Hopp til innhold

Vil redde kommunen fra befolkningsnedgang med kaffeslabberas

Flere kommuner i distriktene fortsetter å slite med fraflytting. Helt nord i landet, i Sør-Varanger, satser man på helt grunnleggende ting for å få tilflyttere til å bo lengre. De skal invitere «søringer» på kaffe.

Marthe Johanna Kjølås er Intern i Norsk test

Marthe Johanna Kjølås i Norsk Test har sett på hva som må til for at tilflyttende skal trives.

Foto: Kristin Humstad / NRK

Flere kommuner i Nord-Norge sliter med stadig synkende befolkningstall. Sør-Varanger en av disse kommunene.

Det bekymrer de som ønsker å utvikle kommunen helt ved russergrensen. I vinter begynte derfor Bernt Nilsen å se på hvordan han kunne bidra. Resultatet ble prosjektet «Be en søring på kaffe.»

– Målsettingen er å få innflytterne til å trives så godt at de blir her, forteller Nilsen.

Bernt Nilsen

Bernt Nilsen startet prosjektet med å be en søring på kaffe. Nå har det fått flere til å engasjere seg.

Foto: Kristin Humstad / NRK

– Vi har spurt folk som er innflyttere og lokale hvordan vi kan oppnå dette.

Tilbakemeldingene viser at flere synes de selv har vært litt sløve på å ta imot tilflytterne.

– Det er kanskje en finnmarksting at spørsmålet vi ofte møter innflyttere med er hvor lenge de skal være her. Vi antar at de ikke skal være her så lenge. I stedet for å si «velkommen».

I fjor mistet Sør-Varanger 178 innbyggere, det flyttet altså én person ut fra kommunen annenhver dag.

Nå konkluderer Nilsen med at det er helt enkle tiltak som må til for å få flere til å trives i kommunen.

– Det er ingen avanserte ting. Vi må ikke be om lov fra stat eller kommune. Folk som er innflyttere sier at de vil gjerne bare bli sett.

Han forteller at tilflytterne ønsker helt enkle ting, som å bli bedt på kaffe, gå på kafe, spise middag sammen eller bli vist rundt i området.

– Et tips til de som flytter hit er å selv invitere på kaffe. Ikke bare vente på at naboen gjør det. Gjerdet går begge veier, sier Nilsen.

Les også: Sophie gjør som SSB regner med – hun forlater Nord-Norge

Sophie Remman Karlsen fotografert ute i Narvik.
Sophie Remman Karlsen fotografert ute i Narvik.

Tilflyttere trenger nettverk

Byene og områdene rundt dem fortsetter å vokse her i landet, men for distriktskommunene vil befolkningstallene fortsette å gå nedover.

I 40 prosent av kommunene, i hovedsakelig Innlandet, Trøndelag og i Nord-Norge vil det bli et lavere eller uendret folketall fram mot 2050, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

For over tretti år siden valgte Liv Kyrkjebø å flytte til nettopp en distriktskommune i nord. Hun ble trukket nordover til Sør-Varanger av eventyrlysten, og ble nødt til å integrere seg selv i grensebyen.

Et prosjekt som «Be en søring på kaffe» hadde hun gjerne ville hatt den gangen.

– Det er et veldig bra prosjekt. Jeg tror kanskje mange glemmer at når innflyttere går hjem til helgen, så er de ofte helt alene.

– Å invitere folk, inkludere folk og snakke med folk er viktig for oss alle.

Liv Kyrkjebø er kaffegjest

Liv Kyrkjebø tror det er viktig å huske på at tilflytterne også trenger et sosialt liv utenfor arbeidsplassen.

Foto: Kristin Humstad / NRK

– Jeg tror at hvis man har en bevissthet i samfunnet på at man skal ta seg av nytilflyttede så tror jeg det kan hjelpe på at folk blir, sier Vilde Kvammen.

Sammen med sin mann og to barn flyttet hun til kommunen for omtrent ett år siden. De deltok på Nilsens aller første kaffeslabberas i vinter.

– Å bidra til at folk får seg et nettverk er ofte det som mangler når man kommer til en ny plass, sier Kvammen.

Be en søring på kaffe

Prosjektet med å be en søring på kaffe startet Nilsen allerede i fjor.

Foto: Karen Gjetrang / NRK

Les også: Må flytte 38 mil for å gå på VGS – usikker på om hun kommer tilbake

Lotte Kristofine Mannsverk (16) fra Alta i bunad/festdrakt.
Lotte Kristofine Mannsverk (16) fra Alta i bunad/festdrakt.

– Kan alltid bli bedre

Marthe Johanna Kjølås i Norsk Test har sett på resultatet av undersøkelsen hvor folk ble spurt om hva som skulle til for å trives i kommunen.

– Det var veldig interessant. Vi hadde noen teorier som det viste seg at vi var ganske spot-on med.

I forkant av undersøkelsen var hun nysgjerrig på om finnmarkingene var så imøtekommende og hyggelige som de trodde.

– De som kommer hit og flytter hit har kanskje et litt annet bilde enn det vi sitter med. Hvis vi ikke vet hva innflytterne tenker om oss så kan vi ikke endre noen ting.

Marthe Johanna Kjølås er Intern i Norsk test

Marthe Johanna Kjølås i Norsk Test forteller at spørreundersøkelsen som ble gjort av tilflyttende ga interessante konklusjoner.

Foto: Kristin Humstad / NRK

Hun tror det er helt enkle ting som skal til for at folk trives.

– Det var en kommentar fra den undersøkelsen som jeg bet meg merke i og det var at de vil bli invitert inn i hverdagen. Det er fint, det er veldig enkelt, det kan alle gjøre.

– Dette er en felles dugnad, både for befolkningen, lokale bedrifter og kommunen. Vi må alle dra i samme retning og det her kan være en del av det.

– Dette er noe alle kan gjøre

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng, er veldig glad for at prosjektet har kommet seg på beina.

– Det er jo en veldig enkel ting Nilsen har gjort, og det hjelper.

Hun forteller at dette er et godt konsept som gjerne kan adopteres til andre byer og kommuner.

– Resultatene fra undersøkelsen viser at det er små ting som skal til for at folk skal trives og bli lengre.

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng forteller at minnesmarkeringen 9. mai blir uten russiske representanter.
På bildet ser vi et portrett av ordføreren, på parkeringsplassen utenfor rådhuset i Sør-Varanger.

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng, mener dette er et flott tiltak hvor alle kan bidra.

Foto: Karen Gjetrang / NRK

– Hva er Sør-Varangers taktikk for å få flere tilflyttere?

– Vi må ha spennende jobber, vi må ha boliger. Det er to ting kommunen som må bidra med, som vi ikke har vært gode nok på hittil. Det må vi bare bli enda bedre på.

Les også: Vil redde innbyggertallene i Finnmark med å ta inn flere flyktninger

Honningsvåg, oktober 2020.
Honningsvåg, oktober 2020.