Hopp til innhold

Krever kystradioen tilbake etter fiberbrudd i Finnmark

Fiskere i Øst-Finnmark føler seg ikke trygge på havet. Nå ber flere myndighetene om å reetablere kystradioen i Vardø.

Roger Sund

Tidligere kystradiooperatør ved Vardø Radio, Roger Sund, gikk hardt ut på Facebook etter at nødnettet forsvant i fem timer i Øst-Finnmark. Han mener at de før hadde en viss kontakt med de ute på havet. Nå har man ingen kontakt om uhellet skulle være ute.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Før redundansen er på plass så er det livsfarlig å gå på havet, sier tidligere kystradiooperatør ved Vardø Radio, Roger Sund.

Redundans betyr i denne sammenhengen en reserve kommunikasjonsmulighet, som kan slå inn dersom dagens nødnett blir slått ut.

Sund mener at en slik reserveløsning burde ha vært på plass før kystradioen i Vardø ble lagt ned.

Sund gikk også hardt ut på sosiale medier etter at all kommunikasjon ble borte i Øst-Finnmark på fredag, og han forstår fiskerne som nå føler seg utrygge på havet.

Han mener at Vardø Radios nærhet til finnmarkskysten bidro til en større sikkerhet for dem som ferdes på havet.

Telenor Kystradio la ned sine stasjoner i Vardø, Florø og Tjøme fordi de skulle modernisere og digitalisere seg. Fra 1. januar var det Kystradio Nord i Bodø som leverte tjenestene til Finnmark.

Den tidligere operatøren i kystradioen mener at det er håpløst at ting skal være på plass innen 2019, når kystradioen ble lagt ned i januar.

– Ting har gått for fort, og man burde ha venta til alt var på plass før ting ble lagt ned, sier Roger Sund.

Vardø kystradio

Fiskere i Øst-Finnmark ønsker Vardø kystradio tilbake. De føler seg ikke trygge når de går ut på havet etter at all kommunikasjon forsvant på fredag i fem timer.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Koster milliarder å styrke sikkerheten

Ordfører i Gamvik, Trond Einar Olaussen, mener Telenor ikke leverer det de skal i distriktene. Han forventer bedre leveranse fra Telenor i Finnmark.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sier de var maks uheldige i Øst-Finnmark i forrige uke. Onsdag ettermiddag fikk de feil på sjøkabelen mellom Gjesvær og Havøysund. På fredag fikk de feil i en sentral i Vadsø.

Da falt begge beina som Telenor står på bort samtidig i Øst-Finnmark, men han hevder infrastrukturen i Finnmark ikke er dårligere enn i resten av landet. En tredje til linje inn Øst-Finnmark vil koste samfunnet dyrt.

– Skal man ha enda et bein å stå på, koster det milliarder, sier Amundsen, som legger til investert 20 millioner i en ny og bedre sjøkabelen inn til Gamvik.

Dekningsdirektør i Telenor

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, vil gjerne møte Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å sikre at man kan styrke den digitale beredskapen i nord.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Hadde det bedre under telegrafen

Avdelingsdirektør Sigurd Heier i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier de tar det som skjedde i Øst-Finnmark på fredag svært alvorlig. De skal nå se på hvilke forbedringer de kan gjøre.

I Finnmark falt fem av åtte basestasjoner ut.

Ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen, mener at en gransking av Telenor er helt på sin plass etter forrige ukes hendelser.

– Eneste som må gjøres er å få en ny fiber som går på land. Da er man bedre sikret. Det var nesten bedre i gamle dager da man hadde telegrafen, sier Knutsen.

Geir Knutsen

Ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen, mener at det offentlige må på banen om ikke private aktører klarer å levere nett og telefonforbindelse i Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Klimatiske utfordringer

Et regjeringsoppnevnt utvalg, ledet av skattedirektør Hans Christian Holter, foreslår en ny lov og et nasjonalt senter for IKT-sikkerhet.

Mandag overleverte utvalget sin rapport til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Få dager før overleveringen fikk justisminister merke sårbarheten i Norges digitale infrastrukturen.

– Samfunnet er blitt mer digitalisert og sårbart. Samtidig ser vi klimatiske endringer som utfordrer hele landet. Finnmark er så tynt befolket at det får større konsekvenser, for det er langt til nærmeste by for å få rettet opp ting, sier Wara.

Justisminister Tor Mikkel Wara

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener man må se på samfunnssikkerhet nå enn tidligere.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS