Hopp til innhold

Sophie gjør som SSB regner med – hun forlater Nord-Norge

Mange kommuner i distriktene vil få færre innbyggere de neste årene, skal vi tro SSB. Det forstår Sophie Remman Karlsen (18) godt.

Sophie Remman Karlsen fotografert ute i Narvik.

Sophie Remman Karlsen tror ikke hun vil flytte tilbake til Nord-Norge med det første.

Foto: Frida Brembo / NRK

Sophie Remman Karlsen har bestemt seg. Hun flytter fra Narvik til Trondheim.

Dermed flytter hun fra kommunen hun har bodd hele sitt liv.

Hvorfor er det slik?

– Det har med tilbudene å gjøre. Det er ikke så mange av dem. Det er greit at vi ikke er en stor by. Men jeg vet ikke om dette er en plass jeg vil at barna mine skal vokse opp.

Annethvert år kommer SSB med nasjonale befolkningsfremskrivninger.

Skal vi tro SSB vil ikke Karlsen være den eneste som velger å forlate Nordland og Narvik de neste årene.

Det er ikke veldig rart. Jeg vet at flere av vennene mine tenker akkurat det samme. De ønsker å flytte herfra. De vil bo en annen plass, jobbe en annen plass, ta utdanning en annen plass, sier hun.

Flere mennesker

Konkret anslår SSB at befolkningen i Norge vil vokse fra dagens 5,4 millioner mennesker til 6 millioner i 2050.

Men for Nordlands del ser det ikke lovende ut.

Fylket er det eneste i landet som vil merke en befolkningsnedgang.

– Våre framskrivninger viser en nedgang i folketallet på 2 prosent fram til 2050, sier SSB-forsker Stefan Leknes.

Jobber for å snu

Svein Øien Eggesvik (Sp) liker ikke det han hører.

– Det er ikke bra. Vi er klar over det, og vi har sett lignende på tidligere framskrivinger også, sier han.

Eggesvik er nestleder i fylkesrådet. Til tross for at framskrivinga ikke er bra, er han optimist.

– Vi jobber med mange positive ting som vi tror kan snu det. Det er ting på gang i Vefsn, Narvik og andre plasser i Nordland.

Her er det ventet flere storetableringer innenfor industrien.

Les også Røkke-selskap lanserer stor industrisatsing i Narvik – kjøper omstridt industritomt

Luftfoto over Narvik by, sett fra havna.

– Vi tror at det som kommer til å skje er at det etableres nye arbeidsplasser. Da tror jeg folk flytter til, og at vi kommer til å beholde flere i Nordland. Vi tror det blir en positiv trend framover.

Svein Øien Eggesvik på kontoret

Svein Øyen Eggesvik (Sp) er nestleder i fylkesrådet i Nordland.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Distriktskommuner vokser ikke

Selv om befolkningen totalt er ventet å vokse med 11 prosent fram mot 2050, er det 40 prosent av kommunene som ikke tar del i veksten. Det er i hovedsak snakk om distriktskommuner.

Men ikke alle mindre kommuner får nedgang.

I Sogn og Fjordane ligger Aurland kommune. Turistkommunen kan vente seg en vekst på 16,9 prosent, ifølge SSBs framskrivninger. Det gleder ordfører Trygve Skjerdal (Sp).

Trygve Skjerdal, ordførar i Aurland.

Aurland-ordfører Trygve Skjerdal håper SSB-prognosene faktisk slår til.

Foto: Ola Weel Skram / NRK

– Dette viser at det er gjort et godt arbeid det siste året. Først og fremst tror jeg det skyldes økningen innenfor reiselivet. Det har generert nye stillinger og et nytt arbeidsmarked. Kanskje det er der nøkkelen ligger, spør han seg.

Les også Alf-Gøran selger laks for over hundre kroner kiloen, men mener prisen nesten er blitt for høy

Brødrene Håvard og Gjermund Olsen sammen med svoger Alf-Gøran Knutsen i Kvartøy Fiskeoppdrett.

Fram til pandemien starta var trenden at arbeidskraft fra store deler av verden kom og bosatte seg i kommunen, skal vi tro ordføreren.

– Men flere av dem har reist og ikke returnert. Jeg tror vi har hatt en stagnasjon, men jeg håper prognosene står til.

Reagerer på tallene

Årdal kommune er en av landets største industrikommuner.

Her er kommunedirektøren uenig i tallene fra SSB. De viser en befolkningsnedgang. Kommunedirektøren viser på sin side til at kommunen har opplevd befolkningsøkning.

– Jeg tror de har en tanke om at ensidige industrisamfunn får nedgang i folketallet fordi bedriftene effektiviserer. Det de ikke vil se er at det dukker opp nye og spennende arbeidsplasser på disse stedene. Slike tall skaper en negativ holdning til kommuner som vår, sier Stig Stark-Johansen.

Stefan Leknes er forsker ved SSB.

Stefan Leknes er forsker ved SSB. Han mener investeringer i for eksempel samferdsel, infrastruktur og utbygging av boliger kan ha effekter på befolkningsutviklingen.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Nettopp slike nye etableringer har ikke SSB tatt høyde for i sine beregninger.

– Vi tar ikke hensyn til ting som kan skje i framtida. Våre tall viser hva som skjer hvis alt fortsetter som før, forklarer Leknes.

Les også SSB mener Mathildes (20) hjemkommune skal vokse – forsker mener det er en grov bom

Mathilde Leivseth, den store folkevandringa, hamarøy, befolkningsfremskriving, telemarksforskning, ssb.

Tilbake i Narvik.

Sophie Remman Karlsen har bestemt seg. Hun kommer ikke tilbake til nord med det første.

– Hva må til for at man skal klare å snu utviklingen?

– Kanskje få på plass flere tilbud. Det er mye som legges ned hele tiden. Det er ikke mange fritidsaktiviteter, sier hun.