Ingen vil bygge elbil-ladere i Finnmark

For få elbiler og for lite folk. Slik forklares årsaken til at ingen vil bygge hurtiglader for elbil i landets nordligste fylke. – Veldig synd, sier elbilforeningen og mener det offentlige må trå til.

Hurtiglader Mosjøen

Slike hurtigladere, som disse ved Mosjøen må bilistene i Finnmark fortsatt se langt etter.

Foto: Privat

I høst utlyste Enova en konkurranse om utbygging av hurtigladere langs hovedferdselsårene i Nord-Norge. I dag er den nordligste hurtiglader i Tromsø, mens det finnes såkalte semihurtigladere i Alta, på Skaidi og i Karasjok.

Elbilkart

Slik ser Enova for seg kartet over hurtigladestasjoner for elbiler.

Foto: Enova

Men tross gode støtteordninger fra Enova vil ingen bygge ladere lengst nord.

– Store avstander, spredt bebyggelse og få elbiler gjør det vanskelig å få økonomi i å drive hurtigladere lengst nord i Norge, selv om Enova har kunnet støtte inntil hundre prosent av investeringskostnadene, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Hun forklarer at selv om de lempet noe på kravene i konkurransen, så var det ingen interesse.

Ifølge en oversikt Teknisk ukeblad nylig presenterte er det kun 148 elbiler i Finnmark.

Det er ifølge selskapet Grønn Kontakt, som bygger ut ladestasjoner altfor lite til at det er lønnsomt å bygge ut. Og ulønnsomt hadde det vært selv om halvparten av de 1000 bilene som hvert år selges i Finnmark var elbiler.

Etterlyser andre ordninger

Norsk elbilforening er ikke spesielt begeistra for den labre interessen for ladestasjoner i nord.

Generalsekretær Christina Bu sier til NRK at det er veldig synd at ikke infrastrukturen kommer på plass i Finnmark også.

– Greit nok at det er få elbiler, men vi må gjøre det mulig for flere å velge elbil, og da må hurtigladere på plass i de mest tettbygde områdene. Jeg tenker at selv om Enova nå faktisk ville finansiere nye ladere fullt ut, så må likevel det offentlige se på andre muligheter, sier hun.

Christina Bu

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening vil gjerne ha bedre utbygd infrastruktur for elbil i Finnmark.

Foto: Norsk elbilforening

Bu mener det er fullt mulig å bruke elbil også i Finnmark.

– Mange husholdninger har to biler, og den ene kan godt være elbil. Dessuten vet vi at selv om det er store avstander i Finnmark, så er det mange som har kortere kjørevei til og fra jobb enn mange andre steder i landet, sier hun.

– Dessuten må vi legge til rette for at også turister kan bruke elbil i Finnmark. Å kjøre til Nordkapp med elbil burde være fullt mulig uten å bruke ekstra overnattinger for å lade bilen, sier generalsekretæren.

– Fullt mulig

Men en Nordkapp-tur er fullt mulig uten hurtiglader. Sveitseren Stefan Guillebeau kjørte sin elbil gjennom hele Norge og til Nordkapp sommeren 2015.

– Men nord for den siste hurtigladeren krevde det betydelig mer planlegging, forteller han.

Tesla på Nordkapp

Stephan Guillebeau med sin Tesla på Nordkapp sommeren 2015.

Foto: Privat

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein