgivingen som er i dag og den ordningen som er i dag, og det faktum at mange i Nordland og Troms bor i de kystnære områdene, og ikke i de indre strøkene hvor man har de store områdene med statsallmenning, sier Parmann.

​MER OM FJELLOVEN: