Marianne Telle trekker seg som styreleder i Helse Nord

Dagen etter at styrelederen ble sykemeldt, har hun valgt å trekke seg fra vervet i Helse Nord.

Marianne Telle

TREKKER SEG: Marianne Telle trekker seg som styreleder i Helse Nord.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Jeg har i dag snakket med Marianne Telle. Hun er for tiden sykmeldt, men har meddelt meg at hun ønsker å trekke seg som styreleder av hensyn til Helse Nord RHF og resten av styret sin mulighet til å lede helseregionen i denne krevende perioden, skriver helseminister Bent Høie i en pressemelding.

– Det er et ønske som jeg respekterer. Marianne Telle har ledet styret i Helse Nord gjennom svært krevende tider, og jeg er takknemlig for den jobben hun har gjort, skriver Høie videre.

Styrets nestleder Inger Lise Strøm overtar som styreleder inntil videre.

I forrige uke meldte Telle seg inhabil i den videre prosessen rundt luftambulansetjenesten i Norge. Telle er direktør i selskapet Bedriftskompetanse. Selskapet har lenge hatt en avtale om å hjelpe til med å skaffe piloter til Babcock, selskapet som tar over luftambulansetjenesten neste sommer.

Selv om Bedriftskompetanse og Babcock har valgt å avslutte avtalen, har hele prosessen fått flere til å reagere, og mange mener Telle burde trekke seg fra vervet sitt som styreleder.

Søndag ble Telle sykemeldt på ubestemt tid, og mandag kom altså beskjeden om at hun trekker seg fra vervet som styreleder.

Møte i morgen

I pressemeldingen fra Helse Nord understreker Bent Høie at det ikke er kommet frem noen opplysninger som tilsier at Marianne Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen, eller fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling.

Styret i Helse Nord er innkalt til et ekstraordinært styremøte i Tromsø tirsdag, for å drøfte situasjonen i luftambulansetjenesten.

Ifølge saksframlegget fra administrerende direktør Lars Vorland, er situasjonen vanskelig, men håndterbar. Vorland mener at de tiltakene som er satt i verk, blant annet innleie av fly, gjør at pasientsikkerheten opprettholdes.

– Forståelig at hun trekker seg

Leder for Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth, mener det er forståelig at Marianne Telle nå trekker seg som styreleder for Helse Nord.

Myrseth har vært svært kritisk til anbudsrunden rund luftambulansetjenesten, og mener Telles avgjørelse kan bidra til litt mer ro i saken.

– Telles inhabilitet har vært uheldig. Det er uheldig for tilliten til både prosessen og til Helse Nord, som er en viktig institusjon, sier Myrseth.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord sier han har stor forståelse for at situasjonen ble krevende for Telle og at hun derfor har valgt å trekke seg.

– Jeg vil takke Marianne Telle for den innsatsen hun har gjort som styreleder i Helse Nord RHF. Jeg vil understreke at hun ikke har fått taushetsbelagt informasjon om flyanbudet og har heller ikke kunnet påvirke anbudet, slik enkelte forsøker å framstille det, sier Lars Vorland.