Hopp til innhold

Forsvarssjefen om boforholdene i Forsvaret: – Jeg vet vi må gjøre noe

Elendige boforhold for de ansatte har fått skylda for at mange slutter i Forsvaret. Forsvarssjefen lover nå bedring, men tillitsvalgte er ikke trygge på at det vil skje med det første.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og et tipserbilde av døde dyr i et av forsvarets boligbygg.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier han kjenner kritikken av boforholdene i flere av Forsvarets leire. I kjelleren til et boligbygg på Garnisonen i Porsanger fant de ansatte døde dyr.

Foto: Torbjørn Kjosvold, Tipser / Forsvaret

– Jeg vet at vi må gjøre noe med boforholdene både i Indre Troms og på Garnisonen i Porsanger, og det arbeidet er i gang, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Slitasje, mugg, sopp, trange rom og felles bad og kjøkken. Slik beskrives boforholdene i flere av Forsvarets leirer.

Et sted på Maukstadmoen leir i Troms hadde det ikke blitt vasket på 75 uker, og i et av boligbyggene i Garnisonen i Porsanger ble det funnet døde dyr i kjelleren.

Nå lover forsvarssjefen bedring.

Døde dyr i kjelleren på Porsangmoen

Synet av døde dyr møtte ansatte i Forsvaret ved innflytting på Garnisonen i Porsanger.

Foto: Tipser

Sa opp renholdsavtaler

Befalets fellesorganisasjon (BFO) og ansatte i Forsvaret har rettet sterkt kritikk mot boforholdene i flere av leirene.

Forsvarssjefen sier han kjenner til disse.

Akkurat nå har de en pågående sak mot et firma som utfører renhold i leirene. Forsvaret skal undersøke om det har vært kontraktsbrudd med firmaet.

– Vi har avtaler som er sagt opp, og vi ser etter nye kontrakter. I Indre Troms holdt vi tilbake utbetalinger da det ikke var blitt vasket, sier Kristoffersen.

– Vi må finne nye og bedre løsninger enn det som har vært, sier Kristoffersen.

Kaserne i Skjold

Dette er boligen Forsvaret tilbyr sine ansatte når de kommer for å jobbe på Skjold i Troms. Voksne ansatte må dele små rom, bad og kjøkken.

Foto: Tony Johansen / BFO

Stort press på boligmasser

Forsvarssjefen sier at oppbygningen av Finnmark landforsvar har ført til utfordringer for å sikre gode boforhold.

– Oppbyggingen har gått veldig raskt. Det har ført til at presset på infrastrukturen på Garnisonen i Porsanger (GP) er stort. Mange boligbygg som er tatt i bruk er for dårlige, sier Kristoffersen.

Det har ført til at Forsvaret har leid flere campinghytter for å huse soldater.

– Sånn skal det ikke være. Det er satt av 1,5 milliarder kroner til å pusse opp og investere i ny bygningsmasse på GP, så det kommer på plass.

Vinterlandskap, snø og tåke, rundt Garnisonen i Porsanger.

Garnisonen i Porsanger er hovedkvarteret til det nyoppbygde Finnmark landforsvar.

Foto: Ina Nyås Moe / Forsvaret

– Generell ansvarsfraskrivelse

Tålmodigheten hos BFO begynner å bli tynnslitt, og fagorganisasjonen mener saken haster.

– Dette har vært en problemstilling i flere tiår. Vi er ikke trygge på at det blir gjort noe konkret med boforholdene, sier leder i BFO Jens Jahren.

Han forteller om frustrerte medlemmer. Nå mener han det er på tide at politikere, embetsmenn og ansvarlige ledere må ta inn over seg at de har forsømt de ansatte i Forsvaret.

– Det er en generell ansvarsfraskrivelse i hele etaten hvor man peker på «noen andre». Resultatet er at ingen gjør noe som helst.

Jens Jahren

Leder i BFO, Jens Jahren sier de skal foreslå tiltak som kan virke raskt, men at de dårlige boforholdene har vært en kasteball mellom ulike aktører i for lang tid.

Foto: Befalets Fellesorganisasjon

Etterlyser tiltak nå

Jahren mener de dårlige boforholdene i Forsvaret har vært en kasteball mellom ulike aktører i for lang tid.

– Tiltak er det som trengs nå, ikke forklaringer på hvorfor det ikke er som ønsket. Det som trengs på renhold er ikke å se på kontraktsbrudd, men å få på plass vask av de områdene som ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Han mener boforholdene i hele Forsvaret må rettes opp i.

– Noen steder er det nok å få renholdet på plass, andre steder må det pusses opp, og noen steder må det bygges nytt.

Forsvarssjef Kristoffersen sier de jobber både med kortsiktige og langsiktige tiltak.

– Vi må gjøre begge deler, vi må fikse ting på kort sikt, og samtidig investere ting som tar litt lengre tid. Nå i første omgang så er det å fullføre Ørlandet, bygge opp Evenes og Garnisonen i Porsanger. Det har første prioritet hos meg som forsvarssjef på infrastrukturen.