Hopp til innhold

Forsvarets operative evne økte i 2020 til tross for pandemien

Forsvarssjefen la tirsdag frem Forsvarets årsrapport for det spesielle fjoråret. Han var tydelig på at det har vært viktig for dem at en verdensomspennende helsekrise ikke ble en militær krise.

Forsvarets Ârsrapport for 2020

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen la tirsdag fram Forsvarets årsrapport 2020.

Foto: Berit Roald / NTB

– Vi ble tidlig enige om at vi hadde tre prioriteringer for pandemiåret. De oppgavene vil jeg si vi har klart å løse på en god måte, og det gjelder fortsatt.

Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen under tirsdagens pressekonferanse.

Kristoffersen trakk særlig frem tre hovedpunkter:

  • Opprettholde operativ evne, og løse oppgaver
  • Begrense smittespredning i hele samfunnet
  • Være forberedt på å bistå sivilsamfunn som normalt, og ekstraordinære situasjoner

Han understreker at det er viktig for Forsvaret at en helsekrise ikke blir en krise for deres operative evne. De mener de har klart å fortsette oppbygging av beredskapslager, løst alle oppdrager både nasjonal og i utlandet, som Afghanistan, Mali og Irak.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvarssjefen trekker fram at ingen av de smittede i Forsvaret har økt til smittespredning i samfunnet.

– Gjennom god smittesporing og gode rutiner for isolasjon har vi klart å holde allierte i kohorter som vi fikk anledning til å holde de i, og smitte har vært internt blant de allierte.

Det har kun vært noen tilfeller hvor soldater har dratt hjem og smittet sine nærmeste, understreker Kristoffersen. Heller ikke utbruddet blant de allierte skal ha spredd seg til samfunnet rundt.

– Utbruddene som har vært i forsvaret har vært håndtert i forsvaret internt, og det var en viktig prioritering for oss for å bidra til mindre smittespredning i samfunnet, sier Kristoffersen.

Forsvaret øver på skredberedskap i Bardu.

Til tross for en pandemi har Forsvaret fått utført sine plikter og oppgaver, blant annet øvelser og alliert trening.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Har spart under penger under pandemien

Ved siden av vanlige oppdrag som redningstjeneste, kystvakt og slepebåtredskap har Forsvaret også fått flere spesielle oppdrag som følge av pandemien.

– Vi har vært til stede gjennom grensekontroll. I tillegg var Forsvaret til stede ved raset på Gjerdrum hvor Luftforsvaret, Hæren, spesialstyrker og Heimevernet bidro, sier Forsvarssjefen.

I tillegg har Forsvaret også spart penger under pandemien.

– De foreløpige beregningene viser at vi har spart 253 millioner norske kroner på redusert reiseaktivitet. Det har blitt gjennomført betydelig digitalisering, og vi har lært mye under pandemien som vil være viktig for Forsvaret fremover.

Likevel understreker forsvarssjefen at de nye NH90-helikoptrene fortsatt har utfordringer og leverer vesentlig færre flytimer enn planlagt. Derfor er den operative støtten til Kystvakten og Marinen marginal.

Forsvaret får mer penger

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen takket ledelsen i Forsvaret, samt alle vernepliktige fra podiet under dagens pressekonferanse.

– Forsvaret har vist at de oppgavene vi har gitt dem evner de å løse, også en pandemi. De har klart å stått operativt selv om det er en krise parallelt.

Bakke-Jensen sier de fortsetter å prioritere forsvaret selv med trangere tider i møte. Årets budsjett blir 3,8 millioner kroner større enn fjorårets og blir på totalt 64,8 milliarder.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skryter av Forsvarets innsats det siste året under pandemien.

Foto: Veronica Turnage / NRK

– Når vi prioriterer å bruke så mye av fellesskapets midler til Forsvaret, er det viktig at forsvaret leverer.

Til slutt trekker Forsvarsministeren frem jobben de har gjort under «dugnaden» og takker forsvarssjefen og de ansatte i sektoren for en formidabel innsats.

– Ordet dugnad er ikke utslitt, men har fått en større betydning etter dette året, sier Bakke-Jensen.