Hopp til innhold

Forsvaret vil ha ansatte lenger i jobb – likevel sluttet 1800 på to år

Ny rapport gir svar på hvorfor mange unge i Forsvaret sa opp jobben. Blant dem som heller valgte en sivil jobb, er ikke avsløringene noe overraskende.

Norske soldater i Oslo
Norwegian conscripts in Oslo

Illustrasjonsbilde av norske soldater i Oslo. Forsvaret sliter med å holde på yngre ansatte over tid, og nå vet de mer om hvorfor.

Foto: Torgeir Haugaard / FORSVARET

– Det er greit nok å tenke «for kongen og fedrelandet», men idealisme betaler ikke regningene. Da er det greit å finne på noe annet, sier Flemming Fladeby.

Han sa opp jobben i Forsvaret i år 2017. Da var han kompanisjef for ingeniørbataljonen.

Til sammen var han ansatt i Forsvaret i 13 år, 10 av dem på Skjold leir i Troms.

Fladeby sier at det var flere faktorer som gjorde at han gikk over til å bli sivil. Han følte neste karrieresteg var for lite operativt. I tillegg kunne han tenke seg et annet bosted enn Indre Troms. Det var lite fristende å pendle og være borte fra hjemmet i hverdagene.

– Så det var summen av en del slike faktorer som gjorde at jeg tenkte: «Er det verdt det? Nei.» Da er det sivile faktisk vel så interessant, sier Fladeby. Han legger til at lønnen også er et godt argument for å forlate Forsvaret.

Fladeby sier man får godt betalt som offiser om man er mye ute i felt og på øvelse, men selve grunnlønnen er forholdsvis dårlig sammenlignet med andre på likt utdanningsnivå.

Han merket også at goder systematisk ble revet vekk, blant annet lønn under utdanning og innskrenkning i pendlerordningen.

Fladeby skryter heller ikke av boforholdene på Skjold leir, som han mener var elendige. Summen av alt dette gjorde at han satt igjen med en følelse av å gi langt mer enn han fikk tilbake – i jobben i Forsvaret.

Et ønske om å gjøre noe annet

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjennomført en spørreundersøkelse for å finne årsak til at ansatte i Forsvaret sluttet i årene 2019 og 2020. FFI anslår at 1800 personer sluttet disse to årene. Av disse deltok 1060 på undersøkelsen.

Studien fokuserer først og fremst på unge fast ansatte som sluttet før kontrakten deres gikk ut. Det er nemlig denne gruppa Forsvaret gjerne vil beholde lenger i jobb.

Det var Forsvarets forum som omtalte saken først.

Ifølge rapporten er det ikke misnøye med selve forsvarsjobben som gjør at ansatte slutter, men at andre alternativer virker mer fristende.

25 prosent fortalte at de heller ville ta en sivil utdannelse enn å fortsette i Forsvaret. 21 prosent svarte «ja» på spørsmål om de hadde fått en sivil jobb som fristet mer enn den militære.

Blant de andre vanligste sluttårsakene var:

  • Uklare karrieremuligheter.
  • Misnøye med lønnsbetingelsene.
  • Manglende muligheter til faglig utvikling i Forsvaret.

4 prosent krysset av for at dårlig standard på bolig og kvarter var en av sluttårsakene.

Forsvarets viktigste ressurs?

Ikke noe av dette er nytt for fungerende leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Rune Rudberg.

– Oppdragene må løses, først og fremst. Da har man ikke tid til den karriereutviklingen som så fint har blitt nedfelt for både hær, sjø og luft med karriere- og tjenesteplaner. Det ville vært bra om man fikk det til, men ressursene strekker jo ikke til, sier han.

Rudberg mener Forsvaret enten må redusere antall oppdrag eller øke antall ansatte hvis personellet skal kunne få muligheten til å videreutvikle seg.

Han ber om politisk handlekraft for at Forsvaret skal være en tiltrekkende arbeidsplass.

– Det hjelper ikke som forsvarsminister å fortelle at personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Da må man faktisk vise at det er riktig, sier Rudberg.

For å beholde folk, mener han at arbeidssituasjonen for den enkelte må oppleves som meningsfylt og gjennomførbar over tid.

– Det er jeg usikker på om dagens ansatte i Forsvaret faktisk mener. Derfor får vi for mange som slutter for tidlig i karrieren, sier han.

Rune Rudberg, fungerende leder i Befalets Fellesorganisasjon.

Fungerende leder i BFO, Rune Rudberg, mener Forsvaret skal være en god arbeidsplass for de ansatte i alle livets faser.

Foto: Befalets Fellesorganisasjon

Målet er tilfredse medarbeidere

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier han gjerne skulle sett at flere unge ble i forsvaret.

Samtidig understreker han at det ikke er flere som slutter i Forsvaret, sammenlignet med arbeidslivet for øvrig.

– Regjeringen har også lagt frem en langtidsplan som innebærer en økt bemanning i årene fremover. Det betyr at vi i tillegg til å rekruttere flere, gjerne ønsker å beholde flere, sier han.

Bakke-Jensen sier forklaringene på at enkelte ansatte velger å slutte er sammensatte. Men det er noen faktorer som går igjen, særlig veiledning om karriere- og utviklingsmuligheter.

I tillegg forteller han at Forsvaret nylig igangsatte en pilot for endring av bonusordningen for yngre spesialister som står i jobben til de fyller 35 år.

– Måler er at Forsvaret skal være en attraktiv arbeidsplass med tilfredse medarbeidere. Det er et godt utgangspunkt for det viktige og vedvarende arbeidet med å rekruttere og beholde personell, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) foran F-35 Rygge flystasjon

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier de gjennom FFIs studie har fått en bedre innsikt i hvorfor militært personell slutter.

Foto: Rune Fredriksen / NRK