– Medietrykket mot Telle har vært uforsvarlig stort

Den fungerende styrelederen i Helse Nord retter en pekefinger til media, etter at Marianne Telle i går valgte å trekke seg som styreleder.

Styreleder Marianne Telle i Helse Nord

Styreleder Marianne Telle i Helse Nord, her avbildet i forbindelse med en tidligere sak.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Mandag kom beskjeden om at Marianne Telle har valgt å trekke seg fra ledervervet i Helse Nord.

Det skjer etter at Telle i forrige uke meldte seg inhabil i behandlingen av krisen i luftambulansetjenesten. Bakgrunnen er at Telle er direktør i selskapet Bedriftskompetanse, som inntil nylig har hatt en avtale om å hjelpe til med å skaffe piloter til Babcock.

– Jeg oppfatter at medietrykket mot henne som person har vært uforsvarlig stort, sier Inger Lise Strøm.

Nestlederen i Helse Nord overtok i går styreledervervet, og retter kritikk mot medias dekning av saken, som hun ikke er helt fornøyd med.

Jeg synes ikke det fokuset hun har fått, har vært fortjent.

Burde fokusert mer på sak

Selv om Telle meldte seg inhabil, har flere tatt til orde for at Telle burde gå av som styreleder. Blant annet avisa Nordlys. Argumentasjonen er rolleblanding.

Også politikere har bedt Telle om å trekke seg.

Inger Lise Strøm viser til at Telle ikke har hatt mulighet til å påvirke hverken valg av leverandør, eller andre kriterier i anbudet.

Inger Lise Strøm

Styrets nestleder Inger Lise Strøm overtar som styreleder i Helse Nord inntil videre.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Samtidig ser hun at den nå avgåtte styrelederen kunne ha gått ut og informert om intensjonsavtalen som forelå, på et tidligere tidspunkt.

– Slik saken har utviklet seg, hadde det vært en fordel. Men det ville ikke påvirket utfallet av den fullmakten som styret ga til administrasjonen, om å fullføre kontraktinngåelse med kjøp av ambulansetjeneste.

Strøm mener media generelt har fokusert for mye på Telles rolle og posisjon, fremfor det saken egentlig handler om.

– Altså at Lufttransport ikke har vært i stand til å levere de tjenestene som de etter avtale skal levere.

– Har seg selv å takke

Politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland mener på sin side Telle har seg selv å skylde for mediefokuset.

– Det er helt riktig at det er mange aspekt som er viktigere enn Telles rolle, men det er hennes egen uryddige og klossete håndtering av saken er årsak til dette fokuset, sier Sneve.

Helge Nitteberg

Helge Nitteberg i Nordlys mener det er naturlig å se på hvilke bindinger en styreleder har til andre selskap.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Sjefsredaktør Helge Nitteberg i Nordlys sier de omtalte Telles intensjonsavtale med Babcock i juni i fjor, og at det derfor var naturlig for dem å ta opp tråden igjen nå.

– Ett knapt år senere registrerer vi at avtalen mellom Babcock og Telles selskap, Bedriftskompetanse, avvikles, men at det skjer etter at Nordlys og andre medier setter søkelyset på avtalen.

Om mediedekningen har vært balansert nok, lar han være opp til andre å bedømme.

– Jeg forstår at saken har vært en belastning for Telle. Samtidig tror jeg ikke vi hadde fått samme utvikling i saken, hadde det ikke vært for media. Vår intensjon har uansett ikke vært å fokusere på personer, men hva som har skjedd i saken.

Ber om arbeidsro

Tirsdag skal styret i Helse Nord møtes for å diskutere veien videre.

– Da er fokuset å oppdatere styret på situasjonen i Luftambulansesaken, og hvordan beredskapssituasjonen ser ut. Vi må ha litt arbeidsro nå, og jobbe framover, sier Inger Lise Strøm.

– Har folk grunn til å være bekymret for beredskapen?

– Så vidt meg bekjent har det fungert tålelig bra med de tiltakene som har vært iverksatt. Vi må prøve å roe ned dette med at vi skal hyle så høyt om at vi skal å være så bekymret. Nå gjør helsetjenesten sitt ytterste for å opprettholde en god beredskap, sier Strøm.